Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Lista zmian

Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 11.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo Dodano administracyjną operację zbiorczą synchronizującą podstawowe dane o firmie klienta biura (nazwa, identyfikatory podatkowe, dane adresowe i kontakty) pomiędzy jego bazą i Biurem nexo.

X
[Br] Biuro nexo Dodano funkcjonalność zbiorczego przenoszenia podmiotów jako klientów Biura z systemu InsERT GT. Mechanizm ten polega na pobraniu danych podmiotów z systemu InsERT GT do plików XML, stworzeniu na tej podstawie baz podmiotów obsługiwanych przez Biuro nexo oraz dopisaniu ich do listy klientów Biura. Wymagane jest następnie uruchomienie każdego z tych podmiotów w celu określenia dodatkowych danych wymaganych do poprawnej obsługi tych podmiotów przez Biuro nexo.

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość określenia sposobu wykonywania archiwizacji przy operacji zbiorczej konwersji.

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość zbiorczego założenia kont w Portalu biura.

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość zbiorczej wysyłki e-mail wydruków dostępnych w operacjach zbiorczych za pomocą wewnętrznego klienta poczty systemu nexo. Dla użytkowników nieposiadających Gestora nexo możliwe jest zdefiniowanie jednego konta pocztowego do obsługi poczty wychodzącej wraz z możliwości wykorzystania własnych szablonów wiadomości.

X
[Br] Biuro nexo Dodano operację zbiorczą umożliwiającą naliczanie składek ZUS wspólników i ich osób współpracujących we wskazanych podmiotach.

X
[Br] Biuro nexo Dodano operację zbiorczą umożliwiającą podatnikom, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, przekazywanie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, informacji o prowadzonej ewidencji VAT bez wezwania organu podatkowego. Nowe obowiązki sprawozdawcze i ewidencyjne zaczną obowiązywać 1 lipca 2016 r. i dotyczą dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Mali i średni przedsiębiorcy taki obowiązek będą posiadali od dnia 1 stycznia 2017 r.

X X [Br] Biuro nexo Dodano w operacji zbiorczej wystawiania faktur możliwość określenia sposobu płatności na fakturach wystawianych klientom biura za wykonane usługi.

X
[Br] Biuro nexo Podczas dodawania nowego klienta biura umożliwiono wskazanie kontrahenta z kartoteki klientów biura, którego dane mogą być wykorzystane przy definiowaniu.

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej Zarządzanie personelem dodano możliwość synchronizowania wg sygnatury księgowej.
X

[Gr] Karta pracy Dodano automat ułatwiający wprowadzenie całego okresu urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego/rodzicielskiego za pomocą jednej operacji.
X

[Gr] Karta pracy Dodano funkcję "Wypełnij plan pracy/ECP" ułatwiającą wypełnienie planu pracy i/lub wykonania dla wielu pracowników naraz.
X

[Gr] System wynagrodzeń W funkcji "Ustaw wartość składnika/składników na umowach" w modułach składników płacowych oraz definicjach list płac dodano możliwość podania nowej wartości składnika od zadanej daty z tworzeniem historii wartości składników.
X

[Gr] Wynagrodzenia Dodano funkcję "Wystaw rachunek", którą można wywołać w module umów pracowniczych lub w oknie otwartej umowy cywilnoprawnej.

X
[Gs] Działania W danych użytkownika (Konfiguracja -> Użytkownicy) wprowadzono możliwość automatycznego ustawiania zmiany koloru działania na przypisany do użytkownika, gdy użytkownik zostaje ustawiony jako wykonawca działania. Dzięki temu możliwe jest uwidocznienie w kalendarzu jednym kolorem wszystkich działań, które są przypisane na danego użytkownika.

X
[Gs] Działania W zdefiniowanych przez użytkownika szablonach działań wprowadzono możliwość przypisania akcji automatycznych. Dzięki temu działania powstające na podstawie tych szablonów mają od razu przypisaną akcję automatyczną z wszystkimi ustalonymi parametrami. Jest to szczególnie przydatne zwłaszcza w dokumentowych szablonach działań, które pozwalają np. na zaplanowanie wysłania e-maila z propozycją przedłużenia abonamentu na usługi rok po wykupieniu jej przez klienta.

X
[Gs] Klient pocztowy Dla użytkownika będącego "Szefem firmy" wprowadzono możliwość definiowania podpisów wiadomości pocztowych wszystkim pracownikom.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono kreator ułatwiający korzystanie z wbudowanego klienta poczty. Kreator umożliwia założenie konta pocztowego w sposób uproszczony, przydzielenie użytkowników korzystających z tego konta oraz przypisanie domyślnego podpisu dla nich.

X
[Gs] Oferty W oknie wydruku oferty wprowadzono możliwość wysyłania wydruku w treści wiadomości (bez załącznika w formacie pdf). Dodano także (Konfiguracja -> Typy dokumentów -> Oferta) opcjonalną możliwość stałego ustawienia tego sposobu wysyłania ofert, jak i możliwość przypisania tego sposobu w danych klienta.
X X X X X X X [nexo] Inne Dodano możliwość przypisania stworzonych wzorców wydruku do raportów LINQ.
X

[nexo] Inne Dodano serwis Naklejki umożliwiający tworzenie i wydruk naklejek dla Asortymentu, Asortymentu na dokumentach handlowych, Asortymentu na dokumentach magazynowych, Instytucji, Klientów, Klientów na dokumentach, Pracowników oraz Wspólników.

X
[nexo] Inne Dodano serwis Naklejki umożliwiający tworzenie i wydruk naklejek dla Asortymentu, Instytucji, Klientów, Pracowników, Wspólników, Zasobów.X


[nexo] Inne Dodano serwis Naklejki umożliwiający tworzenie i wydruk naklejek dla Instytucji, Klientów, Pracowników, Środków trwałych, Wyposażenia oraz Wspólników.


X[nexo] Inne Dodano serwis Naklejki umożliwiający tworzenie i wydruk naklejek dla Instytucji, Klientów, Pracowników, Środków trwałych, Wyposażenia oraz Wspólników.
X

[nexo] Inne Dodano serwis Naklejki umożliwiający tworzenie i wydruk naklejek dla Instytucji, Pracowników, Wspólników.

X
[nexo] Inne Dodano serwis Naklejki umożliwiający tworzenie i wydruk naklejek dla kartoteki Pracowników, Klientów oraz Klientów biura.
X
X X X X
[nexo] Inne W Subiekcie, Rachmistrzu, Rewizorze, Gratyfikancie i Biurze nexo wprowadzono uproszczony moduł poczty dla wiadomości wychodzących. Umożliwia on m.in. łatwiejsze wysyłanie wydruków drogą elektroniczną. Uproszczenie klienta poczty w stosunku do Gestora nexo wprowadza następujące ograniczenia: możliwość korzystania wyłącznie z jednego konta pocztowego w systemie, jeden adresat wiadomości, jeden podpis ogólnofirmowy oraz brak możliwości luźnej wysyłki wiadomości do wielu odbiorców (poza wysyłaniem dokumentów).
X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę i wysyłkę elektroniczną deklaracji CIT-ST w Gratyfikancie nexo.X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji CIT-8 (24) wraz z załącznikiem CIT-BR (1) dotyczącym wydatków na badania rozwojowo-naukowe.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W definicji deklaracji CIT dodano możliwość filtrowania pozycji wg przynależności do deklaracji CIT-8, załącznika CIT-8/O, załącznika CIT-BR.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W sprawozdaniach finansowych, w definicji deklaracji CIT dodano pola związane z nową wersją deklaracji CIT-8 (24) oraz z jej nowym załącznikiem CIT-BR (1).X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość stworzenia opisu klasyfikacji kont syntetycznych. Dla wzorcowych planów kont dostępnych w aplikacji taki opis jest dołączany automatycznie.
X
X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę wysyłki wiadomości e-mail za pomocą klienta poczty systemu nexo. Dla podmiotów nieposiadających programu Gestor nexo dostępne jest zdefiniowanie jednego konta pocztowego do obsługi poczty wychodzącej z możliwością korzystania z szablonów wiadomości. Wykorzystanie wbudowanego klienta poczty elektronicznej systemu nexo pozwala również realizować wysyłkę zbiorczą dokumentów z pominięciem domyślnego programu do wysyłki poczty zainstalowanego w systemie Windows.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze e-Kontrola - moduł do generowania i zarządzania plikami ujednoliconej formy elektronicznej ksiąg rachunkowych na potrzeby kontroli skarbowej. Z dniem 1-go lipca 2016 niektóre duże firmy (duże - wg ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) prowadzące księgowość komputerowe będą zobligowane, na żądanie organu kontrolnego przesłać księgi i dowody księgowe w postaci elektronicznej. Postać elektroniczna dotyczy Zestawienia Obrotów i Sald, Dziennika księgowań, Ewidencji VAT sprzedaży i zakupu, faktur VAT sprzedaży i zakupu, dokumentów magazynowych i wyciągów bankowych. Firmy średnie i małe prowadzące książkę przychodów i rozchodów bądź ewidencję przychodów komputerowo, na żądanie organu kontrolnego będą mogły (nie będą miały obowiązku) również przedstawić księgi rachunkowe w postaci elektronicznej.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W module deklaracji skarbowych dodano serwis umożliwiający podatnikom, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, przekazywanie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, informacji o prowadzonej ewidencji VAT bez wezwania organu podatkowego. Nowe obowiązki sprawozdawcze i ewidencyjne zaczną obowiązywać 1 lipca 2016 r. i dotyczą dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Mali i średni przedsiębiorcy taki obowiązek będą posiadali od dnia 1 stycznia 2017 r.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano nową transakcję VAT "Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących" oraz jej obsługę w deklaracjach skarbowych.X

X [Ra/Re] Księgi rachunkowe Dodano możliwość określenia kolejności kojarzenia przychodów z rozchodami zasobów magazynu walut jeżeli zasoby walutowe zostały zaewidencjonowane na danym koncie księgowym, w tym samym dniu ale w różnych rejestrach księgowych.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Umożliwiono zmianę sposobu numeracji dekretów oraz poleceń księgowania wg własnej definicji (definicji rejestru numeracyjnego), co umożliwia określenie numerowania dokumentów księgowych per miesiąc.


X X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe W dekretacji automatycznej do KPiR, VAT, UEPiK, EP dodano nowy tryb podłączania rozrachunków "Podłącz lub przy braku rozrachunku kontynuuj dekretację".


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Dodano możliwość wykorzystania księgowych słowników użytkownika w definicji środka trwałego, których wartość może być przepisywana na dokumenty związane z tym środkiem trwałym (amortyzacji, modernizacji czy dokumenty likwidacji). Ustawiona wartość słownika na dokumencie dotyczącym środka trwałego może zostać przeniesiona do obrazu księgowego danego dokumentu, co umożliwia wykorzystanie tego atrybutu w dekretacji automatycznej. Etykietowanie środków trwałych z wykorzystaniem słowników użytkownika pozwala również dekretować automatycznie dokumenty środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z wykorzystaniem kartoteki księgowej opartej o te słowniki.

X X [Br] Biuro nexo Dla operacji zbiorczej Konwersja poprawiono komunikowanie (logowanie), w przypadku gdy konwertowany podmiot jest uruchomiony z poziomu innego programu systemu nexo.

X
[Br] Biuro nexo Do obsługi Automatów działań cyklicznych dodano uprawnienia dodawania, zmiany, usuwania i użycia w operacjach zbiorczych.

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość autologowania (bez konieczności podania użytkownika i jego hasła), w przypadku gdy w uruchamianym kliencie istnieje użytkownik z takim samym hasłem jak użytkownik zalogowany do Biura.

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość dokonywania operacji zbiorczych na podmiotach prowadzonych na potrzeby własne biura.

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość filtrowania list klientów biura wartościami działań cyklicznych.

X
[Br] Biuro nexo Dodano uprawnienia do operacji zbiorczych: Kopiowanie danych kadrowo-płacowych, Kopiowanie flag własnych, Kopiowanie instytucji, Kopiowanie parametrów obsługi typów dokumentów.

X
[Br] Biuro nexo Dodano w operacji zbiorczej fakturowania możliwość wskazania klientów z niepodpiętymi (bądź odłączonymi) bazami danych.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono działanie aplikacji przez długi okres czasu na komputerze wyposażonym w niewielką ilość pamięci.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono problem "Limit czasu pracy z programem został wyczerpany" pojawiający się podczas próby wykonania raportu Rozliczenia z klientem na podmiocie z wygasłą licencją.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono problem z kopiowaniem schematów dekretacji do KPiR między podmiotami, który pojawił się w wersji 10.2.0.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono tworzenie zbiorczego archiwum Biura nexo w przypadku, gdy dane jednego z podmiotów z jakichś powodów nie mogły zostać spakowane. Obecnie takie archiwum zbiorcze powstaje z ostrzeżeniem, że nie wszystkie bazy zostały zarchiwizowane.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono w operacjach zbiorczych czas wczytywania listy klientów biura.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono zakładanie okresu obrachunkowego KR lub UEPiK w przypadku, gdy jako bazy źródłowej wykorzystano klienta biura z wygasłą licencją.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono aktualizowanie w widżecie operacji zbiorczych procentu wykonania zakolejkowanych operacji w przypadku zmiany użytkownika programu.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono wykonywanie operacji zbiorczej Archiwizacja, w której dla dużej liczby podmiotów rósł czas przetwarzania każdego kolejnego podmiotu.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono wykonywanie operacji zbiorczej Konwersja, w której dla dużej liczby podmiotów rósł czas przetwarzania bazy danych każdego kolejnego klienta biura.

X
[Br] Biuro nexo Umożliwiono dodawanie nowych działań cyklicznych podczas wykonywania operacji zbiorczej.

X
[Br] Biuro nexo W module Działania cykliczne dodano możliwość filtrowania po wskazanych działaniach.

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej Deklaracji skarbowych, przy zaznaczeniu opcji Wyślij elektronicznie oraz Drukuj, zmieniono kolejność obsługi; w pierwszej kolejności deklaracje wysyłane są na bramkę e-deklaracji, a dopiero następnie drukowane. Pozwala to na umieszczenie na wydruku deklaracji numeru referencyjnego otrzymanego z e-deklaracji po poprawnej wysyłce.
X

[Gr] Kadry i płace Dla wydruków kadrowych definiowanych w "Treściach dokumentów" umożliwiono wydruk zbiorczy dla wielu pracowników/umów naraz.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano funkcję zbiorczej zmiany miesiąca pierwszego wynagrodzenia dla wskazanych pracowników.
X

[Gr] Kadry i płace Na wydrukach list płac dodano datę listy płac.
X

[Gr] Kadry i płace Na wydrukach odcinków wypłat dodano możliwość drukowania informacji o korekcie poprzednich wynagrodzeń.


X X X

[Gr] Kadry i płace Przyspieszono działanie edytora treści dokumentów.
X

[Gr] Kadry i płace W mechanizmie autotekstów dodano możliwość decydowania o pobieraniu wartości wynagrodzeń z okresu według daty lub według miesiąca wynagrodzenia.
X

[Gr] Kadry i płace W tytułach dyspozycji bankowych dla rachunków do umów cywilnoprawnych zastąpiono numer listy rachunków numerem rachunku.
X

[Gr] Karta pracy Na wydruku zaświadczenia ZUS Z-3 dodano pola wprowadzone nowymi przepisami.
X

[Gr] Karta pracy Poprawiono pobieranie wartości przy zbiorczym powielaniu naliczeń i potrąceń.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem błędnego zaokrąglania przy odbruttawianiu podstawy chorobowego.
X

[Gr] Karta pracy W ewidencji naliczeń i potrąceń umożliwiono dodawanie zapisów opartych na składnikach parametrycznych.
X

[Gr] Karta pracy W module umów pracowniczych dodano osobne kolumny "Imię" oraz "Nazwisko pracownika".
X

[Gr] Karta pracy Wprowadzono słownik rodzajów wydatków w delegacjach krajowych i zagranicznych.
X

[Gr] Portal pracownika Rozszerzono prezentację danych na Portalu pracownika w zakresie urlopów na część dnia.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W danych ZUS na informatorze pracownika dodano informacje o składkach na FEP.
X

[Gr] Wynagrodzenia Dodano obsługę wiz dla cudzoziemców obejmującą ewidencjonowanie danych o wydanych wizach oraz raport o kończących się terminach ich ważności.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozszerzono mechanizm notatek do wynagrodzeń o informację, że wynagrodzenie uwzględniło korekty poprzednich wynagrodzeń.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem naliczania potrącenia komorniczego w miesiącu zawieszenia potrącenia gdy zawieszenie to nastąpiło w środku miesiąca.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem nienaliczania się wynagrodzenia do umowy, w której (za pomocą aneksu lub umowy kontynuowanej) zmieniono wartość składnika parametrycznego w ciągu miesiąca.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem niezerowania podstawy składki zdrowotnej, gdy ta nie jest liczona na podstawie ustawień w umowie.
X

[Gr] Wynagrodzenia W analizatorze wynagrodzenia dodano sekcję "Ewidencja czasu pracy" zawierającą podstawowe dane o planie pracy, wykonaniu i absencjach z okresu rozliczanego danym wynagrodzeniem.
X

[Gr] Wynagrodzenia W składnikach automatycznych umożliwiono zmianę parametru decydującego o wchodzeniu wartości składnika do wynagrodzenia urlopowego, ekwiwalentu za urlop oraz do nagrody jubileuszowej.
X

[Gr] Wynagrodzenia Wprowadzono mechanizm rozbijania korekty wynagrodzenia na części w przypadku, gdyby korekta miała spowodować naliczenie ujemnej wypłaty.

X
[Gs] CRM Dla Gestora nexo wprowadzono możliwość korzystania z uproszczonego interfejsu użytkownika. Wybór profilu ustawień dostępny jest w kreatorze wdrożeniowym przy zakładaniu podmiotu oraz w programie - w polu kontekstu programu (dostępne w prawym górnym rogu, obok daty aplikacyjnej). Dzięki profilowaniu użytkownik może zastosować jeden z dwóch predefiniowanych układów lub dowolnie wybierać widoczność tematycznie zgrupowanych funkcjonalności, z których chce korzystać.

X
[Gs] CRM Konfigurację wbudowanego klienta pocztowego przeniesiono do nowej grupy "Komunikacja".
X X X X X X
[Gs] CRM Na stronie startowej programu dodano nowy kafelek prezentujący status oraz stan konta usługi SMS.

X
[Gs] CRM Poprawiono wstawianie uwag, opisów i komentarzy ze słowników (dla ofert, działań oraz procesów ofertowych) tak, aby tekst wstawiany był w miejscu, gdzie ustawiony jest kursor. Dotychczas tekst ze słownika wstawiany był na początku pola.

X
[Gs] CRM W danych klienta, w sekcji CRM wprowadzono możliwość przypisania numeru telefonu właściwego do wysyłania wiadomości SMS.
X X X X
X
[Gs] CRM W informatorze o kliencie dodano zakładkę "SMS" prezentującą wysłane do klienta wiadomości SMS.
X X X X X X
[Gs] CRM Wprowadzono możliwość wysyłania wiadomości SMS z poziomu aplikacji. Do wysyłania wiadomości SMS niezbędne jest posiadanie podłączonego konta klienta oraz aktywowania w nim "Usługi SMS".

X
[Gs] CRM Zoptymalizowano wydajność w zakresie działania filtrów we wszystkich modułach Gestora nexo.

X
[Gs] Działania Dla działań cyklicznych, w informatorze działania, w zakładce "Historia" wprowadzono zapis o wyodrębnianiu instancji działania.

X
[Gs] Działania Naprawiono błąd braku przenoszenia rabatu z dokumentu źródłowego podczas wykonywania akcji automatycznej "Wystaw seryjnie oferty".

X
[Gs] Działania Naprawiono błąd powodujący brak możliwości usunięcia asortymentu, do którego przypisano szablon działania.

X
[Gs] Działania Naprawiono błąd systemowy występujący po wywołaniu opcji kontynuowania działania, gdy użytkownik wywołujący nie posiadał uprawnienia do dodawania nowego działania.

X
[Gs] Działania W działaniu typu wiadomość wprowadzono możliwość stosowania autotekstów w temacie wiadomości.

X
[Gs] Działania W szablonach działań powiązanych z dokumentami posortowano alfabetycznie dostępne autoteksty.

X
[Gs] Kalendarze Na wydruku kalendarza dziennego poprawiono widoczność działań oznaczonych kolorem białym.

X
[Gs] Kalendarze Poprawiono brak dodawania działania po dwukliku na kalendarzu dla widoku dziennego i tygodniowego.
X X X X
X
[Gs] Klienci Poprawiono stabilność operacji pobierania danych klientów z serwisu GUS.

X
[Gs] Klienci W informatorze o kliencie, w zakładce "Historia" wprowadzono uwidocznienie zrealizowania oferty dokumentem Subiekta.
X X X X
X
[Gs] Klienci W module klientów wprowadzono możliwość zbiorczego ustawiania zgód na przetwarzanie danych oraz otrzymywania informacji drogą elektroniczną.
X X X X
X
[Gs] Klienci Zmieniono działanie operacji "Wyślij e-mail" dla wielu zaznaczonych klientów, gdy użytkownik korzysta z domyślnego w Windows klienta poczty. Od teraz wszyscy adresaci wiadomości pocztowej są wprowadzani jako ukryta kopia.
X X X X X X
[Gs] Klienci Zmieniono na mniej restrykcyjny sposób sprawdzania poprawności adresów e-mail w danych klienta oraz w oknie wiadomości pocztowej.

X
[Gs] Klient pocztowy Dla kont pocztowych pracujących na protokole IMAP wprowadzono możliwość automatycznego lokalnego usuwania wiadomości wysłanych. Przy włączonej opcji spowoduje to lokalne usunięcie wysłanych wiadomości przy zachowaniu ich na serwerze pocztowym. Opcja "Usuwaj wiadomości tylko lokalnie" dostępna jest w konfiguracji konta pocztowego, w ustawieniach zaawansowanych protokołu IMAP (po kliknięciu w link "Więcej opcji").

X
[Gs] Klient pocztowy Dla kont pocztowych pracujących na protokole IMAP wprowadzono zabezpieczenie przed nadpisywaniem szkiców wiadomości innymi szkicami. Taka sytuacja miała miejsce w specyficznych warunkach wyłącznie dla szkiców wynikowych kreatora zbiorczej wysyłki wiadomości.

X
[Gs] Klient pocztowy Dla wiadomości e-mail w module klienta pocztowego wprowadzono możliwość oznaczania jako: przeczytana, prywatna, SPAM, gwiazdką, poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonkę na liście wiadomości.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd powodujący resetowanie ustawień wielkości, rodzaju i koloru czcionki po zapisaniu wiadomości pocztowej w folderze Szkice. Analogiczny błąd poprawiono w słowniku podpisów wiadomości, działaniu typu wiadomość oraz szablonach wiadomości.
X
X X X X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd systemowy występujący przy próbie wysłania e-maila za pomocą systemu niepracującego w multiprogramie (innego niż Gestor nexo).

X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono czytelność komunikatów o synchronizacji konta pocztowego, gdy jest ono zablokowane inną synchronizacją lub edycją konfiguracji. Zmieniono także kolor powiadomienia z czerwonego na zielony.

X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono działanie autotekstów dotyczących oferty: <<informacje wstepne oferty>> oraz <<informacje koncowe z oferty>>. Autoteksty te nie działały, gdy informacje wstępne lub końcowe zostały wprowadzone w formacie rtf.

X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono działanie programu oraz treści komunikatów w przypadku wykrycia zdublowanych folderów w koncie pocztowym. Poprawka dotyczy kont obsługiwanych za pomocą protokołu IMAP.

X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono wydajność operacji usuwania wiadomości pocztowych dla kont pracujących na protokole POP3 oraz SMTP.

X
[Gs] Klient pocztowy Rozszerzono działanie operacji "Dopisz nowego klienta" tak, aby można było wykonywać ją na podstawie wielu zaznaczonych wiadomości pocztowych.

X
[Gs] Klient pocztowy Usprawniono sortowanie rezerwacji widocznych na liście (F2) w polu powiązania wiadomości pocztowej z rezerwacją.

X
[Gs] Klient pocztowy W działaniu opcji "Dopisz nowego klienta" dostępnej dla wiadomości pocztowych wprowadzono możliwość dopisania nowego przedstawiciela klienta.

X
[Gs] Klient pocztowy W kliencie poczty elektronicznej, w folderze "Szkice" oraz "Skrzynka nadawcza" skasowano opcję "Usuń", pozostawiając jedynie "Usuń trwale".

X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomościach pocztowych wprowadzono ewaluowanie autotekstów z grupy "Dokument" dla dokumentów typu "Oferta".

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono możliwość stosowania autotekstów w temacie wiadomości pocztowych oraz w szablonach wiadomości pocztowych.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono poprawki w edytorze wiadomości pocztowych, które zabezpieczają przed losowym niedziałaniem wklejania treści wiadomości.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono zabezpieczenia przed pomijaniem pobierania niektórych załączników (błędnie oznaczonych na serwerze pocztowym jako załączniki treści) do wiadomości e-mail.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono zabezpieczenie przed usuwaniem folderu w czasie, gdy trwa synchronizacja danych z serwerem pocztowym dotycząca tego folderu.

X
[Gs] Klient pocztowy Zaktualizowano słownik sprawdzania poprawności pisowni. Poprawiono także działanie słownika tak, aby nie uznawał za nieprawidłowe numerów telefonów, NIP, godzin i dat oraz niektórych skrótów.

X
[Gs] Oferty Dostosowano standardowe wzorce wydruku ofert tak, aby w wydzielonych tabelach prezentowały materiały niezbędne do wykonania usług oraz gratisy wydawane na podstawie promocji.

X
[Gs] Oferty Na wydrukach ofert poprawiono estetykę drukowania kontaktu do opiekuna. Poprawka dotyczy sytuacji, gdy jako kontakt drukowana jest strona internetowa.

X
[Gs] Oferty Naprawiono niedziałające drukowanie progów cenowych na powielanych ofertach.

XX [Gs] Oferty W dokumencie oferty wprowadzono obsługę usług materiałowych.

X
[Gs] Oferty W edycji oferty wprowadzono numerowanie pozycji asortymentowych (kolumna "Lp."), oddzielnie dla każdego wariantu.

X
[Gs] Oferty W konfiguracji poprawiono błąd powodujący brak widoczności "Parametrów ofert" w filtrze "System".

X
[Gs] Oferty W ofertach wprowadzono możliwość parametryzowania ustawiania statusu oferty po wycofaniu jej realizacji oraz kumulowania pozycji asortymentowych. Parametryzacja wszystkich ww. funkcji dostępna jest w module Konfiguracja ->Typy dokumentów -> Oferta.

X
[Gs] Oferty Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu systemowego na ofercie o statusie "zaakceptowana" lub "odrzucona", który pojawiał się po wywołaniu i zamknięciu okna zamienników (Ctrl+N).

X
[Gs] Oferty Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu systemowego podczas zbiorczego generowania procesów ofertowych. Błąd mógł się pojawiać w kreatorze dodawania procesów ofertowych, gdy na pierwszym ekranie wywołano listę klientów (F2), a następnie szybko wciśnięto klawisz Enter.
X X X X X X
[nexo] Administracja systemem Harmonogramowanie archiwizacji podmiotu.
X X X X X X
[nexo] Administracja systemem Program serwisowy - opcja parametrów archiwizacji podmiotu. Poprawiono błąd powodujący, że po wyborze opcji "Nie wykonuj archiwizacji" opcja e-archiwizacji pozostawała aktywna.
X X X X X X
[nexo] Administracja systemem Program serwisowy został wzbogacony o nową opcję w menu Widok umożliwiającą zobaczenie baz nexo oraz bazy dystrybucyjnej InsERT_Launcher.
X X X X X X
[nexo] Administracja systemem Umożliwiono w program serwisowym zmianę parametrów InsTYNKT-u dla wielu podmiotów jednocześnie.
X X
[nexo] Inne Dla dokumentów handlowych, magazynowych, ofertowych wprowadzono możliwość zbiorczego drukowania, wysyłania e-mailem, zapisywania w bibliotece dokumentów oraz zapisywania na dysku.
X X X X X X
[nexo] Inne Do wydruków listy (grida) dodano nagłówek.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodana kontrola w trakcie zamykania programu, czy nie trwa proces wysyłania archiwum do chmury, żeby przypadkowo nie przerwać tego procesu.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano możliwość ustawiania aktywności wzorców wydruku.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano uprawnienia związane z serwisem Naklejki.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano uwzględnianie liczby kopii przy wydrukach poprzez mechanizm PDF.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano wymaganie ustawienia uprawnienia SQL-owego "VIEW SERVER STATE". Domyślna instalacja InsERT nexo ustawia to uprawnienie i nie są wymagane żadne dodatkowe działania ze strony użytkownika.
X X X X X X
[nexo] Inne Pomoc do programów rozszerzono o najczęściej zadawane pytania od użytkowników (Pomoc > InsERT nexo - informacje ogólne > Pytania użytkowników).


X X


[nexo] Inne Poprawiono wydruk listy raportów VAT - w podsumowaniu strony wartość wykazywana była z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku.
X X X X X X
[nexo] Inne Powstał nowy program do archiwizowania z linii poleceń: archiwizacja-nexo.exe. Można go znaleźć obok InsLauncher.exe w Program Files. Umożliwia realizację tych samych scenariuszy co archiwizacja na żądanie w programie serwisowym. Używa się go, jawnie podając parametry archiwizacji (osobno lub w pliku .xml).


X X X

[nexo] Inne Usunięto wprowadzający w błąd komunikat wyświetlany podczas próby podłączenia do Konta InsERT w podmiotach klientów w biurach rachunkowych.
X X X X X X
[nexo] Inne W modułach: Klienci, Pracownicy, Instytucje, Wspólnicy, Zestawy klientów, Działania, Oferty, Procesy ofertowe wprowadzono możliwość wysyłania wiadomości SMS.
X X X X X X
[nexo] Inne W Parametrach wydruku dodano możliwość przypisania mechanizmu wydruku do użytkownika.
X X X X X X
[nexo] Inne Wprowadzona została blokada zmiany hasła do konta e-archiwizacji przed jego aktywowaniem, co uniemożliwiało późniejsze aktywowanie konta e-archiwizacji.

X
[nexo] Inne Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu systemowego w czasie realizacji oferty w fakturę pro forma. Błąd występował podczas próby wystawienia faktury pro forma jako realizacji oferty w scenariuszu, gdy w "Typach dokumentów" dla faktur pro forma ustawiono domyślny status na "Częściowa realizacja dostaw", oraz Gestor pracował samodzielnie (bez multiprogramu z Subiektem).
X X X X X X
[nexo] Instalacja i uruchamianie W celu pominięcia tworzenia kopii zapasowej przy aktualizacji podmiotu, w rejestrze systemowym dodano obsługę flagi "SkipAutoBackup" (typ DWORD, wartość 1 oznacza brak kopii). Lokalizacja: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\InsERT\InsERT Nexo.
X X X X X X
[nexo] Instalacja i uruchamianie Zaktualizowano domyślną tapetę w programach linii InsERT nexo.
X X X X X X
[nexo] Przeniesienie danych Poprawione błędy objawiający się odmową dostępu do ścieżki przy zapisie pliku loga lub komunikatem o braku ścieżki do danych przy przenoszeniu danych.


X X


[nexo] Przeniesienie danych Poprawiono określanie symbolu podmiotu podczas przenoszenia danych z InsERT GT.
X X X X X X
[nexo] Przeniesienie danych Poprawiony błąd objawiający się zawieszaniem procesu Hop2nexo.exe w trakcie przenoszenia (eksportowania) danych z InsERT GT.
X X X X X X
[nexo] Przeniesienie danych Poprawiony błąd powodujący problem z przenoszeniem parametrów numeracji z InsERT GT: "Wartość numeru początkowego nie może być mniejsza od zera' dla nienumerycznych symboli np. kontrahentów czy towarów.
X X X X X X
[nexo] Przeniesienie danych Przeniesienie danych. Poprawiony błąd powodujący błędne tworzenie reguł początkowych, szczególnie widoczne przy numeracji miesięcznej.
X X X X X X
[nexo] Przeniesienie danych Przeniesienie danych. Poprawiony błąd powodujący komunikat "Forma płatności odroczona nie powinna mieć ustawionej waluty. (Waluta)" przy importowaniu odroczonych form płatności.
X X X X X X
[nexo] Przeniesienie danych Zmieniono kreator wdrożeniowy tak, aby wybór danych do przeniesienia z systemu InsERT GT odbywał się przed eksportem danych, co minimalizuje ilość eksportowanych danych.
X X X X X X X [nexo] Sfera i rozszerzalność Do SDK dodano aplikację QuickInstaller.exe dającą możliwość utworzenia instalatora pakietu MPKG zawierającego rozwiązanie własne.
X
X [nexo] Sfera i rozszerzalność Nowy przykład rozszerzenia sferycznego - dane archiwalne z nexo, z możliwością podglądu.
X
X [nexo] Sfera i rozszerzalność Nowy przykład rozszerzenia sferycznego - dane archiwalne z wielu baz InsERT GT.
X X X X X X X [nexo] Sfera i rozszerzalność Sfera. Poprawiony błąd objawiający się wyjątkiem przy próbie pobrania interfejsu IRaporty, gdy w bazie nie ma kompletu programów w wersji PRO.
X X X X X X
[nexo] Sfera i rozszerzalność Sfera. Udostępnione zostały dane wiadomości InsMail.
X X X X X
X [nexo] Sfera i rozszerzalność Sfera. Udostępnione zostały listy wyboru, co oznacza, że zaczęły działać metody Wybierz oraz WybierzWiele dla dokumentów handlowych i magazynowych (bez inwentaryzacji i cenników) oraz operacji kasowych i bankowych.
X

[nexo] Wygląd i ergonomia Naprawiono błąd w dokumentach związany z ustawieniem aktywnego pola przy przejściu z podglądu do edycji.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd, uniemożliwiający wpisywanie litery ö przy wybranym niemieckim układzie klawiatury.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono czytelność i wygląd grup na listach w serwisach.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Ulepszono grupowanie wg dat na listach w serwisach. Dodano możliwość grupowania wg dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału lub roku.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Uruchomiono program poprawiania jakości produktów, wymagający wyrażenia zgody na korzystanie przez InsERT S.A. z danych opcjonalnych na zasadach opisanych w Informacji o przetwarzaniu danych telemetrycznych (treść Informacji dostępna w pomocy).
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Zrezygnowano z użycia komponentu FullTextSearch w mechanizmie InsTYNKT. Zniesiono jego wymagalność w konfiguracji SQL Servera.X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji schemy elektronicznej dla deklaracji CIT-8(23).X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wydruk załącznika CIT-D do deklaracji CIT-8, w którym pole 76 - Kwota odliczonej darowizny wykazywało wartość z pola 75 - Kwota otrzymanej darowizny.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wykazywanie liczby osób zatrudnionych ogółem w deklaracji CIT-ST.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wykazywanie liczby podatników na zaliczkach od wypłat PIT - zliczani byli również ci pracownicy, którzy posiadali zerowe wypłaty.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wyliczanie deklaracji PIT-11 i PIT-40 w przypadku określania kosztów uzyskania przychodów z więcej niż jednego źródła pracy, gdy pracownik posiada więcej niż jedną umowę w ciągu roku.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono pomijanie unieważnionych zapisów w ewidencji ZPiK (Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów) w zaliczce CIT.
X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Rozwiązano problem błędnego określania kosztów uzyskania przychodów dla pracownika w informacji PIT-11 i deklaracji PIT-40 w przypadku zawarcia w ciągu roku aneksu do umowy lub przedłużania umowy.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zmieniono sposób ujmowania składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego na zaliczkach PIT dotyczących wspólników: pobierana jest suma tych naliczeń bezpośrednio z ewidencji naliczeń właścicielskich (i ograniczana do wysokości przychodu bądź zaliczki na podatek) zamiast sumy wartości tego naliczenia z poprzedniej deklaracji i wartość za bieżący miesiąc z naliczeń właścicielskich.


X[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano walidację długości treści w polach Opis i Uwagi wypełnianych podczas dekretacji automatycznej dokumentów do KPiR.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Rozszerzono edycję definicji schematu dekretacji w przypadku zmiany typu dokumentu na inny niż wcześniej był zapisany. Wartości pól, wyjątków oraz warunków zostają niezmienione (nie są kasowane) pod warunkiem ich zgodności i obsługi w dokumencie o zmienionym typie.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schematach dekretacji dokumentów handlowych, w definicji pozycji zapisu księgowego, dodano możliwość określania treści na pozycji w oparciu o pole Tytułem z rozrachunku.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość określania terminu składania deklaracji ZUS typu RCA, RZA dla wspólników i właścicieli.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Na wydruku naliczeń składek ZUS poprawiono wykazywania wartości pola "za miesiąc".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono aktualizację grup klientów na podstawie grupy podmiotu dokumentu do dekretacji odebranego komunikacją on-line bądź off-line.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono definicję domyślnego schematu dekretacji faktury VAT marża.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór dokumentów do dekretacji pochodzących z Gratyfikanta GT. Problem dotyczył pracowników, którzy nie posiadali zdefiniowanego numeru dowodu tożsamości.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór dokumentów do dekretacji w formacie EPP w przypadku, gdy wśród odbieranych dokumentów istniał wystawiony na urząd skarbowy bez wypełnionych danych adresowych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór dokumentów EDI++ (w formacie EPP) wyeksportowanych z Subiekta GT do biura rachunkowego - pojawiał się problem z odczytem paczki dokumentów, gdy użyta kategoria na dokumencie posiadała więcej niż 30 znaków.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono pobieranie dokumentów do dekretacji komunikacją off-line w formacie EDI++ od kolejnego nadawcy dokumentów.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono przenoszenie z InsERT GT ustawienia dotyczącego ulgi podatkowej dla wspólników rozliczających się metodą liniową.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono przesyłanie do księgowości grup pracowniczych oraz grup cech w obrazach księgowych niektórych list: płac, zaliczek, składek ZUS.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono sortowanie zapisów w ramach danego konta księgowego na wydruku raportu Zestawienia Obrotów i Sald (wzorzec Raport ZOiS, wersja szczegółowa).X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono ujmowanie w zaliczce CIT i raporcie Informacja zbiorcza zapisów typu Bilans otwarcia - koszty uzyskania przychodu w Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wydajność dekretacji automatycznej off-line w przypadku pracy w trybie "multiprogram", gdzie programem głównym był Gestor nexo.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono zmianę nadawcy dokumentów dla obrazów księgowych operacji kasowych - w przypadku zmiany odbiorcy z "Instancja lokalna" na wcześniej zdefiniowanego odbiorcę zdalnego pojawiał się komunikat "Dokument do dekretacji już istnieje".X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W definicjach wzorcowych planów kont poprawiono określenie typów rozrachunków, jakie domyślnie mają się podpowiadać podczas dekretacji na konto rozrachunkowe odbiorców.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W konfiguracji stałych podatkowych oraz funduszach i ubezpieczeń ZUS dodano możliwość określenia czy dany wskaźnik ma być uaktualniany i ewentualnie nadpisywany nową wartością podczas aktualizacji InsMAIL-em.
X X X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zaktualizowano predefiniowane dane adresowe organów podatkowych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano blokadę zapisu VAT zakupu w przypadku, gdy rodzaj zakupu nie odpowiada wybranej wcześniej transakcji VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano możliwość użycia nazwy pełnej podmiotu we wzorcach wydruków ewidencji VAT sprzedaży i zakupu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono aktualizację miesiąca naliczenia/odliczenia dla zapisów VAT metody kasowej, w stawce 0%, zw bądź nieopodatkowane.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wydajność ewidencji VAT sprzedaży w przypadku, gdy włączona została kolumna "Zbiorczy".


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT We wzorcowym szablonie VAT "Zakup środków trwałych/WNiP" zmieniono transakcję VAT z NK (nabycie krajowe) na NKST (nabycie krajowe środków trwałych).X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono problem, który pojawił się w wersji 9.0.0, polegający na możliwości podłączenia spłaty rozrachunku do zapisu na inne konto niż konto rozrachunku rozliczonego tą spłatą.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono przenoszenie Bilansu zamknięcia jako Bilansu otwarcia w przypadku, gdy pod konto księgowe klienta podpięty był rozrachunek posiadający niekompletne dane.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe W dekretacji ręcznej, podczas podpinania rozrachunku do zapisu na konto dodano przepisywanie treści pola Tytułem do treści pozycji zapisu księgowego.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe W słowniku rejestrów księgowych udostępniono kolumnę z określeniem, czy w danym rejestrze księgowym do zapisu księgowego automatycznie tworzony będzie zapis VAT.


X X X

[Ra/Re] Małe kadry i płace Rozwiązano problem błędnego kwalifikowania składek zdrowotnych wspólnika i osoby współpracującej gdy obie te osoby rozliczane są raportem ZUS RZA lub ZUS RCA.


X X X

[Ra/Re] Małe kadry i płace Rozwiązano problem pojawiania się wymiaru zatrudnienia w raportach ZUS RCA i ZUS RZA dla wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.


X X


[Ra/Re] Małe kadry i płace Umożliwiono wystawienie rachunku do umowy cywilnoprawnej w miesiącu następującym po ostatnim miesiącu obowiązywania umowy.X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono filtrowanie kont wg maski (wzorca) w raporcie Zapisy na kontach.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono sortowanie na wydruku ewidencji środków trwałych - obecnie pozycje sortowane są wg porządku numerycznego (nie alfabetycznego).X


[Ra/Re] Środki trwałe W raporcie "Zapisy na kontach" dodano kolumnę z nazwą konta.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe W raportach zakupu VAT poprawiono działanie filtrów: "Rodzaj zakupu, "Rodzaj odliczenia" oraz "Cel zakupu" dla zapisów złożonych.
X

[Su] Asortyment Dodano Lp do wariantów w modelu. Umożliwiono uporządkowanie listy przez zmianę Lp na pozycji. Dodano mechanizm przepisywania istniejących cech w opisie do właściwości przy podłączaniu asortymentu do modelu.
X

[Su] Asortyment Dodano możliwość ustalenia terminu realizacji asortymentu dla odbiorcy (zamówienia od klienta) oraz dla dostawcy (zlecenia do dostawcy).
X

[Su] Asortyment Dodano możliwość zamaskowania ceny ewidencyjnej (dane poufne) w asortymencie. Zamaskowanie danych poufnych można wyłączyć w parametrach Subiekta, w polu "Dane wrażliwe".
X

[Su] Asortyment Dodano możliwość zbiorczego dodawania dostawcy lub aktualizacji danych dostawcy w asortymencie (opcja Operacje - zbiorcze - Aktualizuj dostawców).
X

[Su] Cenniki i promocje Poprawiono zaokrąglenia przy podpowiadaniu wyliczonej (plugin) ceny netto lub brutto na pozycję dokumentu.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość wysyłania wiadomości SMS z należności, wezwań do zapłaty oraz not odsetkowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość wysyłania wiadomości SMS ze scenariuszy windykacyjnych.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd występujący przy próbie wskazania pliku mt940 w bankowości off-line. Błąd występował w sytuacji, gdy plik znajdował się na zewnętrznym nośniku i został on usunięty z komputera.X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z raportem Analiza spójności rozrachunków występujący przy niepoprawnej dekretacji operacji finansowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono działanie kafelka rozrachunków na stronie głównej w przypadku występowania rozrachunków ratalnych.X


[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem wyceny różnic kursowych na koniec okresu obrachunkowego w przypadku gdy rozrachunek został rozliczony w okresie następnym.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem z pobieraniem wyciągów mt940 z banku PKO BP. Problem związany był z niepobieraniem danych klientów.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem znaków zastrzeżonych przy wysyłce dyspozycji w bankowości on-line.


X X


[Su] Finanse i rozrachunki Umożliwiono dodawanie Działań do rozrachunków (wymagany program Gestor).
X

[Su] Handel Dodano możliwość ustalenia w komplecie, że podczas zmiany liczby montowanych kompletów nie zmienia się ilość składników.
X

[Su] Handel Dodano możliwość włączenia do wartości netto i brutto dokumentu wartości towarów w stawce nieop. w zależności od ustawienia pola "Wartość stawki VAT nieop." w parametrach Subiekta.
X

[Su] Handel Dodano możliwość sparametryzowania w typie dokumentu domyślnej ilości podczas wprowadzania asortymentu na pozycję w trybie z podglądem.
X

[Su] Handel Dodano nowy raport "Faktury detaliczne".
X

[Su] Handel Dodano obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
X

[Su] Handel Dodano parametr "Uwzględniaj zamówienia" dla polecenia "Utwórz zlecenia dla asortymentu poniżej stanu minimalnego" w widoku "Asortyment na wyczerpaniu", który wylicza ilość (zapotrzebowanie) asortymentu równą różnicy ilości optymalnej i stanu magazynowego z doliczeniem lub nie ilości zapisanej w zamówieniach, fakturach proforma i fakturach zaliczkowych.
X

[Su] Handel Dodano uprawnienia do wydruku dokumentu (per typ dokumentu), zmiany oddziału, magazynu i stanowiska kasowego oraz zmiany ceny na poprawianym dokumencie zakupu. Ważne dla użytkowników wersji PRO: własne zdefiniowane role użytkowników domyślnie nie będą miały ustawionych tych uprawnień, zatem należy je udostępnić odpowiednim użytkownikom.
X

[Su] Handel Dodano uprawnienia do zmiany domyślnego magazynu, oddziału, stanowiska kasowego w kontekście programu.
X

[Su] Handel Poprawiono obsługę opisu księgowego w module Przyjęć zewnętrznych.
X

[Su] Handel Poprawiono wyszukiwanie asortymentu po kodach dostaw (dodawanie pozycji z podglądem), aby wyświetlał wszystkie partie towaru spełniające kryteria wyszukiwania.
X
X X


[Su] Handel Poprawiono zmianę celu zakupu w obrazie księgowym dokumentów zakupu - problem występował podczas zamiany tej wartości zarówno w danych nagłówkowych dokumentu do dekretacji, jak również przy zmianie na pozycji dokumentu.
X

[Su] Handel Rozbudowano Parametry Subiekta i moduł konfiguracyjny Typy dokumentów o możliwość sparametryzowania części okna wydruku dotyczącej wysyłki e-mailem.
X

[Su] Handel Rozwiązano problem z pobieraniem kursów walut na dokumentach handlowych przy zmianie waluty.
X

[Su] Handel Umożliwiono zmianę ceny netto lub brutto opakowań na dokumentach po ustawieniu pola Zmiana ceny i rabatu (odblokuj) w parametrach Subiekta.
X

[Su] Handel Uporządkowano kolumny związane z kosztami magazynowymi, ewidencyjnymi i dodatkowymi na widokach i raportach dokumentów.
X

[Su] Handel Zmieniono działanie zamówienia po wystawieniu faktury zaliczkowej. Zamówienie jest zrealizowane, gdy zostanie wystawiona faktura zaliczkowa końcowa lub częściowo zrealizowane, gdy wystawione są wydania do jego faktur zaliczkowych.
X

[Su] Handel Zmieniono obsługę wystawiania faktury zaliczkowej do zamówienia od klienta.
X

[Su] Handel Zmieniono okno dodawania pozycji na dokument z listy towarów i usług.
X

[Su] Magazyn Dodano kolumnę "Wartość" na pozycjach formularzu i wydruku IS. Dodano dwie opcje filtrowania na IW "towary znajdujące się na inwentaryzacji przychodowe" oraz dla kompletu "towary znajdujące się na inwentaryzacji rozchodowe".
X

[Su] Magazyn Dodano możliwość dodawania wielu pozycji na podstawie zadanych kryteriów z określoną, domyślną ilością oraz zadaną kolejnością (uporządkowaniem) na spisie Inwentaryzacyjnym.
X

[Su] Magazyn Dodano parametr "Przepisz kategorię na dokumenty PW i RW" do konfiguracji umożliwiający przepisanie kategorii dokumentu inwentaryzacji, montowania, rozmontowywania na dokumenty automatyczne PW oraz RW.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Dodano możliwość ustawienia na paragonach drukowanych na drukarce fiskalnej pustych linii.

Zmiany w wersji 11.0.1

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono problem z podłączaniem klienta biura (próba kończyła się błędem: 'Niepowodzenie: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek.').
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono dodawanie plików faktur do zbioru plików e-Kontroli (Jednolitych Plików Kontrolnych).


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono problem z tworzeniem dokumentu zbiorczego sprzedaży VAT w przypadku podłączania zapisów VAT powstałych z dekretacji automatycznej i zapisów VAT skojarzonych do zapisów zakupów.


X X


[Ra/Re] Księgowość uproszczona Poprawiono problem błędnego sortowania zapisów w KPiR/EP i ZPiK przy drukowaniu ewidencji.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono automatyczne pobieranie numeru telefonu adresata wiadomości SMS.
Witryna stworzona na platformie