Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

nexo a GT

InsERT nexo, a InsERT GT

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności poszczególnych programów z trzech linii –InsERT GT (wersja 1.34), InsERT nexo (wersja 1.0) oraz InsERT nexo PRO (wersja 1.0).

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

  • „-” – dana funkcja nie jest realizowana przez program;
  • „+” – dana funkcja jest realizowana przez program;
  • „+/-” – dana funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
  • „*” – dana funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT,  Sfera dla Subiekta GT).

 

FunkcjaGTnexonexo PRO
Sfera dla Subiekta*-+
Zaawansowane pola własne*-+
Raporty własne i wydruki własne+/--+
Hierarchiczne jednostki miary+/-++
Zamienniki asortymentu--+
Wiele oddziałów przedsiębiorstwa--+
Wielu dostawców asortymentu--+
Działy sprzedaży-++
Rozbudowane cenniki+/-++
Faktura pro forma-++
Zbiorcza realizacja pozycji z zamówień--+
Korekty dokumentów magazynowych*++
Sprzedaż z wielu magazynów-++
Rozbicie przyjęcia na partie--+
Sprzedaż z dostaw*-+
Rezerwacja dostaw w dokumentach--+
Rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych--+
Przenoszenie kosztów składników na komplet (korekta kosztów składników, które zostały użyte w procesie kompletacji)-++
Korekta kosztu dostaw--+
Faktura wewnętrzna (w nexo zbiorcze wystawianie faktury wewnętrznej do faktur zakupu, pojedyncza faktura wewnętrzna z możliwością określenia ewidencji VAT)+/-++
Promocje+--
Intrastat+--
Akcyza+--
Rozbicie płatności na raty--+
Rozliczenia wielowalutowe (w nexo PRO możliwe jest np. zaewidencjonowanie faktury w euro płatnej częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą)+/-+/-+
Sesje rozliczeniowe (narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami)--+
Dyspozycje bankowe (w GT możliwość jedynie wydrukowania operacji bankowej jako polecenia przelewu lub wysłania do homebankingu)+/-++
Sesje kasowe (narzędzie do weryfikacji pracy kasjera)--+
Operacje bezgotówkowe rejestrowane w kasie-++
Kompensaty+--
Komunikacja plikowa w formacie EDI+--
Wymiana dokumentów online z Rachmistrzem nexo lub Rewizorem nexo pracującym na osobnej bazie danych-++
Możliwość opisywania księgowego dokumentów wysyłanych do księgowości+/-++

 

FunkcjaGTnexonexo PRO
Sfera dla Rachmistrza--+
Zaawansowane pola własne*-+
Raporty własne i wydruki własne+/--+
Płynna zmiana form księgowości (np. z pełnej księgowości na uproszczoną)-++
Obsługa finansów (m.in. prowadzenie kasy, obsługa rachunku bankowego, bankowość online)-++
Obsługa rozrachunków (m.in. rozliczenia wielowalutowe)-++
Ewidencjonowanie w KPiR i EP odliczeń/doliczeń w całości przypadających na wspólnika--+
Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe)+/-++
Definiowalne transakcje VAT--+
Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem)+/-++
Dokument miesięcznego rozliczenia eksploatacji pojazdów-++
Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów z możliwością wyłączenia wybranych typów dokumentów)-++
Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji+/-++
Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji--+
Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów--+
Wymiana dokumentów online z Subiektem nexo pracującym na osobnej bazie danych-++
Wiele typów amortyzacji (w GT tylko amortyzacja podatkowa, w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w nexo PRO własne typy amortyzacji)-+/-+
Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu)-++
Historiowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej-++
Ewidencja dowodów wewnętrznych+--
Ewidencja faktur wewnętrznych+--
Noty korygujące+--
Naklejki+--

 

FunkcjaGTnexonexo PRO
Sfera dla Rewizora*-+
Zaawansowane pola własne*-+
Raporty własne i wydruki własne+/--+
Płynna zmiana form księgowości (np. z KPiR w Rachmistrzu na pełną księgowość w Rewizorze) z zachowaniem wszystkich danych historycznych-++
Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym – otwarcie i zamknięcie ksiąg+/-++
Możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do „13. miesiąca”-++
Wielopoziomowe konta kartotekowe w planie kont, wykorzystanie słowników pól własnych do definiowania kartotek księgowych--+
Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe)+/-++
Definiowalne transakcje VAT--+
Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem)+/-++
Rozliczenia wielowalutowe rozrachunków (w nexo PRO możliwe jest np. rozliczenie rozrachunku w euro częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą)+/-+/-+
Rozliczenia różnic kursowych (w nexo możliwość wyliczenia różnicy z podziałem na kwotę netto i VAT; częściowe stornowanie wyceny bilansowej)+/--+
Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów)+/-++
Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji+/-++
Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji--+
Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów--+
Wymiana dokumentów online z Subiektem nexo pracującym na osobnej bazie danych-++
Wiele typów amortyzacji (w GT tylko amortyzacja podatkowa, w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w nexo PRO własne typy amortyzacji)-+/-+
Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu)-++
Historiowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej-++
Obsługa kosztów eksploatacji pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności-++
Ewidencja remanentów-++
Ewidencja wyposażenia-++
Sprawozdania finansowe++/-+/-
Ewidencja faktur wewnętrznych+--
Automaty przeksięgowań+--
Noty korygujące+--
Kompensaty+--
Naklejki+--

InsERTnexo

Witryna stworzona na platformie