Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

nexo pro

Programy - InsERT nexo pro

nexo_logoWersja PRO systemu nexo oprócz pełnej funkcjonalności wersji standardowej zawiera wiele dodatkowych rozwiązań. Poniżej przedstawiamy najważniejsze rozwiązania dla poszczególnych programów.

Subiekt nexo PRO

 • Sfera dla Subiekta nexo;
 • zaawansowane pola własne;
 • raporty własne i wydruki własne;
 • widok roboczy „Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia”;
 • widok roboczy „Asortyment na wyczerpaniu” oraz „Asortyment na zleceniach” do wydajnej i efektywnej pracy z zamówieniami do dostawców;
 • możliwość zdefiniowania wielu cenników dodatkowych (dotyczących części cennika głównego, można je ograniczać czasowo);
 • sesje kasowe umożliwiające kontrolę kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);
 • możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich);
 • rozliczenia obca waluta – obca waluta wraz z możliwością rejestrowania takich płatności już podczas wystawiania dokumentu (np. możliwe zaewidencjonowanie faktury w euro rozliczanej częściowo w złotówkach, częściowo w USD lub w innej walucie);
 • dostawcy i odbiorcy towaru  – możliwe jest zdefiniowanie wielu dostawców, symbol towaru oraz średni jego czas dostawy przez dostawcę. Podobnie dla odbiorców można zapisać ich symbol oraz wymagany średni czas dostawy;
 • obsługa zamienników, czyli prostych zbiorów towarów bądź usług, które na dokumentach można wymienić za pomocą specjalnej funkcji pomiędzy elementami z tego samego zbioru;
 • możliwość definiowania wielu dostawców z wyróżnionym jednym głównym dostawcą i producentem;
 • każdemu dostawcy można przypisać dla danego asortymentu zarówno zestaw jego indywidualnych symboli, jak i terminy dostawy;
 • dodatkowy element organizacji magazynu – oddział, do niego przyporządkowane są dokumenty handlowe, a ich pozycje mogą wprowadzać z dowolnego magazynu lub wyprowadzać towary na dowolny inny;
 • z każdym oddziałem jest związany cennik główny, który jest domyślny dla każdego wystawianego do niego dokumentu handlowego.

Rachmistrz nexo PRO

 • Sfera dla Rachmistrza nexo;
 • zaawansowane pola własne;
 • raporty własne i wydruki własne;
 • dodatkowe rodzaje zapisów w KPiR – odliczenie i doliczenie przypadające w całości na wspólnika (bez względu na udział);
 • definiowanie własnych typów amortyzacji;
 • dodatkowe rodzaje rozliczeń właścicielskich dla formy księgowości KPiR: przychód z innej działalności, inne źródła przychodu, odliczenia;
 • schematy dekretacji dokumentów: inna pozarolnicza działalność (na zasadach ogólnych), inne ulgi (na zasadach ogólnych), wynajem bądź dzierżawa (na zasadach ogólnych);
 • schematy importu – dodatkowe możliwości dekretacji do KPiR i EP, m.in. możliwość warunkowego wyznaczenia daty zapisu, daty zdarzenia, wartości numeru dokumentu, podmiotu, typu zapisu, trybu dekretacji rozrachunków;
 • schematy importu – dodatkowe możliwość dekretacji do ewidencji VAT, m.in. możliwość warunkowego wyznaczenia daty wystawienia, daty dostawy/otrzymania, wartości numeru dokumentu, podmiotu, trybu dekretacji rozrachunków, rejestru VAT, typu transakcji VAT w zależności od spełnionych warunków, miesiąca obowiązku podatkowego w zależności od spełnionych warunków, kwoty do dekretacji w oparciu o dodatkowe warunki, rodzaju kursu dla kwoty w walucie w oparciu o dodatkowe warunki, możliwość warunkowego określenia opisu zdarzenia gospodarczego;
 • ewidencje VAT: otwarty słownik transakcji VAT, możliwość określenia metody zwolnionej, operacja sprawdzenia progu zwolnienia z VAT;
 • sesje kasowe, umożliwiające kontrolę kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);
 • ewidencja sesji rozliczeniowych, czyli zbioru rozliczeń tworzona automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;
 • możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich);
 • rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD);
 • własne rodzaje rozrachunków.


Rewizor nexo PRO

 • Sfera dla Rewizora nexo;
 • zaawansowane pola własne;
 • raporty własne i wydruki własne;
 • plan kont: możliwość definiowania konta z wieloma poziomami kartotek księgowych, możliwość definiowania kolejnego poziomu analityk o stałej bądź zmiennej długości do kont kartotekowych;
 • definiowanie własnych typów amortyzacji;
 • dodatkowe rodzaje rozliczeń właścicielskich: przychód z innej działalności, inne źródła przychodu, odliczenia;
 • schematy dekretacji dokumentów: inna pozarolnicza działalność (na zasadach ogólnych), inne ulgi (na zasadach ogólnych), wynajem bądź dzierżawa (na zasadach ogólnych);
 • schematy importu – dodatkowe możliwości dekretacji dokumentów, m.in.  możliwość warunkowego wyznaczenia daty zapisu, daty zdarzenia, wartości numeru dokumentu, podmiotu, typu zapisu, trybu dekretacji rozrachunków, kolumny zapisu w KPiR, kwoty do dekretacji w oparciu o dodatkowe warunki, rodzaju kursu dla kwoty w walucie w oparciu o dodatkowe warunki;
 • schematy importu – dodatkowe możliwość dekretacji do ewidencji VAT: możliwość warunkowego wyznaczenia daty wystawienia, daty dostawy/otrzymania, wartości numeru dokumentu, podmiotu, trybu dekretacji rozrachunków, rejestru VAT, typu transakcji VAT w zależności od spełnionych warunków, miesiąca obowiązku podatkowego w zależności od spełnionych warunków, kwoty do dekretacji w oparciu o dodatkowe warunki. rodzaju kursu dla kwoty w walucie w oparciu o dodatkowe warunki, możliwość warunkowego określenia opisu zdarzenia gospodarczego;
 • ewidencje VAT: otwarty słownik transakcji VAT, możliwość określenia metody zwolnionej, operacja sprawdzenia progu zwolnienia z VAT;
 • sesje kasowe umożliwiające kontrolę kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);
 • ewidencja sesji rozliczeniowych, czyli zbioru rozliczeń tworzona automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;
 • rozrachunki ratalne;
 • rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD);
 • własne rodzaje rozrachunków.
Witryna stworzona na platformie