Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Lista zmian

Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 8.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany
X
X X


[Gs] CRM W czasie przenoszenia danych z systemu InsERT GT poprawiono błąd, który powodował nieprzenoszenie adresu e-mail klienta. Błąd występował dla jednoliterowych domen pocztowych.
X
X X


[Gs] Klienci Dodano możliwość pobierania danych adresowych i ewidencyjnych kontrahentów z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Do korzystania z usługi niezbędny jest aktywny e-abonament.
X
X X


[Gs] Klienci Naprawiono brak zapamiętywania wybranych elementów filtra "Typ" w module klientów.
X
X X


[Gs] Klienci W danych domyślnych dla nowo dodawanych klientów zmieniono domyślne wartości parametrów: "Możliwość negocjacji cen" na "Tak" oraz "Domyślna forma kredytu kupieckiego" na "Przelew".
X
X X


[Gs] Klienci W module klientów naprawiono błąd uniemożliwiający przekształcenie przedstawiciela handlowego (PH) w firmę (FI).
X
X X


[nexo] Inne Do instalatora nexo dodano możliwość określenia zbioru skrótów na pulpit.
X
X X


[nexo] Inne Dodano możliwość korzystania z Konta InsERT z wykorzystaniem logowania za pomocą konta Google lub Facebook.
X
X X


[nexo] Inne Dodano możliwość przenoszenia wartości Connection String przy eksporcie/imporcie własnych wzorców wydruku.
X
X X


[nexo] Inne Dodano możliwość rozmieszczenia na wielu stronach wydruków z grida.


X X

X [nexo] Inne Dodano nowy status licencji biura rachunkowego "rejestracja w trakcie (czeka na zatwierdzenie)".
X
X X


[nexo] Inne Dodano nowy, alternatywny mechanizm wyszukiwania danych nazywany InsTYNKT-em. Rozwiązuje on m.in. problemy sporadycznego spowolnienia InsERT nexo związane ze zwiększonym zużyciem pamięci przez aktualny mechanizm wyszukujący lub zawieszania się usługi indeksującej. Uwaga! Aktualizacja do wersji 8.0.0 nie włącza nowego mechanizmu automatycznie. Przełączenie na nowy mechanizm wyszukujący jest dostępne w Programie Serwisowym i w zależności od wielkości podmiotu może potrwać od kilku do kilkudziesięciu minut.
X
X X


[nexo] Inne Dodano szereg ułatwień związanych z licencjami. Upraszczają one proces rejestracji. Jaśniej pokazany jest stan licencji i akcje, które powinny być wykonane, aby stan licencji był poprawny.
X
X X


[nexo] Inne Dodano usuwanie binariów podmiotów przy deinstalacji nexo.
X
X X


[nexo] Inne Od wersji 8.0.0 linia InsERT nexo została rozszerzona o trzy nowe programy: Gestora nexo, Gratyfikanta nexo oraz Biuro nexo.
X
X X


[nexo] Inne Poprawiono działanie Instynktu przy dodawaniu użytkownika typu pracownik i wspólnik.
X
X X


[nexo] Inne Poprawiono sprawdzanie dopuszczalnej długości hasła użytkownika przy jego zmianie.
X
X X


[nexo] Inne Poprawiono walidację przy zmianie hasła użytkownika.
X
X X


[nexo] Inne Przyspieszono proces aktualizacji podmiotu do nowej wersji.
X
X X


[nexo] Inne Rozwiązano problem wydruków pionowych na wybranych modelach drukarek.
X
X X


[nexo] Inne Rozwiązano problem z wydrukiem grida i zawijaniem tekstu w wąskich kolumnach.
X
X X


[nexo] Inne W konfiguracji wzorców wydruku, przy ustawieniu drukarki, dodano opcję "brak".
X
X X


[nexo] Inne W oknie drukowania dodano uwzględnianie adresów mailowych przedstawicieli firmy.
X
X X


[nexo] Inne W oknie wydruku dodano przycisk "Podgląd".
X
X X


[nexo] Inne Wydłużono o kolejne 45 dni czas na dokonanie rejestracji programu. Program działa wtedy w trybie "tylko do odczytu".
X
X X


[nexo] Inne Zmieniono domyślną tapetę.
X
X X


[nexo] Inne Zmieniono nazewnictwo: "Konto Klienta InsERT" na "Konto InsERT" oraz "Portal Klienta" na "Moje Konto".
X
X X


[nexo] Instalacja i uruchamianie Pierwsze uruchomienie programu na danym podmiocie (tworzonym lub istniejącym) rozszerzono o prezentację danego programu.
X
X X


[nexo] Instalacja i uruchamianie Uproszczono i przyspieszono mechanizm zakładania podmiotów prezentacyjnych.
X

[nexo] Przeniesienie danych Dodano przenoszenie biblioteki dokumentów towarów z InsERT GT przy zakładaniu podmiotu.
X
X X


[nexo] Przeniesienie danych Usunięty błąd polegający na doklejaniu niepotrzebnego znaku '\' do nazwy serwera SQL z instancją domyślną na ekranie przenoszenia danych w kreatorze wdrożeniowym.
X
X [nexo] Sfera i rozszerzalność Udostępniono w API repozytoria, które nie mają odpowiadających managerów.
X
X X


[nexo] Wygląd i ergonomia Dodano do programu możliwość gromadzenia dokumentów powiązanych z poszczególnymi obiektami w systemie ("Biblioteka dokumentów"). W wersji standardowej możliwe jest zgromadzenie co najwyżej 1000 dokumentów, w Pro bez ograniczeń.
X
X X


[nexo] Wygląd i ergonomia Dodano możliwość oznaczania obiektów na listach za pomocą flag. W wersji standardowej możliwe jest korzystanie jedynie z flag wbudowanych, bez możliwości dodawania komentarzy. Zarządzanie listą flag i dodawanie flag własnych dostępne jest w wersji Pro.
X
X X


[nexo] Wygląd i ergonomia Dodano do programu mechanizm pomocy kontekstowej na formatkach, dostępny z menu pomoc.
X
X X


[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd skutkujący niezapisywaniem na trwałe ustawień drzewa modułów oraz wartości zooma aplikacyjnego.
X
X X


[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono estetykę okien z komunikatami i informacjami pojawiającymi się podczas pracy z programem. Między innymi zmniejszono czcionkę nagłówków, usunięto zbędne oznaczenia typu Err i poprawiono czytelność tła.
X
X X


[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono problem z wyborem kontrahenta w kontrolce instynktowej, w przypadku zapisu seryjnego i przechodzenia po formularzu klawiszem TAB.
X
X X


[nexo] Wygląd i ergonomia Umieszczono dane licencyjne na stronie głównej aplikacji, a w przypadku wersji zarejestrowanej również na ekranie logowania.
X
X X


[nexo] Wygląd i ergonomia Umożliwiono kopiowanie treści komunikatów do schowka Windows (Ctrl+C).
X
X X


[nexo] Wygląd i ergonomia Wraz z premierą nowych programów w linii InsERT nexo, istotnie zmieniono sposób uruchamiania programów. Zlikwidowano ekrany pośrednie, maksymalnie skrócono czas do pojawienie się okna logowania, a etap przygotowania danych wzbogacono o porady dotyczące używania InsERT nexo. Czas uruchomienia programów został również skrócony.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano możliwość składania podpisu niekwalifikowanego do deklaracji VAT-27, VAT-UE oraz VAT-UEK. Rozporządzenie dopuszczające stosowanie tego typu podpisu ma być opublikowane na przełomie września i października 2015 r.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę deklaracji IFT-1/1R (wersja 12) (Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania) wraz z wysyłką elektroniczną.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano możliwość określenia w definicji schematu dekretacji, by grupa zapisów automatycznie była bilansowania różnicą między stronami Winien i Ma. W parametrach okresu obrachunkowego należy określić konto automatycznego bilansowania, na które taka różnica będzie odkładana.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano przykładowe schematy dekretacji dla niektórych dokumentów handlowych, magazynowych, finansowych oraz płacowych dla wzorcowego planu kont oraz wzorcowego planu kont rozszerzonego. Wzorcowe schematy dekretacji można dodać już do istniejącego okresu obrachunkowego, jak również przy zakładaniu kolejnego.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schematach dekretacji do VAT dodano możliwość określenia, czy wartości VAT mają być przeliczane zgodnie z oznaczeniem na dokumencie, czy też wg netto bądź brutto.
X
X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano w edycji dokumentu możliwość określenia statusu księgowego po włączeniu w konfiguracji obsługi typów dokumentów dostępności parametrów opisu księgowego w dokumencie.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono automatyczne wstawianie konta różnicy zaokrągleń podczas dekretacji automatycznej kompensaty w walucie obcej.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono w dekretacji automatycznej podłączanie rozrachunków dla zapisów na podmiot cesyjny, który został określony bezpośrednio na dokumencie źródłowym a nie w definicji formy płatności.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono wyznaczanie terminu płatności na podstawie dokumentu źródłowego dla rozrachunków tworzonych podczas automatycznej dekretacji.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W filtrze "Typ dokumentu", w module "Schematy dekretacji" dodano mnemoniki dokumentów.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schematach dekretacji raportów kasowych oraz wyciągów bankowych dodano możliwość wykorzystania w definicji pola "Treść" dla zapisu na konto wartości "Tytułem", "Nr dokumentu powiązanego" oraz "Nr dowodu" związane z operacją w raporcie bądź wyciągu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość odczytu dokumentów do księgowania z pliku w formacie EDI++. Format ten stosowany był do komunikacji z biurem rachunkowym pracującym na Rachmistrzu GT bądź Rewizorze GT. Obecnie format ten jest również obsługiwany przez Rachmistrza nexo i Rewizora nexo - pobrane dokumenty widoczne są w module Dokumenty do dekretacji i można do nich stosować istniejące schematy dekretacji, po wcześniejszym upewnieniu się, czy wartości wymagane przez schemat obsługiwane są przez format EDI++.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość przenoszenia danych klienta za pomocą pliku w formacie EDI++. Format ten, znany z systemu InsERT GT, pozwala na przesłanie podstawowych danych klienta między różnymi podmiotami.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość wysyłania dokumentów off-line do biura rachunkowego za pomocą pliku w formacie EDI++. Format ten znany z Subiekta GT pozwala na przesłanie podstawowych danych dokumentów handlowych, magazynowych oraz finansowych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość zdefiniowania miejsca użytkowania wyposażenia oraz wskazania osoby odpowiedzialnej.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano kolumnę z symbolem podmiotu w raportach VAT oraz modułach: "Dekretacja dokumentów", "Dowody wewnętrzne".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano mechanizm automatycznego ukrywania widżetów, które w danej chwili są nieaktywne, czyli brak jest akcji, która danym widżetem miałaby być sygnalizowana; np. "Dekretacja dokumentów" uaktywnia się, gdy ilość dokumentów oczekujących bądź niewysłanych jest różna od zera.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość wykorzystania typu płatności w definiowaniu schematów dekretacji dla operacji kasowych oraz raportów kasowych.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano szereg usprawnień przy zakładaniu Podmiotu w Rachmistrzu nexo, w przypadku gdy wybrany został profil "Prosty", czyli taki, za pomocą którego można dostosować ustawienia programu do własnych potrzeb.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano walidację plików z dokumentami przesyłanych do księgowości w komunikacji off-line, czy pochodzą od właściwych nadawców dokumentów.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono aktualizację numeru grupy zapisów na konta w przypadku użycia w dekrecie pieczęci księgowej.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono działanie filtra "Okres" w "Informatorze konta" wywoływanym z poziomu raportu "Zestawienie obrotów i sald".X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono filtrowania po walucie obcej w raporcie "Zapisy na kontach" oraz w "Informatorze konta".
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono mechanizm wyszukiwania aplikacyjnego (wywoływanego za pomocą znaku tyldy), by pomijane były te obiekty, do których użytkownik nie posiada uprawnień.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono obsługę parametrów opisu księgowego w edycji składek ZUS w rozliczeniach właścicielskich.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odświeżanie listy dokumentów księgowych w przypadku zmiany w kontekście okresu obrachunkowego na inny.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono powielanie rachunków za przejazd powiązanych z zapisami VAT.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono problem z wyliczaniem raportu "Zapisy na kontach" oraz "Zestawienie Obrotów i Sald" w przypadku wykorzystania w filtrze "Zakres kont" nazw kont kartotekowych zamiast numerów analityk.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wydajność usuwania operacji bankowych z zawartości wyciągu bankowego.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyświetlanie wartości faktur zaliczkowych w module "Dekretacja dokumentów" - pokazywana była wartość całej transakcji zamiast wartości wpłaconej zaliczki.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Przy definiowaniu nowego organu podatkowego dodano sprawdzanie unikalności kodu urzędu skarbowego - gdy wykryto inny organ podatkowy z takim samym kodem, można wówczas określić, czy jest to ten sam klient.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W konfiguracji parametrów dostępności ustawień księgowych dodano możliwość określenia domyślnego rodzaju odliczenia dla zapisów VAT zakupu, jakie będzie podpowiadane przy dodawaniu nowego klienta.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W profilu prostym Rachmistrza nexo domyślnie ukryto obsługę vendero.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zablokowano możliwość zmiany wartości stawek ryczałtu dystrybuowanych w systemie.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zablokowano pojawianie się wyszukiwarki GUS w przypadku definiowania osoby współpracującej bądź małżonka wspólnika.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zmieniono okres odświeżania informacji w kaflu "Dane VAT" na stronie startowej programu na 60 sekund.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono w ewidencji VAT sprzedaży działanie filtra "Status księgowy", dla wartości "Zaksięgowany", dla zapisów sprzedaży VAT marża.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wykazywanie numeru dokumentu księgowego w ewidencji VAT w przypadku, gdy zapis VAT powstał z poziomu zapisu księgowego.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wyświetlanie numeru dokumentu księgowego dla zadekretowanych dokumentów w ewidencji VAT zakupu.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Dodano możliwość powielania definicji pieczęci księgowych.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Dodano możliwość scalania i wyliczania końcowego salda dla zapisów na to samo konto nierozrachunkowe w bilansie otwarcia.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Dodano kontrolę wprowadzania dokumentów księgowych do ksiąg tak, aby data zapisu nie była wcześniejsza od daty istniejącego BO.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Dodano możliwość przełączania typu walutowości w dokumencie księgowym między jednorodną a dowolną, gdy dokument taki zawierał automatyczny zapis różnicy zaokrągleń z kursu waluty.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono działanie opcji "Podłącz istniejący rozrachunek" w poleceniu księgowania bilansu otwarcia oraz korekty bilansu otwarcia - opcja była nieaktywna do momentu podania kwoty.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono komunikowanie błędów i ostrzeżeń w operacji przenoszenia bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia - zbędnie generowane były komunikaty błędów o zerowych saldach, które nie zostały przeniesione.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono podpowiadanie waluty podczas tworzenia zapisu w BO na podstawie nierozliczonych rozrachunków.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono powielanie dokumentu księgowego posiadającego zapisy na kontach w walucie - tworzył się dokument z walutą PLN.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono wyświetlanie dokumentów powiązanych dla rozrachunków utworzonych z poziomu zapisów na konta.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono wyświetlanie kont przenoszonych do Bilansu otwarcia - wykazywane były również konta posiadające salda zerowe.


X X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono wyświetlanie numeru dokumentu księgowego w module "Listy płac i rachunków" dla zadekretowanych list płac.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono wyznaczanie konta docelowego przy przenoszeniu bilansu zamknięcia do bilansu otwarcia, w przypadku gdy w kolejnym okresie obrachunkowym zmieniła się długość bądź typ analityki kont kartoteki księgowej.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Dodano obsługę zapisów w walucie obcej w KPiR i EP zarówno podczas dekretacji ręcznej, jak i automatycznej.


X X


[Ra/Re] Księgowość uproszczona Poprawiono obsługę trybu seryjnego zapisów w KPiR, ewidencji VAT oraz eksploatacji pojazdów w przypadku powielania zapisów.


X X


[Ra/Re] Małe kadry i płace Poprawiono generowanie deklaracji RCA dla wspólników w przypadku, gdy istnieją również zatrudnieni pracownicy. Tworzone wówczas rozliczenie DRA sumuje RCA wspólników i pracowników, a płatnikiem jest wówczas firma.


X X


[Ra/Re] Małe kadry i płace Poprawiono przenoszenie składek ZUS do naliczeń deklaracji ZUS. W przypadku, gdy dla wspólnika zaznaczone zostało, by nie była naliczana składka, przenoszona była zerowa wartość składki oraz pełna podstawa naliczenia tej składki, co powodowało komunikowanie błędów w programie Płatnik. Obecnie również podstawa naliczenia składki jest przenoszona w wartości zerowej.


X X


[Ra/Re] Małe kadry i płace Poprawiono w module "Płace" odświeżanie wartości w kolumnie "Status księgowy" po dokonaniu zatwierdzenia listy płac.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Dodano raport wykorzystania limitu amortyzacji środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w pierwszym roku działalność (pomoc de minimis).


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Dodano możliwość usuwania wielu dokumentów amortyzacji zbiorczych jednocześnie.
X

[Su] Asortyment Zmieniono obsługę cen w kartotece asortymentu. Dodano możliwość automatycznego przeliczania pozycji przy zmianie ceny kartotekowej. Dodano możliwość edycji na liście oraz dodawanie pozycji z nowym progiem sprzedaży. Usunięto maskowanie przy cenie ewidencyjnej i wyświetlono procent minimalnej marży.
X

[Su] Asortyment Została zdjęta blokada zapisu kompletu bez składników.
X

[Su] Cenniki i promocje Dodano polecenie wyliczające cenę nabycia w pozycji cennika bez zmiany ceny netto i brutto na nowo wyliczoną z marżą, narzutem i zyskiem oraz ostrzeżeniami, gdy marża jest poniżej marży minimalnej ustawionej w kartotece asortymentu. Dodano do pozycji parametr, który w zależności od sposobu jej wyliczania, oznacza marżę, narzut lub zysk. Parametr ten wykorzystywany jest przy przeliczaniu automatycznym pozycji cennika.
X

[Su] Cenniki i promocje Dodano możliwość filtrowania pozycje cennika na podstawie jej daty aktualizacji.
X

[Su] Cenniki i promocje Dodano możliwość sortowania oraz filtrowania pozycji przed wydrukiem cennika.
X

[Su] Cenniki i promocje Dodano możliwość wyłączenia lub włączenia ostrzeżeń w parametrach cennika związanych z pozycjami cennika poniżej marży minimalnej oraz z zerową ceną.
X

[Su] Cenniki i promocje Uwzględniono dopuszczalny rabat ustawiony w cennikach na dokumentach sprzedaży w formie ostrzeżenia do pozycji, która ma ustawiony większy rabat. Uwzględniono termin realizacji pozycji na zamówieniach od klienta z ustawienia "Średni czas dostawy" w kartotece asortymentu, w sekcji "Dostawy". Dodano nowy sposób podpowiadania ceny przy sprzedaży: Cena deklarowana dla nabywcy ustawiana w kartotece klientów lub asortymentu w sekcji "Dostawy".
X

[Su] Finanse i rozrachunki Do słownika form płatności dodano możliwość zdefiniowania typu płatności "Zapłacono przelewem".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Do obiektów finansowych i rozrachunkowych dodano mechanizm wskazujący szczegółowo obiekty powiązane przy próbie usunięcia.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano nowe statusy rozrachunków: "Rozliczony wstępnie" oraz "Rozliczony wstępnie częściowo".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano uwzględnianie stanu początkowego i końcowego na raportach kasowych bez operacji.X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono generowanie Potwierdzenia sald przy rozliczeniach spoza okresu raportu.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono rozliczanie rozrachunków operacją kasową w obcej walucie przy braku kursu walut.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono sposób wyświetlania błędów przy dodawaniu rachunku bankowego.


X[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono ustawienie terminu płatności rozrachunku z zapisu KPiR przy zmianie daty zapisu księgowego.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono walidację przy próbie dodania istniejącego rachunku bankowego.X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono wydajność wyświetlania rozrachunków do podłączenia podczas tworzenia BO.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Rozszerzono rozmiar pola "tytułem" na dyspozycjach bankowych oraz zmieniono sposób informowania o przekroczeniu rozmiaru.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem blokowania rozrachunków, które występują na Kompensacie o statusie "odrzucona".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem z polskimi znakami przy eksporcie do pliku dyspozycji bankowych.X


[Su] Finanse i rozrachunki W Bilansie otwarcia poprawiono widoczność rozrachunków, które były rozliczone z datą późniejszą.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W konfiguracji rachunków bankowych poprawiono walidację pól "Usługa on-line" oraz "Pobierz historię od dnia".
X

[Su] Handel Dodano eksport do plików i import z plików EPP klientów, asortymentu i dokumentów.
X

[Su] Handel Dodano flagi własne.
X

[Su] Handel Dodano możliwość wystawiania rozchodu wewnętrznego na podstawie przyjęcia magazynowego i faktury zakupu.
X

[Su] Handel Dodano możliwość wystawienia wydania magazynowego na podstawie faktury zakupu lub automatycznego przyjęcia magazynowego.
X

[Su] Handel Dodano automatyczną zmianę statusu według ustawienia w parametrach (domyślnie "Zrealizowane") dokumentu zlecenia do dostawcy lub zamówienia od klienta przy pełnej ich realizacji.
X

[Su] Handel Dodano automatyczne przepisywanie numeru oryginalnego faktury zakupu na numer oryginału automatycznego przyjęcia magazynowego.
X

[Su] Handel Dodano do widoków filtr "Transakcja handlowa" oraz kolumnę "Transakcja handlowa", w nagłówku formularza dokumentów dodano informację o ustawieniu transakcji handlowej.
X

[Su] Handel Dodano kolorowanie pozycji dokumentów: pozycje na czerwono - poniżej kosztu, na żółto - poniżej minimalnej marży, na zielono - pozycje z materiałem, na niebiesko - dodatki i gratisy z promocji. Kolorowanie pozycji można wyłączyć w Parametrach Subiekta.
X

[Su] Handel Dodano kolumnę "Dokument korygowany" do widoku "Korekty sprzedaży i zwroty sprzedaży".
X

[Su] Handel Dodano kolumnę "Niezarezerwowane" do widoku "Asortyment" oznaczającą różnicę stanu magazynowego i rezerwacji bez względu na typ rezerwacji.
X

[Su] Handel Dodano kolumny: Marża, Narzut, Zysk na pozycjach asortymentu w dokumentach sprzedaży i wydań magazynowych.
X

[Su] Handel Dodano możliwość upraszczania interfejsu użytkownika oraz ustawienia profilu na "Mała firma" lub "Pełny".
X

[Su] Handel Dodano możliwość ustawiania parametru oryginał/kopia przed wydrukiem.
X

[Su] Handel Dodano możliwość we wzorcach wydruku wyłączenia domyślnie drukowania dokumentu powiązanego oraz ustawienia drukarki na "brak".
X

[Su] Handel Dodano nowe kolumny do wyboru w okienku rozbicia na dostawy: Numer oryginalny przyjęcia, Data wystawienia dokumentu zakupu, Data otrzymania dokumentu zakupu, Numer dokumentu zakupu i Numer oryginalny dokumentu zakupu.
X

[Su] Handel Dodano nowy widok zbiorczy w zamówieniach "Zamówienia i faktury pro forma".
X

[Su] Handel Dodano ostrzeżenie przy dodawaniu wykorzystanej na innym dokumencie przedpłaty na wydaniu magazynowym.
X

[Su] Handel Dodano ostrzeżenie z akcją naprawczą usuwającą pozycje z zerową ilością na pozycjach faktury sprzedaży i wydaniu magazynowym.
X

[Su] Handel Dodano przepisywanie uwag z zamówień od klienta na wydania magazynowe i dokumenty sprzedaży.
X

[Su] Handel Dodano sortowanie pozycji według ustawień w parametrach dokumentu przy dodawaniu dokumentu na podstawie wielu innych dokumentów - np. faktury sprzedaży na podstawie wielu zamówień.
X

[Su] Handel Dodano sprawdzanie numeru oryginalnego w obrębie roku i dostawcy dla dokumentów zakupu i przyjęć magazynowych.
X

[Su] Handel Dodano ustawienie domyślnego oddziału i magazynu dla użytkownika po jego ponownym zalogowaniu.
X

[Su] Handel Dodano wymaganie wprowadzenia numeru oryginalnego dla faktury zakupu i przyjęcia magazynowego.
X

[Su] Handel Podłączono bibliotekę dokumentów do sprzedaży, zakupu, przyjęć i wydań magazynowych, zamówień i zleceń oraz przychodów i rozchodów.
X

[Su] Handel Poprawiono działanie InsTYNKT-u, który powodował błędy przy zapisie dokumentu.
X

[Su] Handel Poprawiono wydajność InsTYNKT-u asortymentu.
X

[Su] Handel Przy dodawaniu faktury sprzedaży na podstawie wielu WZ i analogicznie faktury zakupu z na podstawie wielu PZ pomijane są pozycje z ilością zero.
X

[Su] Handel Usprawniono obsługę edycji daty zakończenia dostawy na dokumentach.
X

[Su] Handel Usprawniono otwieranie formularzy oraz ich działanie. Przyspieszono moment rozpoczęcia wydruku.
X

[Su] Handel Wprowadzono automatyczne przywracanie ZK i ZD jako niezrealizowanych przy usuwaniu realizacji na dokumencie FS lub WZ.
X

[Su] Handel Zmieniono wyliczanie kwoty do zapłaty liczonej z tabeli VAT przy wyłączonym znaczniku "Automatycznie przeliczaj podatek VAT".
X

[Su] Handel Zoptymalizowano i poprawiono zestawienia: Przyjęcia magazynowe, Wydania magazynowe, Sprzedaż, Zakup wg kodów dostaw, asortymentów i klientów; Asortyment niechodliwy; Rejestr VAT; Przyjęcia magazynowe, Wydania magazynowe wg asortymentów, Dostawy przeterminowane, Historia dostaw.
X
X [Su] Magazyn Dodano nowy sposób wydawania towarów według najwyższej ceny nabycia (HIFO).
X

[Su] Magazyn Dodano blokowanie magazynu w przypadku skojarzenia go z Subiektem Sprint.
X

[Su] Magazyn Dodano do dokumentów: PW, RW, MMW, MMP, ZPM i ZPR ustawienie transakcje wewnętrznej, która steruje ustawieniem stawek na pozycjach ww. dokumentów.
X

[Su] Magazyn Dodano na formularzu ustawienie daty wykonania inwentaryzacji.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Zmieniono polecenia menu i widoki w module "Urządzenia".

Zmiany w wersji 8.0.1

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany
X

[Gr] Kadry i płace Naprawiono drukowanie umowy w przypadku użycia składników definiowalnych.
X X X X
X
[Gs] Klienci Naprawiono błąd powodujący brak możliwości włączenia widoczności części kolumn w module Klienci. Kolumny te to: Podstawowy przedstawiciel, Opiekun, Źródło pozyskania, Preferowany kontakt, Utworzony przez, Data utworzenia, Ostatnio zmieniony przez, Data ostatniej zmiany, Płeć.
X X X X X X
[nexo] Inne Poprawiono błąd, skutkujący brakiem możliwości włączenia w konfiguracji widoku kolumn związanych z polami własnymi.
X

[Su] Handel Dodano parametr w szablonach asortymentu "Wyliczanie pozycji po zmianie wartości".
X

[Su] Handel Poprawiono błąd polegający na braku możliwości zapisania dokumentu po dodaniu i usunięciu przedpłaty.

Zmiany w wersji 8.0.2

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo Rozwiązano problem z podłączaniem baz danych klientów biura do programu Biuro nexo.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem niegenerowania deklaracji ZUS - RSA za okresy absencji zasiłkowych, w wypadku gdy zasiłki wypłaca ZUS.

X
[Gs] CRM W Gestorze nexo uwidoczniono widżet do e-archiwizacji danych.

X
[Gs] Klient pocztowy W edytorze wiadomości pocztowych naprawiono błąd powodujący dostawianie (dublowanie) ostatniej litery w wyrazach uznanych za niepoprawne przez mechanizm sprawdzający poprawność pisowni. Błąd występował wyłącznie dla wyrazów rozpoczynających linię tekstu.

X
[Gs] Klient pocztowy W oknie edycji wiadomości naprawiono błąd powodujący wycinanie z nazwy pliku załącznika znaku "_" (znak podkreślenia).

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono zabezpieczenie zwiększające stabilność kontrolki treści wiadomości pocztowej.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono działanie uprawień do widoków na formatkach.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Rozwiązano problem poprawnego wyświetlania zawartości w operacjach zbiorczych (np. zbiorczym usuwaniu pozycji).


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono naliczanie składek ZUS właściciela dla ustawienia powodującego nienaliczanie danej składki - przenoszona była wówczas do naliczeń właścicielskich podstawa danej składki zamiast wartości zerowej - problem pojawił się w wersji 8.0.0.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wysyłanie e-mail plików dokumentów XML w komunikacji off-line. Plik z dokumentami kodowany był w formacie ANSI zamiast UTF-8.

Zmiany w wersji 8.1.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo Dodano operację zbiorczą: Kopiowanie danych kadrowo-płacowych umożliwiającą kopiowanie słowników: Treści umowy o pracę, Treści umowy cywilnoprawnej, Treści rachunku do umowy cywilnoprawnej oraz składników płacowych.

X
[Br] Biuro nexo Podpięto mnemonik OZ dla kreatora operacji zbiorczych.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono błąd polegający na tym, że na danych prezentacyjnych można było podłączyć bazę Biura nexo, na której się pracuje.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono błąd polegający na tym, że z poziomu Biura nexo nie można było wystawiać deklaracji w Gratyfikancie nexo.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono pomoc kontekstową w niektórych kontrolkach w formatce Klient biura.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono problem z podświetlaniem pól, których wypełnienie jest wymagane w kreatorze dodawania klienta biura.

X
[Br] Biuro nexo Rozwiązano błąd polegający na tym, że okresowe działania cykliczne wyświetlały się w miesiącach, w których powinny być ukryte.

X
[Br] Biuro nexo Rozwiązano błąd polegający na tym, że przy dodawaniu do Biura nexo istniejących klientów nie wyświetlały się podmioty w wersji starszej niż samo Biuro nexo.

X
[Br] Biuro nexo Rozwiązano błąd z powielaniem pozycji usług dla zapisów w Rejestrze usług księgowych, który występował przy podmienianiu jednej usługi na drugą.

X
[Br] Biuro nexo Rozwiązano błąd, który przy próbie skopiowania Rejestru VAT kończył się błędem "Parametry walut dla ewidencji VAT wymaga aktywnego ulepszenia do wersji 7.0.0 konektorOffice: (1)".

X
[Br] Biuro nexo W module Klienci Biura podłączono Bibliotekę dokumentów.

X
[Br] Biuro nexo W operacjach zbiorczych poprawiono przenoszenie domyślnych typów amortyzacji.

X
[Br] Biuro nexo W operacjach zbiorczych udostępniono funkcję: Kopiowanie parametrów obsługi typów dokumentów.

X
[Br] Biuro nexo W operacjach zbiorczych udostępniono funkcję: Kopiowanie instytucji.

X
[Br] Biuro nexo W operacjach zbiorczych umożliwiono przenoszenie rejestrów VAT (w ramach operacji: Kopiowanie parametrów księgowych).

X
[Br] Biuro nexo W operacjach zbiorczych umożliwiono przenoszenie stawek ryczałtu (w ramach operacji: Kopiowanie parametrów księgowych).

X
[Br] Biuro nexo W operacjach zbiorczych zaktualizowano funkcję Kopiowanie wzorców wydruków. Obecnie umożliwia ona zmianę nagłówka i stopki raportu oraz zmianę logo.

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej "Kopiowanie parametrów księgowych" poprawiono kopiowanie ustawień "Parametrów dekretacji dokumentów".

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej kopiowania instytucji poprawiono oznaczanie rachunków bankowych dla różnych filarów ubezpieczeń.

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej tworzenia nowego okresu obrachunkowego na podstawie bazy wzorcowej oraz na podstawie bazy innego podmiotu dodano kopiowanie numerów analityk kartoteki księgowej grup środków trwałych.

X
[Br] Biuro nexo W Portalu biura wyeliminowano błąd polegający na tym, że kwoty wynagrodzeń w danych do przelewów wysyłane z Gratyfikanta nexo były prezentowane jako liczby całkowite.

X
[Br] Biuro nexo W Rejestrze usług księgowych dodano kolumny "Cena brutto" oraz "Wartość brutto".

X
[Br] Biuro nexo W Rejestrze usług księgowych zmieniono wartość domyślną dla pola "Ilość" na 1.

X
[Br] Biuro nexo W związku z wprowadzeniem możliwości profilowania klientów dodano następujące uprawnienia: - Klienci - Dostęp do klientów innych opiekunów - Klienci - Dostęp do klientów bez opiekunów - Zmiana opiekuna klienta na innego niż zalogowany użytkownik.

X
[Br] Biuro nexo Wprowadzono mechanizm profilowania klientów obsługiwanych w Biurze nexo. Pozwala on przyporządkować pracownikom tylko tych klientów, których obsługują (poprzez wskazanie Opiekuna klienta). Taki pracownik we wszystkich modułach Biura nexo ma dostęp tylko do obsługiwanych przez siebie klientów.

X
[Br] Biuro nexo Wprowadzono możliwość obsługi słownika Flagi własne za pomocą mechanizmu operacji zbiorczych.

X
[Br] Biuro nexo Wprowadzono możliwość obsługi słownika Stawki za kilometr przejazdu za pomocą mechanizmu operacji zbiorczych.

X
[Br] Biuro nexo Wprowadzono obsługę wydruków dla Ewidencji przychodów.[Br] Biuro nexo Wprowadzono zmiany nazewnicze w oknie Parametry fakturowania.

X
[Br] Biuro nexo Wyeliminowano problemy z podłączaniem klientów do Biura nexo, które objawiały się komunikatem "Błąd przy próbie podłączania klientów biura. Niepowodzenie: Wystąpił błąd dostępu do danych."

X
[Br] Biuro nexo Z listy wyboru klientów, dla których wykonywana będzie operacja zbiorcza, usunięto dane klienta, który został wskazany jako źródło danych dla operacji zbiorczej.


X X X

[Gr] Kadry i płace Dla deklaracji rozliczeniowej ZUS dodano możliwość generowania dyspozycji bankowych dla wszystkich funduszy jednocześnie.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano nowy wydruk - Kasowa lista płac - zawierający także zestawienie nominałów.
X

[Gr] Kadry i płace Na wydruku rocznej ewidencji czasu pracy uwidoczniono liczbę wprowadzonych godzin nadliczbowych lub godzin absencji.
X X X X X X
[Gr] Kadry i płace Udostępniono słowniki powiatów i gmin. W adresie klienta z państwem innym niż Polska udostępniono do wypełnienia pole "Województwo". W adresie pracownika z państwem innym niż Polska udostępniono do wypełnienia pola: "Województwo", "Powiat" i "Gmina".
X

[Gr] Kadry i płace W autotekście "tabela skladnikow placowych z umowy" dodano kolumnę "wartość słownie".
X

[Gr] Kadry i płace W kreatorze wdrożeniowym umożliwiono wczytanie kartoteki pracowników z pliku KDU z Płatnika.
X

[Gr] Kadry i płace Zmodyfikowano wzorzec wydruku odcinków wypłat/rachunków, aby umożliwić rozcinanie wszystkich kartek wydruku jednocześnie.
X

[Gr] Karta pracy Ulepszono obsługę urlopów planowanych: w ewidencji czasu pracy (widok kalendarzowy) uwidoczniono urlopy planowane; umożliwiono odrzucanie lub zatwierdzanie urlopu planowanego z poziomu listy urlopów i widoku kalendarza.
X

[Gr] Karta pracy Umożliwiono zapamiętywanie historii zmian wskaźnika waloryzacji zasiłku chorobowego do obliczania świadczenia rehabilitacyjnego.
X

[Gr] Karta pracy W konfiguracji kalendarzy dodano kontrolę norm dobowych, miesięcznych i za okres rozliczeniowy.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Dodano raport o orzeczeniach niepełnosprawności i niezdolności do pracy.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Na stronie startowej Gratyfikanta nexo dodano kafelek o orzeczeniach niepełnosprawności i niezdolności do pracy.
X

[Gr] Wynagrodzenia Dodano konfigurowalne notatki do wynagrodzeń informujące o szczególnych przypadkach przy naliczaniu wynagrodzeń (np. o uzupełnieniu wypłaty do płacy minimalnej).
X

[Gr] Wynagrodzenia Dodano możliwość definiowania autonumeracji dla rachunków do umów cywilnoprawnych.
X

[Gr] Wynagrodzenia Dodano systemową notatkę do wynagrodzenia informującą o ujemnej wypłacie.
X

[Gr] Wynagrodzenia W umowach cywilnoprawnych (i w rachunkach do tych umów) dodano możliwość naliczania podatku od kwoty brutto.

X
[Gs] CRM Na wydruku "Raportu o działaniach" naprawiono brak drukowania wartości w kolumnach: Typ, Kierunek, Priorytet.

X
[Gs] CRM Naprawiono błąd systemowy pojawiający się podczas przenoszenia danych. Błąd występował w trakcie eksportowania wiadomości pocztowych, które po stronie Gestora GT nie były skompresowane.

X
[Gs] CRM Naprawiono błąd systemowy występujący podczas wyliczania lejka sprzedaży (zarówno raportu, jak i kafelka na stronie startowej). Błąd występował, gdy w wyliczeniu były uwzględniane procesy ofertowe bez powiązanej oferty, lecz z ustawionym znacznikiem automatycznego wyliczania danych finansowych.

X
[Gs] CRM Poprawiono wydajność programu w sytuacji, gdy na jeden dzień zaplanowano dla użytkownika dużą liczbę działań (powyżej tysiąca). Wówczas kafelek "Moje działania" na stronie głównej powodował efekt zamrażania aplikacji. W związku z tym ograniczono liczbę działań wyświetlanych w tym kafelku do stu. W takiej sytuacji w kafelku w pierwszej kolejności selekcjonowane są działania z najwyższym priorytetem.

X
[Gs] CRM W "Raporcie wykonania działań" dodano możliwość wyświetlenia kolumny z danymi klientów (włącznie z grupowaniem po klientach). Wprowadzono także możliwość filtrowania po klientach.
X X
[Gs] CRM W definicji promocji wprowadzono możliwość ustawienia obowiązywania jej dla wskazanych zestawów klientów. Do korzystania z tej opcji wymagane jest posiadanie licencji Gestora nexo.

X
[Gs] CRM Wprowadzono pomoc kontekstową (Shift+F1) dla następujących okien: Działanie, Użytkownicy, Parametry działań, Parametry ofert, Parametry procesów ofertowych, Definicja cykliczności, Oferta, Proces ofertowy, Zasób, Parametry klienta poczty, Wiadomość, Konto pocztowe, Zestaw klientów statyczny i dynamiczny.

X
[Gs] Działania Dla działań cyklicznych poprawiono działanie operacji wyłączenia lub odłożenia przypomnienia dla przyszłych wystąpień. Dotychczas w sytuacji, gdy przypomnienie było ustawione na więcej niż 20 minut, odłożenie i wyłączenie go nie działało poprawnie.

X
[Gs] Działania Naprawiono błąd powodujący brak wstawienia (przepisywania) klienta do działania dodawanego z edycji oferty.

X
[Gs] Działania Naprawiono błąd powodujący brak zapisywania przypomnienia do działań. Błąd występował dla działań dodawanych w czasie edycji dokumentów, procesów ofertowych oraz kontynuacji działań.

X
[Gs] Działania Naprawiono błąd powodujący zamknięcie aplikacji. Błąd występował podczas pracy wielostanowiskowej, w sytuacji gdy na jednym stanowisku odbywała się rejestracja czasu pracy nad działaniem, a na drugim usuwano to działanie.

X
[Gs] Działania Naprawiono brak przenoszenia tematu i treści z działania typu wiadomość do wysyłanych wiadomości e-mailowych. Błąd występował po wywołaniu kreatora wysyłki zbiorczej na takim działaniu.
X X
[Gs] Działania Poprawiono błąd powodujący brak możliwości zapisu dokumentu. Błąd występował w edycji dokumentu, gdy dodawane było działanie (ręcznie lub automatycznie) z przypomnieniem, a następnie działanie to zostało usunięte. Wówczas niemożliwe było zapisanie tego dokumentu.

X
[Gs] Działania Poprawiono błąd uniemożliwiający zapis działania. Błąd występował w scenariuszu, gdy wraz z działaniem rezerwowane były zasoby oraz występował konflikt rezerwacji, a w oknie rozwiązywania konfliktów wybrano powrót do edycji działania. Próba zapisu działania z wybraniem jakiejkolwiek opcji rozwiązania konfliktu kończyła się niepowodzeniem.

X
[Gs] Działania Poprawiono mechanizm proponowania pierwszego wolnego terminu podczas rozwiązywania konfliktów rezerwacji zasobów tak, aby podpowiadany był zawsze najbliższy wolny termin z uwzględnianiem terminu działania a nie daty bieżącej.

X
[Gs] Działania Poprawiono wyliczanie daty planowanego rozpoczęcia działania w sytuacji, gdy w szablonie działania zaznaczono znacznik "Całodzienne", a w polu "Czas trwania" pozostawiono "(brak)". W takiej sytuacji działanie dodane na podstawie takiego szablonu miało ustawianą datę początku na późniejszą o 1 dzień niż data zakończenia, przez co nie było możliwe jego zapisanie.

X
[Gs] Działania W module "Działania" dodano dwie nowe operacje: Zakończ sukcesem (ze skrótem Ctrl+Q) oraz Zakończ porażką (ze skrótem Ctrl+Shitf +Q).

X
[Gs] Działania W widżecie przypomnień poprawiono estetykę prezentowania przypomnienia dla działań całodziennych.

X
[Gs] Działania W widżecie przypomnień usunięto opcję odłożenia przypomnienia o zero minut.

X
[Gs] Działania Wprowadzono poprawkę zabezpieczającą przed występowaniem błędu systemowego w edycji działania. Błąd występował, gdy na liście zarezerwowanych zasobów działania wykonano zamianę zarezerwowanego zasobu.

X
[Gs] Działania Zoptymalizowano wyliczanie danych kafelka "Praca do rozdzielenia" oraz wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu systemowego w czasie wyliczania wyników kafelka. Błąd pojawiał się przy dużej (kilka tysięcy) liczbie działań, gdy usuwano znaczną ich część.

X
[Gs] Kalendarze Poprawiono estetykę wydruku "Kalendarz dzienny" eksportowanego do pdf, w którym widniały działania kilkudniowe.
X X X X X X
[Gs] Klienci Dodano możliwość wyłączania pobierania danych z bazy GUS przy dodawaniu klienta typu osoba.
X X X X X X
[Gs] Klienci Naprawiono błąd polegający na braku możliwości wybrania województwa podczas wprowadzania danych klienta oraz pracownika w przypadku, gdy wybrano państwo inne niż Polska, a kraj ten miał zdefiniowane województwa (np. jako landy dla Niemiec).
X X X X
X
[Gs] Klienci Naprawiono błąd powodujący brak przeniesienia państwa (dane adresowe) z szablonu firm podczas dodawania nowej firmy.
X X X X X

[Gs] Klienci W funkcji pobierania danych z GUS dodano obsługę wyboru podmiotu w przypadku, gdy pod tym samym NIP-em są dwa podmioty.

X
[Gs] Klienci W kreatorze zbiorczej wysyłki wiadomości e-mail, na ekranie wyboru adresów klientów naprawiono niedziałające hyperlinki do zaznaczania i odznaczania adresów.

X
[Gs] Klienci W module "Pracownicy" poprawiono działanie operacji "Utwórz zestaw klientów" oraz "Dodaj do zestawu klientów". Wywołanie tych operacji było zamienione.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd powodujący brak automatycznego włączenia sprawdzania poprawności pisowni przy odpowiadaniu na wiadomości pocztowe.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd powodujący dublowanie niektórych wiadomości pocztowych. Błąd występował dla wiadomości, dla których message-id nie był wypełniony oraz temat, nadawca i data były identyczne.

X
[Gs] Klient pocztowy W kliencie poczty poprawiono błąd uniemożliwiający zaznaczanie wiadomości i przewijanie listy wiadomości, gdy trwa synchronizacja lokalnych zmian lub odbieranie poczty dla jakiegokolwiek konta pocztowego.

X
[Gs] Klient pocztowy W kreatorze zbiorczej wysyłki wiadomości email naprawiono błąd, powodujący brak możliwości usuwania, otwarcia oraz zapisania wstawionych do kreatora załączników.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono obsługę IMAP IDLE. Mechanizm ten dostępny jest dla kont pocztowych obsługiwanych przez protokół IMAP i pozwala na natychmiastowe pobieranie nowych wiadomości pocztowych. Włączenie mechanizmu dostępne jest w konfiguracji konta pocztowego, w zaawansowanych ustawieniach serwera poczty przychodzącej.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono wywołanie automatycznego synchronizowania katalogów, dla których włączono ich subskrybowanie.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu systemowego w kontrolce treści wiadomości pocztowej. Błąd mógł się pojawiać, gdy w momencie uruchamiania (ładowania) okna nowej wiadomości wciśnięto klawisz ESC.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono zabezpieczenie przed występowaniem błędu systemowego pojawiającego się, gdy jeden użytkownik edytował wiadomość pocztową (szkic) i próbował ją zapisać, a drugi użytkownik w tym czasie usuwał to konto pocztowe.

X
[Gs] Klient pocztowy Zoptymalizowano proces migracji danych z Gestora GT do Gestora nexo w zakresie przenoszenia wiadomości pocztowych zawierających załączniki graficzne.

X
[Gs] Oferty W "Parametrach ofert" wprowadzono możliwość parametryzowania danych listy InsTYNKT-u towarów.

X
[Gs] Oferty W kreatorze zbiorczego dodawania procesów ofertowych wprowadzono zabezpieczenie przed występowaniem błędu systemowego. Błąd występował, gdy wywołano zamknięcie całej zakładki programu z kreatorem procesów ofertowych za pomocą ikonki "krzyżyka".

X
[Gs] Oferty Zlikwidowano lukę powodującą możliwość wystawiania dokumentów realizujących ofertę w sytuacji braku licencji na Subiekta nexo.

X
[Gs] Zasoby Naprawiono błąd uniemożliwiający usunięcie rezerwacji na wybrany dzień powiązanej z działaniem cyklicznym.

X
[Gs] Zasoby Poprawiono błąd uniemożliwiający wydrukowanie potwierdzenia rezerwacji zasobu. Błąd występował wyłącznie dla rezerwacji niepowiązanych z działaniem.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano możliwość załączenia zrzutu ekranu przy wysyłaniu sugestii.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano obsługę nowego, alternatywnego mechanizmu wyszukującego InsTYNKT ("InsTYNKT bez FTS"). Od wersji 8.1.0 wszystkie nowo zakładane podmioty (bazy danych) mają domyślnie ustawiony nowy mechanizm. Wszystkie istniejące podmioty (utworzone we wcześniejszych wersjach i aktualizowane do wersji 8.1.0) mają wybrany istniejący mechanizm bez zmian. Przełączanie mechanizmu wyszukującego (pomiędzy nowym i FTS-owym) jest dostępne w Programie serwisowym indywidualnie dla każdego podmiotu ("Parametry InsTYNKT-u").
X

[nexo] Inne Poprawiono błąd związany z usuwaniem oddziału i komunikatem "Wystąpił błąd dostępu do danych".
X
X X


[nexo] Inne Poprawiono podpowiadanie adresu e-mail przy wysyłaniu wezwań do zapłaty.
X X X X X X
[nexo] Inne Poprawiono precyzję podsumowań na listach w modułach.
X

[nexo] Inne Rozwiązano problem z usunięciem magazynu, który został dodany podczas przenoszenia danych z systemu InsERT GT.
X X X X X X
[nexo] Inne W konfiguracji programu dodano Parametry okna wydruku.
X X X X X X
[nexo] Inne W szczegółowej liście uprawnień użytkownika dodano przycisk Anuluj oraz poprawiono działanie ESC.
X X X X X X
[nexo] Inne Zaktualizowano narzędzie do zarządzania wydrukami Stimulsoft Reports.Wpf do wersji 2015.2.
X X X X X X
[nexo] Instalacja i uruchamianie Dodano opcjonalne sprawdzenie uprawnień użytkownika serwera SQL przy wyborze podmiotu. Sprawdzanie uprawnień jest wykonywane, gdy ustawiona jest poniższa flaga w rejestrze systemowym: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\InsERT\InsERT Nexo, wpis "CheckDbAccess" typu DWORD o wartości 1.
X X X X X X
[nexo] Instalacja i uruchamianie Poprawiono nadpisywanie metody logowania do serwera SQL podczas instalacji nowej wersji.

XX [nexo] Sfera i rozszerzalność Nowy przykład sferyczny w nexo SDK. Autoresponder mailowy - rozszerzenie własne dla Gestora nexo, którym jest czynność dla reguły wiadomości.
X
X [nexo] Sfera i rozszerzalność Sfera - Udoskonalono działanie metody ZnajdzPozycjeCennika na bardziej intuicyjną, dzięki czemu zmiana cen towaru na uzyskanej w ten sposób pozycji cennika nie wymaga już wczytywania wszystkich pozycji cennika.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Dodano mechanizm do zapisywania logów z działania launchera InsERT nexo. Logi zapisywane są w folderze: ...\Users\....\AppData\Local\InsERT\InsLauncherLogs\ w dwóch postaciach: 1) plik log.txt zawierający zapis zdarzeń, które wystąpiły podczas działania launchera; 2) pliki *.xml o nazwach typu Error-data_godzina.xml, zawierające informacje o wyjątkach zgłoszonych przez program.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd uniemożliwiający zarządzanie licencjami w systemie Windows XP.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd uniemożliwiający zmianę wyglądu aplikacji w systemie Windows XP.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono eksport danych do Excela z list zawierających flagi.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Rozszerzono menu Pomoc o opcje zgłaszania sugestii oraz raportowania błędów, z możliwością dołączania zrzutu ekranu.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Rozszerzono obsługę dat w formatowaniu warunkowym na listach.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wskazywanie deklaracji do wystawienia w sytuacji, gdy podczas wyszukiwania typu deklaracji wpisywany był tylko fragment nazwy.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wyliczanie deklaracji VAT-27, w której nie były ujmowane ujemne (korygujące) zapisy obrotu z odwrotnym obciążeniem.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Przy wystawianiu deklaracji skarbowej podpowiadany jest obecnie poprzedni okres rozliczeniowy.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zablokowano w deklaracjach VAT-7/7D/7K do edycji ręcznej (poza trybem superedycji) zmianę pola określającą liczbę załączników VAT-ZD.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Komunikaty o błędach podczas dekretacji automatycznej, dotyczące braku możliwości podłączenia rozrachunku, wzbogacone zostały o wskazanie pozycji, konta oraz informacji o rozrachunku.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono dodawanie nowego pracownika podczas komunikacji on-line i off-line w przypadku, gdy w księgowości zainstalowany był również Gratyfikant nexo.
X

[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono przenoszenie numeru domu oraz lokalu w dokumentach kasowych wysyłanych off-line EDI++ do biura rachunkowego.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono w schematach dekretacji do VAT działanie opcji "Wyłącz automatyczne filtrowanie po stawce VAT", która umożliwia przeliczanie podczas dekretacji automatycznej wartości wg dowolnej, wskazanej stawki VAT.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W komunikat błędów podczas dekretacji automatycznej zawarto nazwy pól, których dane błędy dotyczą.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę not korygujących (jako dodatkowego widoku w serwisie VAT zakupu) pozwalającą na wystawienie dokumentu na podstawie dokumentu źródłowego zawartego w Subiekcie (przy pracy lokalnej) bądź na podstawie zapisu ewidencji VAT zakupu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość wyliczenia raportu "Informacja zbiorcza: za okresy kwartalne i dowolne".
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość wysyłki dokumentów do dekretacji pochodzących z różnych magazynów w komunikacji off-line EDI++.
X X X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano pasek postępu podczas wczytywania klientów z pliku EPP.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono dodawanie nowego klienta w komunikacji on-line oraz off-line (XML) w przypadku, gdy w księgowości istnieli już klienci o tym samym NIP-ie.X

X [Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono działanie filtra zakresu kont księgowych z więcej niż jednym poziomem analityk kartotekowych w raporcie "Zestawienia Obrotów i Sald".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono filtrowanie (F8) w gridach edycyjnych (tabelach pozycji dokumentu) obrazu księgowego dokumentów.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono mechanizm zmiany: długości numeru analityki stałej, typu analityki ze stałej na zmienną i odwrotnie dla kont kartotekowych w przypadku istnienia zapisów na konta tej kartoteki.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono nadawanie konta przeciwstawnego jako konta kartotekowego w planie kont.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odbieranie danych o pracownikach w komunikacji on-linie w księgowości w przypadku, gdy w systemie istnieli już klienci z symbolem takim samym jak u odbieranych pracowników, lecz poprzedzonym zerami wiodącymi.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono przenoszenie oznaczenia scalania pozycji i bilansowania grupy dekretów w definicji schematów dekretacji w przypadku kopiowania ich do innego okresu obrachunkowego.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono przenoszenie wartości filtra okresu z raportu "Zestawienie Obrotów i Sald" do "Informatora o koncie".X

X [Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono w filtrze kont raportu ZOiS wybieranie konta podpiętego do analityki kartotekowej wg nazwy konta.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wydajność wyliczania raportu Sprzedaż VAT dla danych zawierających bardzo wiele zapisów VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wykazywanie wartości kafla strony startowej "Stan VAT" w przypadku, gdy nie był zdefiniowany współczynnik proporcji bazowej na dany rok.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Przy tworzeniu kolejnego okresu obrachunkowego dodano automatyczne przenoszenie planów amortyzacji, wartości proporcji bazowej oraz ustawień rozliczeń PIT wspólników.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W widoku "Ewidencja wyposażenia" dodano kolumny oraz filtry związane z miejscem użytkowania oraz osobą odpowiedzialną za dane wyposażenie.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano możliwość zapisania w "Bibliotece dokumentów" wydruków zapisów VAT dowolnego typu.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono realizację propozycji kompensaty stworzonej z dwóch rozrachunków powiązanych z zapisami ewidencji sprzedaży VAT marża.X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wydajność wydruku rejestru VAT sprzedaży dla danych obejmujących bardzo wiele zapisów VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wyliczanie dokumentu "Korekta VAT z proporcji bazowej" wystawianego na początek nowego roku, wyznaczającego różnicę między wartością VAT wyliczaną wg zdefiniowanego współczynnika proporcji bazowej a VAT wyliczanego z współczynnika wynikającego z ewidencji sprzedaży opodatkowanej do opodatkowanej i zwolnionej w poprzednim roku.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Dodano wyróżnianie kolorem czerwonym tych grup dekretu, które się nie bilansują.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Dokonano kolejnych optymalizacji przenoszenia bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia - zwiększono wydajność oraz poprawiono komunikowanie o znalezionych problemach.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Okno kreatora tworzenia bilansu otwarcia na podstawie bilansu zamknięcia zostało rozbudowane o dodatkowe kolumny związane z kontami księgowymi.X

X [Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono w dokumentach księgowych wybieranie numeru kartotekowego konta księgowego, pod które podpięta była analityka zwykła.X

X [Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono wprowadzanie istniejącej analityki elementu kartoteki księgowej, jeżeli na wyższym poziomie została wybrana analityka elementu niebędącego atrybutem kartoteki podrzędnej. Obecnie analityki kartoteki podrzędnej, które nie posiadają atrybutu elementu nadrzędnego, są wyświetlane na końcu listy zwracanej przez InsTYNKT oraz kolorowane na szaro.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono wyświetlanie wyników InsTYNKT-u konta w poleceniu księgowania bilansu otwarciaX


[Ra/Re] Księgi rachunkowe W bilansie otwarcia, przy podłączaniu istniejącego rozrachunku (gdy jeszcze nie była podana kwota zapisu na konto) poprawiono przenoszenie wartości rozrachunku na pozycję polecenia księgowania.
X

[Su] Cenniki i promocje Dodano filtry w cenniku: Sposób wyliczania ceny nabycia, Rodzaj asortymentu, Cena nabycia, Zysk oraz dodano możliwość uwzględnienia minimalnej marży z kartoteki i dopuszczalnego rabatu przy kalkulacji cen sprzedaży.
X X
[Su] Cenniki i promocje W definicji promocji dodano znacznik "Promocja dla Subiekta Sprint". Zaznaczenie go powoduje, iż dana promocja zostanie pobrana do Subiekta Sprint w czasie synchronizacji danych z tym programem.
X

[Su] Cenniki i promocje Zoptymalizowano działanie cenników w przypadku, gdy podmiot używał sklepu internetowego vendero.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano obsługę Biblioteki dokumentów we wszystkich modułach rozrachunkowych (rozrachunki, sesje rozliczeniowe, kompensaty, windykacja, kursy walut).
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano obsługę Biblioteki dokumentów na wszystkich operacjach finansowych (kasowych, bankowych).
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano stosowny komunikat przy próbie rozliczenia rozrachunku operacją bankową przy wyłączonym parametrze rozliczania w konfiguracji.X


[Su] Finanse i rozrachunki Na raporcie Potwierdzenie sald dodano uwzględnianie numeru dokumentu oryginalnego.
X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z użyciem formy płatności "Karta firmowa przy zakupie" na dokumentach zakupu i niepoprawnym tworzeniu rozrachunku cesyjnego. Uwaga! Wszystkie dokumenty zakupu stworzone w wersji 8.0.0 z użyciem tej formy płatności wymagają ponownej edycji.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem z niepotrzebnym pytaniem o identyfikację zaimportowanych operacji bankowych przy wpisaniu błędnego tokena (bankowość on-line).
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Uzupełniono słownik symboli deklaracji wykorzystywanych w Dyspozycjach bankowych.X


[Su] Finanse i rozrachunki Zoptymalizowano działanie widoku "Rozrachunki wg kont" na dużych bazach danych.
X

[Su] Handel Dodano dwa nowe typy wzorców wydruków dla dokumentów RW oraz MMW. Pierwszy typ wzorca powoduje wyświetlenie tylko informacji dotyczących ilości, bez cen i wartości towaru, drugi wzorzec dodatkowo wyświetla informacje dotyczące wartości magazynowej towaru.
X

[Su] Handel Dodano filtr Aktywny/nieaktywny w widoku Asortyment.
X

[Su] Handel Dodano możliwość pokazania i ukrycia (w konfiguracji dokumentu) elementów związanych z podsumowaniem asortymentu na dokumencie: Kwoty do zapłaty, Wartości brutto, Wartości netto, Wartości magazynowej, Odpisu na fundusze, Promocji, Wagi lub Objętości towaru na dokumencie.
X

[Su] Handel Dodano możliwość sparametryzowania w konfiguracji dokumentu kolorów pozycji.
X

[Su] Handel Dodano nazwę oddziału do wzorców wydruków dokumentów.
X

[Su] Handel Dodano parametryzację InsTYNKT-u w konfiguracji dokumentu oraz: liczbę wyświetlanych elementów; filtrowanie towarów (wszystkie/dostępne na magazynie) oraz porządkowanie wyniku wyszukiwania (wg symbolu/wg nazwy/wg stanu magazynowego).
X

[Su] Handel Dodano podpowiadanie na dokumencie, że nabywca ma nierozliczone zaliczki.
X

[Su] Handel Dodano uprawnienie do zapisu dokumentu sprzedaży, gdy został przekroczony przez klienta limit kredytu kupieckiego.
X

[Su] Handel Dodano zaznaczanie pozycji (kolor) zrealizowanych i częściowo zrealizowanych w zamówieniach od klientów i zleceniach do dostawców.
X X X X X X
[Su] Handel Dodano możliwość eksportu i importu wzorców wydruku z konfiguracją.
X

[Su] Handel Umożliwiono kalkulowanie na pozycji ceny netto usługi (Ctrl+Y) na podstawie materiałów podczas wystawiania dokumentu FS lub ZK.
X

[Su] Handel Usprawniono otwieranie formularzy oraz ich działanie. Przyspieszono moment rozpoczęcia wydruku.
X X X X X

[Su] Handel Zoptymalizowano działanie widżeta dokumentów do dekretacji na dużych bazach danych.

Zmiany w wersji 8.1.1

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Gs] Klient pocztowy W edytorze wiadomości pocztowych wprowadzono zabezpieczenie przed występowaniem błędu systemowego. Pojawiał się on w specyficznych sytuacjach podczas sprawdzania pisowni wyrazów zawierających litery z polskimi znakami diakrytycznymi.


X X X

[nexo] Inne Usunięto wprowadzający w błąd komunikat wyświetlany podczas próby podłączenia do Konta InsERT w podmiotach klientów w biurach rachunkowych.
X X X X X X X [nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd powodujący przywracanie w trakcie aktualizacji podmiotu domyślnych atrybutów flag wbudowanych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano zabezpieczenie przed odbiorem paczki dokumentów w formacie EPP, wysłanej do biura rachunkowego, w przypadku gdy na dokumencie występował kontrahent z nazwą krótką przekraczającą długość 50 znaków.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór paczki dokumentów w formacie EPP wysłanej do biura rachunkowego. Problem występował przytworzeniu obrazu księgowego odbieranego dokumentu, w przypadku gdy kontrahent występujący na tym dokumencie posiadał rachunek bankowy w formacie innym niż w systemie księgowym.
Witryna stworzona na platformie