Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Lista zmian

Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 7.0.0

Sub Rach Rew PRO Komponent Opis zmiany
X


Asortyment Dodano automatyczne - ustawiane w parametrach - nadawanie symboli dla klientów i asortymentu.
X


Asortyment Dodano możliwość dezaktywacji kartoteki asortymentowej.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano deklarację VAT-27(1) obowiązującą od 1 lipca 2015 będącą podsumowaniem dostaw towarów i usług opodatkowanych na zasadzie odwrotnego obciążenia.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularzy (bez wysyłki elektronicznej) deklaracji VAT: VAT-7(15), VAT-7K(9). VAT-7D(6), VAT-8(6), VAT-9M(4) obowiązujących od 1 lipca 2015 r.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę zbiorczej wysyłki elektronicznej deklaracji PIT-11 (wersja 22) na Uniwersalną Bramkę Dokumentów.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano możliwość zbiorczego wystawienia deklaracji: PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40, PIT-2, PIT-12 oraz raportów wspomagających wyliczenie zaliczki na podatek PIT.


X
Deklaracje i sprawozdania Poprawiono generowanie wartości procentowych (np. wartości stawki podatku) w wysyłce elektronicznej deklaracji skarbowej CIT-8 (21).

X X
Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wyliczanie deklaracji skarbowych w przypadku, gdy w polach tekstowych jednoliniowych występował znak Enter.

X X
Deklaracje i sprawozdania Poprawiono zapisywanie deklaracji ZUS w przypadku, gdy wspólnik (na którego wystawiona była deklaracja ZUS) nie posiadał zdefiniowanego numeru PESEL.

X X
Deklaracje i sprawozdania Przedłużono okres obowiązywania deklaracji PIT-4R (5) do końca 2015 r.

X X
Dekretacja automatyczna Dodano możliwość ustawienia dekretacji automatycznej do VAT w taki sposób, by generowane zapisy z wartością zerową były usuwane.

X X
Dekretacja automatyczna Dodano możliwość wykorzystania wartości pola "Podtytuł dokumentu" w definicjach warunków wyboru i filtrowania schematów dekretacji.

X X
Dekretacja automatyczna Poprawiono czytelność i dodano grupowanie wartości  w polach typu combo -box w definicji schematu dekretacji.


X
Dekretacja automatyczna Poprawiono dodawanie elementów kartoteki księgowej środków trwałych w przypadku dekretacji automatycznej dokumentów związanych z wartościami materialnymi i prawnymi oraz odwrotnie: poprawiono dodawanie elementów kartoteki księgowej wartości niematerialnych i prawnych w przypadku dekretacji automatycznej dokumentów związanych ze środkami trwałymi.

X X
Dekretacja automatyczna Poprawiono obsługę klawiszy "Zamknij" w podglądzie definicji pozycji schematu dekretacji.

X X
Dekretacja automatyczna Poprawiono powielanie definicji pozycji zapisu złożonego do VAT w schemacie dekretacji.

X X
Dekretacja automatyczna Umożliwiono wykorzystanie wartości związanych z przedpłatami na dokumencie handlowym w definicjach schematów dekretacji.

X X
Dekretacja automatyczna W schematach dekretacji operacji kasowych (wpływ ) oraz raportów kasowych umożliwiono wykorzystanie w definicjach warunków wyboru i filtrowania wartości określającej formę płatności, dla której ustawione zostało rejestrowanie tylko obrotu.

X X
Ewidencje VAT Dodano możliwość wprowadzania zapisów VAT w walucie obcej z automatycznym przeliczeniem na walutę PLN. Użytkownik może również sparametryzować ustawienia domyślne w definicji rejestru VAT bądź parametrów księgowych klienta w jakiej walucie i z jakim rodzajem kursu będzie tworzony zapis. W dekretacji automatycznej dokumentów walutowych również tworzony jest zapis walutowy VAT.

X X
Ewidencje VAT Dodano możliwość oznaczania transakcji VAT jako aktywnych bądź nieaktywnych, co pozwala sterować zbiorem dostępnych transakcji podczas wprowadzania zapisów VAT.

X X
Ewidencje VAT Na wydruku dokumentu zbiorczej sprzedaży VAT dla wykazu pozycji dodano podsumowanie.

X X
Ewidencje VAT Poprawiono filtrowanie w module Ewidencji zakupu dla VAT marża.

X X
Ewidencje VAT Poprawiono sortowanie po numerze dokumentu w ewidencjach VAT z alfabetycznego na zbliżony do liczbowego. Sortowanie to uwzględnione zostało również w przypadku ustawienia sortowania w obrębie dnia na "Według numeru dokumentu" w "Parametrach ewidencji VAT".

X X
Ewidencje VAT Poprawiono sortowanie wg daty w ewidencjach VAT przy włączonym parametrze sortowania w obrębie dnia "wg numeru dokumentu".

X X
Ewidencje VAT Poprawiono wydruk dwuczęściowy rejestru zakupu przy zaznaczonej opcji "Pokaż numer księgowy".

X X
Ewidencje VAT Poprawiono wydruki rejestrów VAT dla zapisów z transakcjami innymi niż krajowe w przypadku, gdy podmiot posiadał tylko VATIN (nie posiadał zdefiniowanego numeru NIP).

X X
Ewidencje VAT Poprawiono wykazywanie numerów stron w wydrukach dwuczęściowych.

X X
Ewidencje VAT W modułach ewidencji VAT zakupu i ewidencji VAT sprzedaży dodano kolumny: "Nazwa podmiotu" oraz "Symbol podmiotu" - domyślnie wyłączone.

X X
Ewidencje VAT W raporcie "Podliczenie VAT" wyodrębnione zostały wartości związane z korektą nabyć środków trwałych, z korektą pozostałych zakupów oraz korektą VAT nieterminowych płatności.

X X
Ewidencje VAT W związku ze zmianami od 1 lipca 2015 r. w ewidencjonowaniu transakcji związanych z odwrotnym obciążeniem, importem usług oraz dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, w ewidencjach VAT udostępniono kreator pozwalający przełączyć aktywność transakcji VAT na stan do 30 czerwca bądź na stan od 1 lipca. Ułatwi to zakończenie rozliczenia VAT sprzed zmian, jak również ewidencjonowanie zapisów wg bieżących przepisów.

X X
Ewidencje VAT W związku ze zmianami prawnymi VAT obowiązującymi od 1 lipca 2015 r. w zakresie dokumentowania operacji dotyczących importu usług, odwrotnego obciążenia oraz dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, rozszerzono słownik transakcji VAT o nowe wartości pozwalające opisywać odpowiednio zapisy na potrzeby nowych wersji deklaracji VAT. Szczegółowe informacje o zmianach obowiązujących od 1 lipca i związanych z nimi zmian w programie przeczytać można w opracowaniu dostępnym z poziomu strony startowej bądź systemu Pomocy programu.


X
Finanse i rozrachunki Dodano mechanizm automatycznego rozliczania rozrachunków podczas dekretacji.
X


Finanse i rozrachunki Dodano możliwość parametryzowania automatycznego rozliczania rozrachunków dla korekt dokumentów zakupu i sprzedaży.
X X X
Finanse i rozrachunki Dodano możliwość ustawienia domyślnego rozrachunku dla dyspozycji bankowej.
X X X
Finanse i rozrachunki W module Rozrachunki dodano możliwość rozliczania operacją bankową (opcja do ustawienia w parametrach rozrachunków).
X X X
Finanse i rozrachunki Dodano słownik symboli deklaracji dla dyspozycji bankowych.


X
Finanse i rozrachunki Dodano uzupełnianie pola "Tytułem" podczas dekretacji automatycznej operacji kasowych i bankowych oraz dyspozycji bankowych.
X X X
Finanse i rozrachunki Na wydrukach Propozycja kompensaty oraz Kompensata dodano uwzględnianie dokumentu źródłowego.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono dodawanie rachunków bankowych "Mojej firmy" z poziomu dyspozycji bankowych.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono domyślne rodzaje rozrachunków tworzonych przy wykonaniu kompensat (dla należności i zobowiązania).


X
Finanse i rozrachunki Poprawiono domyślne rodzaje rozrachunków we wzorcowym planie kont.


X
Finanse i rozrachunki Poprawiono działanie opcji "Podłącz rozrachunek" na dekretach księgowych. Problem dotyczył kont nierozrachunkowych.


X
Finanse i rozrachunki Poprawiono edycję rozrachunków na dekretach księgowych.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono edycję wyciągów bankowych w przypadku występowania długich numerów.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono generowanie terminu płatności na nocie odsetkowej.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono import wyciągów bankowych za dłuższe okresy (np. miesiąc) w bankowości offline.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono odświeżanie kwoty na operacjach kasowych przy zmianie wartości w sekcji Rozliczenia.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono sortowanie wg pola "Z rachunku" na dyspozycjach bankowych.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono ustawienie daty realizacji na dyspozycjach bankowych przy zmianie statusu.

X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono ustawienie terminu płatności na rozrachunku powiązanym z ewidencją VAT.


X
Finanse i rozrachunki Poprawiono widoczność dekretu w dokumentach powiązanych z poziomu rozrachunków.
X


Finanse i rozrachunki Poprawiono widoczność rozrachunków jako przedpłat w sytuacji, gdy rozrachunek podłączony jest pod zapis księgowy i jednocześnie wyłączono możliwość rozliczania rozrachunków księgowych z nieksięgowymi.

X

Finanse i rozrachunki Poprawiono widoczność rozrachunków powiązanych z KPiR oraz ewidencją VAT przy wyłączonym parametrze rozliczania rozrachunków księgowych z nieksięgowymi.

X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono wydruk dyspozycji bankowej do ZUS dla podmiotu zarejestrowanego na biuro rachunkowe, które obsługuje podmiot klienta.


X
Finanse i rozrachunki Poprawiono wyliczanie zrealizowanych różnic kursowych w przypadku rozliczeń rozrachunków ujętych w zapisach na kontach w dwóch okresach obrachunkowych, bez ujęcia rozrachunków z poprzedniego okresu rozrachunkowego w bilansie otwarcia okresu następnego.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono wyszukiwanie sesji rozliczeniowych w wyszukiwarce programu.


X
Finanse i rozrachunki Poprawiono zapisywanie parametrów różnic kursowych.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono zmianę statusu wyciągu bankowego i jednoczesne dodawanie operacji bankowych.
X X X
Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem z edycją i usuwaniem klientów z dokumentów: operacja bankowa, wyciąg bankowy oraz raport kasowy.


X
Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem ukrywania menu przy zmianie zakładek w Informatorze klienta.


X
Finanse i rozrachunki W domyślnym widoku Magazynu walut dodano kolumnę "Konto".
X X X
Finanse i rozrachunki W modułach rozrachunkowych dodano kolumnę "Dokument oryginalny" (m.in w opcjach: "Rozlicz", "Rozlicz przez skojarzenie", "Kompensaty").
X X X
Finanse i rozrachunki W modułach rozrachunkowych oraz w raporcie Rozrachunki na dany dzień dodano kolumnę i filtr "Wystawił".
X X X
Finanse i rozrachunki W raportach finansowych Rozrachunki na dany dzień oraz Wiekowanie rozrachunków dodano kolumnę "Dokument oryginalny".
X X X
Finanse i rozrachunki Zaktualizowano wzorzec wydruku dyspozycji bankowej do izb celnych.
X


Inne Dodano odbiór pojedynczych paragonów z kasy fiskalnej.
X

X Inne Rozszerzono usługę o zbiór towarów, które na zamówieniach od klienta, wydaniach i dokumentach sprzedaży są traktowane jako materiał. Pozycje takie są bez stawki VAT, niefiskalizowane i uwzględnione na wydruku w specjalnym załączniku (parametr).
X


Inne Dodano termin realizacji do faktur zaliczkowych.
X X X
Inne Dodano uprawnienia użytkowników do uruchamiania poszczególnych produktów.
X X X X Inne Dodano uprawnienie do edycji strony startowej.
X X X
Inne Dodano walidację przy próbie zapisania pustego hasła użytkownika programu.
X X X
Inne Drobne poprawki w wydrukach list w modułach (format daty, drukowanie kolumn z ikonkami).
X X X
Inne Poprawiono błąd skutkujący niezapisywaniem się w niektórych przypadkach konfiguracji list.
X X X
Inne Poprawiony błąd uniemożliwiający konwersję bazy danych przy logowaniu do serwera SQL sposobem, w którym specyfikuje się nazwę użytkownika i hasło.
X X X
Inne Program serwisowy. Dodano możliwość odbudowy indeksów w bazie danych.
X X X
Inne Przyspieszono zakładanie podmiotów demonstracyjnych oraz wprowadzono możliwość tworzenia ich w różnych konfiguracjach produktowych.
X X X
Inne Rozwiązano problem edycji użytkownika w przypadku podania dwóch różnych haseł.
X X X
Inne Udostępniono edycję numeru VATIN w danych Mojej firmy po zarejestrowaniu licencji programu na numer NIP.
X X X
Inne Usunięto niemożność aktualizacji programu na koncie użytkownika Windows z ograniczonymi uprawnieniami.
X X X
Inne W konfiguracji danych użytkownika programu dodano nową sekcję CRM pozwalającą na ustawienie: domyślnego zastępcy (opiekun dodatkowy), preferowanych godzin pracy (wykorzystywane w planowaniu działań), korzystania z klienta poczty InsERT nexo lub domyślnego klienta systemu operacyjnego, domyślnego koloru dla dodawanych działań.

X X X Inne Wprowadzono możliwość niepodawania NIPu klienta biura rachunkowego. NIP musi zostać wprowadzony przed rejestracją licencji.
X X X
Inne Wydruki list w modułach zostały rozszerzone o wzorzec poziomy.
X


Inne Zmieniono pole "Data zakończenia dostawy" na "Data otrzymania zaliczki" we wzorcu wydruku faktury zaliczkowej.
X


Inne Zrealizowano funkcjonalność związaną z odwrotnym obciążeniem, ze szczególnym uwzględnieniem limitów kwotowych na wyszczególniony asortyment oraz jednolitych transakcji handlowych dla czynnych podatników VAT.
X X X
Instalacja i uruchamianie Dodano możliwość podania alternatywnej lokalizacji dla katalogu Deployments, zawierającego binaria programu. Podaje się ją, dodając w windowsowym rejestrze wpis o nazwie "DeploymentsDirectory" i wartości będącej ścieżką do istniejącego docelowego katalogu. Wpis musi się znaleźć w kluczu 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\InsERT\InsERT nexo' ('HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\InsERT\InsERT nexo' w systemach 64-bitowych). Binaria programu zostaną zainstalowane w podanej lokalizacji. Pliki z parametrami startu programu (*.InsERT-Launcher) i z zapisanymi ustawieniami interfejsu użytkownika zostaną, jak dotychczas, zapisane w katalogu odpowiedniego użytkownika Windows.
X X X
Instalacja i uruchamianie Dodano ostrzeżenie o wciśniętym klawiszu Caps Lock podczas ustawiania hasła Szefa.
X X X
Instalacja i uruchamianie Dodano sprawdzanie, czy w nazwie tworzonego lub dearchiwizowanego podmiotu występują niedozwolone znaki specjalne.
X X X
Instalacja i uruchamianie Wprowadzono zabezpieczenie przed niepowodzeniem konwersji bazy danych, które mogło mieć miejsce, gdy usunięto ze słownika państw jakiekolwiek pozycje predefiniowane.
X X X
Instalacja i uruchamianie Zrealizowano pierwszą część zmian mających na celu lepsze korzystanie z podmiotów prezentacyjnych. Wprowadzono podział na zestawy składające się z wyboru programów i dopasowanych do nich danych. W efekcie znacznie skrócono czas tworzenia danych prezentacyjnych.
X X X
Klienci Dodano możliwość domyślnego ustawienia, by program przy dodawaniu klienta korzystał z parametrów ustawień księgowych.
X X X
Klienci Dodano możliwość sprawdzenia on-line danych kontrahenta z rejestru danych REGON zarządzanym przez GUS. Komunikację włącza się w konfiguracji "Pobieranie danych klienta" poprzez aktywowanie wyszukiwarki GUS.
X X X
Klienci Dodano możliwość sprawdzenia on-line statusu kontrahenta, czy jest czynnym podatnikiem VAT. Komunikację włącza się w konfiguracji "Pobieranie danych klienta" poprzez aktywowanie wyszukiwarki VIES
X X X
Klienci Naprawiono niedziałające uprawnienie  "Zarządzanie słownikiem grup podmiotów" (uprawnienie z grupy "Słowniki").
X X X
Klienci Odblokowano możliwość konwertowania pracownika we wspólnika (moduł Klienci-> Traktuj jako -> Wspólnik). Opcja dostępna jest wyłącznie dla pracownika nieposiadającego żadnych umów.
X X X
Klienci Poprawiono błąd uniemożliwiający usuwanie przedstawicieli handlowych z poziomu modułu klientów. Dotychczas usuwanie powodziło się jedynie z poziomu edycji danych klienta.
X X X
Klienci Poprawiono walidację numerów VATIN klientów tak, aby nie generowała ona fałszywych alarmów o nieprawidłowościach. Błąd występował dla numerów VATIN przydzielanych organizacjom rządowym w Wielkiej Brytanii.
X X X
Klienci Poprawiono walidację poprawności kontaktów typu strona internetowa w danych klienta. Dotychczas nie można m.in. było stosować znaków "/" w adresie.
X X X
Klienci Poprawiono zawartość filtra "Źródło" w informatorze klienta (zakładka Rozrachunki).
X X X
Klienci Rozbudowano słownik cech klientów o przypisywanie ich do grup. Dzięki temu możliwe jest szersze wykorzystanie słownika - m.in do ustalania relacji z klientem czy też zainteresowań klienta. Aby ułatwić jednoczesne przypisywanie wielu cech, w kontrolce przypisywania cech klienta udostępniona została opcja zaawansowanego dodawania.
X X X
Klienci Uszczelniono przestrzeganie uprawnienia "Zmiana opiekuna klienta na innego niż zalogowany użytkownik". Uprawnienie nie było respektowane podczas wykonywania operacji zbiorczych.
X X X
Klienci W danych klienta wprowadzono możliwość definiowania więcej niż jednego opiekuna.
X X X
Klienci W danych osób fizycznych wprowadzono możliwość określania płci. Dotychczas taka możliwość dostępna była wyłącznie dla pracowników.
X X X
Klienci W edycji danych klienta poprawiono błąd powodujący dublowanie dodawanych notatek. Błąd występował w sytuacji, gdy wpisano treść notatki i bez potwierdzania klawiszem "Enter" zapisywano dane klienta.
X X X
Klienci W kartotece klientów wprowadzono możliwość filtrowania po wielu grupach i cechach.
X X X
Klienci W oknie "Klienci z podobnymi danymi" - jakie jest pokazywane przy próbie zapisu nowego klienta z istniejącym już NIP-em - dodano możliwość przewijania (scrollowania) listy już zapisanych klientów.
X X X
Klienci W sekcji CRM danych klienta wprowadzono nowe możliwości: przypisywania domyślnego scenariusza procesu ofertowego, powitania, tytułu naukowego, istotności klienta (a w przypadku, gdy klient został utracony, także przyczyny utraty), adresu e-mail właściwego do wysyłania ofert oraz określania preferowanych przez klienta godzin kontaktu.
X X

Klienci Wprowadzono opcję umożliwiającą podgląd lokalizacji klienta na mapie. Funkcja "Pokaż na mapie" dostępna jest z menu głównego "Operacje" w module klientów oraz z menu kontekstowego wywoływanego na danych klienta.
X X X
Klienci Wprowadzono uprawnienia umożliwiające zabranie użytkownikom dostępu do danych klientów innych opiekunów oraz klientów bez opiekuna. Nowe uprawnienia: "Klienci - Dostęp do klientów innych opiekunów" oraz "Klienci - Dostęp do klientów bez opiekunów" zostały przyporządkowane do kategorii "Klienci".
X X X
Klienci Zniesiono ograniczenie, które nie pozwalało na przypisanie przedstawiciela do więcej niż jednej firmy.


X
Księgi rachunkowe Dodano możliwość określenia, czy przy dokonywaniu zapisu księgowego ma być tworzony automatycznie powiązany zapis VAT.


X
Księgi rachunkowe Poprawiono automatyczną dekretację dokumentów na konta kartotekowe grup asortymentowych w przypadku korzystania w definicji schematu z kontekstu pozycji na dokumencie.


X
Księgi rachunkowe Poprawiono generowanie bilansu otwarcia na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego okresu, w przypadku gdy w nowym roku obrotowym zmieniono typ numeru analityki wykorzystywanej kartoteki księgowej, np. z typu analityki stałej długości na typ analityki zmiennej długości.


X
Księgi rachunkowe Poprawiono przenoszenie BZ jako BO kont kartotekowych w przypadku, gdy analityka kartoteki w poprzednim roku różniła się typem numeru (np. była stałej długości analityki) od typu analityki w kolejnym roku (np. była zmiennej długości analityki) i pod danym numerem analityki istniał już inny element kartoteki.


X
Księgi rachunkowe Poprawiono wydruk Bilansu otwarcia, na którym kwota folio w podsumowaniu wykazywana była z precyzją trzech miejsc po przecinku.


X
Księgi rachunkowe Poprawiono wykazywanie kont do przeniesienia z bilansu zamknięcia poprzedniego okresu jako bilans otwarcia kolejnego okresu w przypadku kont, których salda były już przenoszone.


X
Księgi rachunkowe Poprawiono kolejność dokumentów na wydruku listy zaznaczonych dokumentów księgowych.


X
Księgi rachunkowe Skrócono czas zapisu bilansu otwarcia posiadającego dużą liczbę pozycji z kontami rozrachunkowymi.


X
Księgi rachunkowe W wydruku dokumentu księgowego dodano wartość bilansową strony Wn i Ma.


X
Księgi rachunkowe Zablokowano wykorzystanie opcji "Ujmij w 13-tym miesiącu" w dokumencie Bilansu otwarcia i jego korekt.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano możliwość zbiorczego przypisania konta przeciwstawnego dla zaznaczonej grupy kont w planie kont.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano obsługę faktur wewnętrznych, którymi można opisywać np. transakcje wymagające naliczenia podatku VAT niewykazanego na dokumencie źródłowym, jak również np. wystawianych zastępczo dla operacji ciągłych trwających dłużej niż rok.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano raport "Informacja zbiorcza" przedstawiający w syntetyczny sposób informacje wskazanego miesiąca dotyczące podatnika takie, jak: przychody, koszty, podatki, dane do przelewów.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze W konfiguracji "Obsługa typów dokumentów" dla typów dokumentów handlowych zakupowych oraz magazynowych przyjęć zewnętrznych dodano możliwość określenia, którą datę z dokumentu traktować jako datę dokumentu do dekretacji i podobnie, który numer z dokumentu traktować jako numer dokumentu do dekretacji.
X X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Do obrazu księgowego dyspozycji bankowej dodano wartości określające typ dokumentu powiązanego (czyli dokumentu, który daną dyspozycję wygenerował) oraz numer dokumentu powiązanego. Wartości te również udostępniono w schemacie dekretacji dyspozycji bankowej w warunku wyboru wykonania schematu oraz definicji wyjątku dla wartości zapisu księgowego.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano możliwość kopiowania kwot naliczeń właścicielskich w trybie podglądu danego naliczenia.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano możliwość przeniesienia definicji sprawozdań finansowych z Rewizora GT.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano możliwość wykorzystania wartości gratisów w schematach dekretacji automatycznej faktur zaliczkowych, w kontekście pozycji na dokumencie.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano możliwość zbiorczego wykonania operacji: "Usuń" dla list płac, "Usuń" dla elementów kartoteki księgowej, "Zatwierdź" dla list płac, "Anuluj zatwierdzenie" dla list płac oraz "Usuń" dla wypłat.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano pasek postępu wczytywania dokumentów z pliku wymiany, w komunikacji off-line.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Na wydruku raportu ZOiS, dla podsumowania dodano mechanizm zmniejszania wielkości czcionki, w przypadku gdy wartość okazałaby się za szeroka w stosunku do szerokości kolumny.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono działanie pieczęci automatycznych używających przenoszenia kwot z rozbiciem na analityki kartoteki księgowej - nie była uwzględniona wartość zaewidencjonowana na koncie pozostałych elementów kartoteki.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono działanie uprawnienia zarządzania naliczeniami kosztów eksploatacji pojazdów w przypadku seryjnego rozliczania pojazdów.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono edycję danych ubezpieczeniowych wspólnika w przypadku, gdy dane wspólnika zostały odebrane w komunikacji on-line bądź off-line od zdalnego nadawcy dokumentów.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono edycję pól dotyczących deklaracji ZUS: Termin składania deklaracji oraz rodzaj deklaracji dla wspólników, których definicja została przeniesiona z InsERT GT.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono opisywanie kategorią księgową na podstawie mapowania z kategorii handlowej obrazu księgowego dokumentu typu KFZ.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono podczas dekretacji z użyciem pieczęci księgowych uzupełnianie kont podrzędnych w przypadku braku ich w definicji pieczęci.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono problem z uruchomieniem konfiguracji widoku raportu "Zapisy na koncie" w przypadku, gdy zdefiniowany został złożony filtr.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono sortowanie w obrębie dnia zapisów w raportach VAT.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono w ewidencjach księgowych sortowanie dokumentów wg numerów, które zostały nadane automatycznie (mechanizmem numeracji).


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wydajność raportu "Zapisy na kontach" w przypadku wybrania szerokiego zakresu kont oraz okresu.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wydajność wyliczania raportu ZOiS w przypadku użycia filtra konta określającego bardzo szeroki zakres kont do wyliczenia.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wydruk dowodu wewnętrznego powstałego w wyniku powielenia innego dowodu, w którym zmieniona została specyfikacja na pozycji - nie była wówczas aktualizowana liczba porządkowa pozycji dokumentu.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wydruk raportu ZOiS w przypadku podania zakresu obejmującego bardzo dużą ilość kont.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wykazywanie podmiotu cesyjnego w obrazie księgowym dokumentów zapłaconych z wykorzystaniem formy płatności cesyjnej, wymagającej wskazania podmiotu cesyjnego w momencie wystawiania dokumentu.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wykazywanie wspólnika jako element kartoteki księgowej wspólników, w przypadku gdy dany wspólnik został przekształcony w firmę bądź określono mu inny status niż standardowy.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wykazywanie zapisów na konta w informatorze konta księgowego w przypadku wskazania konta analitycznego o zmiennej długości - wykazywane były wówczas również zapisy, których początek numeru analityki był taki sam jak numer wskazanego konta.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wykazywanie pracownika jako element kartoteki księgowej pracowników, w przypadku gdy dany pracownik został przekształcony w firmę bądź określono mu inny status niż standardowy.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie raportu "Podliczenie VAT" w przypadku korzystania z filtru okresu dotyczącego kwartału.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie raportu "Zapisy na koncie" w przypadku wykorzystania filtra konta księgowego, w którym zakres kont określony został po nazwie konta.
X X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono zapisywanie danych "Mojej Firmy" w przypadku, gdy wskazana forma prawna wymagała podania właściciela oraz wskazany wspólnik posiadał taki sam NIP jak w danych "Mojej Firmy".


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono  w Informatorze konta księgowego wydajność wyliczania zapisów na kontach analitycznych bardzo dużych kartotek księgowych.

X

Księgowe ewidencje pomocnicze Umożliwiono dodanie rozliczenia właścicielskiego "Strata z lat ubiegłych (rozliczana na zasadach ryczałtu)" w wersji Standard Rachmistrza nexo.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Usprawniono wyliczanie sald konta widocznych w nagłówku jego definicji.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze W definicji schematów dekretacji handlowych dokumentów sprzedaży dodano możliwość odwołania się do pozycji dokumentu o typie "materiał" będącym elementem specyfikacji sprzedawanych usług.
X X X
Księgowe ewidencje pomocnicze W InsTYNK-cie klientów dodano możliwość wyszukiwania po numerze VATIN (numer taki należy podawać z przedrostkiem kraju).

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze W mechanizmie sprawdzania poprawności schematów dekretacji uwzględniono status aktywności transakcji VAT. Jeżeli dana transakcja VAT zostanie ustawiona jako nieaktywna (niewidoczna podczas dodawania zapisów VAT), wówczas schemat dekretacji posiadający w swojej definicji tę transakcję zostanie oznaczony jako niepoprawny.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze W obrazie księgowym korekty faktury zaliczkowej końcowej w walucie obcej poprawiono wykazywanie kwot VAT sprzed korekty.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze W obrazie księgowym operacji bankowej, dyspozycji bankowej oraz operacji kasowej, wartości pól "Typ dokumentu powiązanego" i "Numer dokumentu powiązanego" rozszerzono o listę płac oraz rachunek do umowy cywilnoprawnej.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze W profilu uproszczonym Rachmistrza nexo wyłączono domyślnie widok "Amortyzacji zbiorczych" oraz włączono widok "Wyposażenie".

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze W widoku dowodów wewnętrznych dodano sortowanie w obrębie dnia wg numerów dokumentów w przypadku ustawienia sortowania wg daty.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze W widoku raportu "Zapisy na koncie" dodano kolumny: "Data dowodu" oraz "Data operacji" (domyślnie wyłączone).
X X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Zaktualizowano dane Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (kod dla wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych - 3071).

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Zmodyfikowano raport Podliczenie VAT pod kątem zmian prawnych obowiązujących od 1 lipca 2015 r. dotyczących ewidencjonowania transakcji związanych z Importem usług, dostawą towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca oraz transakcji rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia. Na raporcie tym wyodrębniono sekcję związaną z korektą VAT od nabyć środków trwałych, korektą VAT pozostałych zakupów oraz korektą VAT nieterminowych płatności (złych długów).

X

Księgowość uproszczona W parametrach okresu obrachunkowego dodano możliwość określenia domyślnej długości okresu oraz wskazania, czy ma się odnosić do okresu poprzedniego, za który wykonywany będzie wydruk KPiR/EP.

X

Księgowość uproszczona Dodano możliwość określenia domyślnego rodzaju okresu: bieżący/poprzedni, jak również typu: miesięczny, kwartalny bądź roczny, które będą podpowiadane przed wydrukiem KPiR. Parametry te podaje się w definicji okresu obrachunkowego.

X

Księgowość uproszczona Poprawiono nieuwzględnianie wartości remanentu w podsumowaniu przeniesienia z folio na wydruku KPiR.

X

Księgowość uproszczona Poprawiono przenoszenie kwoty z poprzedniego okresu "przeniesienie z folio" w wydruku KPiR za okres kolejny.

X

Księgowość uproszczona Usprawniono zmianę kolejności zapisów KPiR/EP w obrębie dnia w przypadku bardzo dużej liczby zaznaczonych pozycji.

X

Księgowość uproszczona W wydruku KPiR poprawiono w podsumowaniu folio z poprzedniego okresu brak uwzględniania zapisów unieważnionych.
X

X Magazyn Dodano nowy widok do obsługi rozbieżności w module Przyjęcia magazynowe.


X
Pracownicy, instytucje, wspólnicy Dodano obsługę kartoteki księgowej, którą można wykorzystać w planie kont, opartej o zdefiniowane w systemie działy pracownicze. Elementami kartoteki mogą być tylko działy z najwyższego poziomu struktury działów. Uzupełniono również schematy dekretacji o możliwość posłużenia się atrybutami tej kartoteki.


X
Pracownicy, instytucje, wspólnicy Dodano obsługę kartoteki księgowej, którą można wykorzystać w planie kont, opartej o zdefiniowane w systemie grupy cech klientów. Uzupełniono również schematy dekretacji o możliwość posłużenia się atrybutami tej kartoteki.


X
Pracownicy, instytucje, wspólnicy Dodano obsługę kartoteki księgowej, którą można wykorzystać w planie kont, opartej o zdefiniowane w systemie oddziały NFZ. Uzupełniono również schematy dekretacji o możliwość posłużenia się atrybutami tej kartoteki.


X
Pracownicy, instytucje, wspólnicy Dodano obsługę kartoteki księgowej, którą można wykorzystać w planie kont, opartej o zdefiniowane w systemie pojazdy. Uzupełniono również schematy dekretacji o możliwość posłużenia się atrybutami tej kartoteki.


X
Pracownicy, instytucje, wspólnicy Dodano obsługę kartoteki księgowej, którą można wykorzystać w planie kont, opartej o zdefiniowane w systemie składniki płacowe wykorzystywane w umowach o pracę. Uzupełniono również schematy dekretacji o możliwość posłużenia się atrybutami tej kartoteki.


X
Pracownicy, instytucje, wspólnicy Poprawiono sortowanie po numerze analityki elementów kartotek księgowych w przypadku wykorzystania analityk o zmiennej długości.
X X X X Sfera i rozszerzalność Sfera. Dodano możliwość zmiany daty aplikacyjnej.
X

X Sfera i rozszerzalność Sfera. Nowa metoda ułatwiająca dodawanie pozycji z usługą jednorazową.
X

X Sprzedaż i zakup W dokumentach w trybie dodawania towaru z podglądem dodano wprowadzanie pozycji po kodzie dostawy i sumowanie tych samych pozycji.
X


Sprzedaż i zakup Dodano do wydruku nazwę sposobu dostawy na zamówieniach od klienta, wydaniu magazynowym i fakturach sprzedaży
X


Sprzedaż i zakup Dodano nowy raport "Raport rejestr VAT poziomy" typu "Raport rejestr VAT" niepodzielony na dwie strony, w poziomej orientacji strony.
X


Sprzedaż i zakup Dodano sposób dostawy do wydruków wydań magazynowych oraz dokumentów sprzedaży.
X


Sprzedaż i zakup Dodano parametr w ustawieniach Subiekta nexo umożliwiający wybór automatycznego wprowadzania opakowań wraz z towarem na dokumentach zakupu oraz przyjęciach magazynowych.
X


Sprzedaż i zakup Poprawiono przeliczanie pozycji na fakturze przy zmianie ceny w kartotece.
X


Sprzedaż i zakup Pozycje cennika zostały uporządkowane według nazwy asortymentu.
X


Sprzedaż i zakup Rozszerzono słownik Sposób dostawy o pole Adres dostawy (pokaż/ukryj), które jest uwzględnione na formularzu i na wydruku dokumentów.
X


Sprzedaż i zakup Uwzględniono promocje w zamówieniach od klienta oraz fakturach zaliczkowych.
X


Sprzedaż i zakup Zmodyfikowano listę podpowiedzi towarów i usług podczas wstawiania za pomocą mechanizmu InsTYNKT pozycji na dokument. Dodano: "rodzaj", "symbol" oraz "dostępną ilość" w domyślnym magazynie na dokumencie.
X X X
Wygląd i ergonomia Dodano możliwość wpływania na timeouty raportów przy pomocy następującego wpisu w rejestrze: w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\InsERT\InsERT Nexo należy dodać wartość typu DWORD o nazwie ReportsTimeout. Podana liczba oznacza wartość timeout w sekundach. Przy braku tej wartości program przyjmuje wartość timeoutu równą 5 minut, wartość 0 oznacza nieskończoność.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd polegający na tym, iż w polach własnych po wyborze liczby całkowitej na listach wyświetlała się błędnie wartość z separatorem dziesiętnym.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd skutkujący niezapisywaniem się ustawień niektórych elementów interfejsu użytkownika, np. widoczności listy modułów lub ustawień kontekstu biznesowego.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd skutkujący pozostawaniem w pamięci procesu InsERT nexo po zamknięciu aplikacji.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd skutkujący zawieszaniem się programu przy dodawaniu większej liczby pozycji na pozycjach dokumentów dla systemów, w których na stałe powiększono lub zmniejszono wielkość tekstu i innych elementów (DPI).
X X X
Wygląd i ergonomia Zmieniono działanie programu tak, aby naciśnięcie klawisza Delete w formatce obiektu w trybie podglądu nie kasowało go.

Zmiany w wersji 7.0.1

Sub Rach Rew PRO Komponent Opis zmiany
X X X
Inne Poprawiono pobieranie kursów walut. W pewnych przypadkach występował problem z połączeniem z serwisem internetowym.
X


Inne Rozwiązano problem nieoczekiwanego zamykania programu podczas wybierania kontrahenta na dokumentach handlowych.
X X X
Inne Rozwiązano problem podmiany typów wzorców wydruku. Uwaga! Wzorce, które były powielone lub importowane w wersji 7.0.0, po instalacji 7.0.1 będą wymagały ponownego przygotowania.
X X X
Inne Rozwiązano problem z widocznością wzorców wydruku w konfiguracji.
X X X
Klienci Poprawiono błędne przypisanie opiekunów klientów w podmiotach konwertowanych do wersji 7.0.0. Błąd występował na podmiotach przenoszonych z systemu InsERT GT.
X


Sprzedaż i zakup Dodano parametr określający sposób łączenia rabatów z promocjami. Znajduje się on w "Parametrach Subiekta" i jest widoczny, gdy parametr "Zastosowanie promocji" jest ustawiony na "Automatycznie". Dla nowych podmiotów parametr jest ustawiony na "Tak", a dla konwertowanych na "Nie".
X


Sprzedaż i zakup Zapewniono współpracę systemu InsERT nexo z systemem Sello. Do prawidłowej pracy wymagana jest aktualizacja Sello do wersji 1.18.2.

Zmiany w wersji 7.0.2

Sub Rach Rew PRO Komponent Opis zmiany
X X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono przenoszenie parametrów księgowych kontrahentów z InsERT GT do istniejącego podmiotu w systemie InsERT nexo. Problem dotyczył kontrahentów, którzy w InsERT GT nie posiadali wypełnionego rodzaju zakupu bądź rodzaju odliczenia, a jednocześnie podana była wartość innego pola, np.: "opis operacji".
X


Sprzedaż i zakup Poprawiono działanie InsTYNKT-u, który powodował błędy przy zapisie dokumentu.
X


Sprzedaż i zakup Poprawiono wydajność InsTYNKT-u asortymentu.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd polegający na tym, że po restarcie systemu na listach pojawiały się kolumny, które wcześniej zostały ukryte.

Zmiany w wersji 7.1.0

Sub Rach Rew PRO Komponent Opis zmiany
X


Asortyment Zoptymalizowano proces dodawania nowego asortymentu.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę wysyłki elektronicznej deklaracji VAT: VAT-27(1), VAT-7(15), VAT-7K(9), VAT-7D(6), VAT-8(6), VAT-9M(4).

X X
Deklaracje i sprawozdania Poprawiono zbiorczą wysyłkę deklaracji PIT-11 na Uniwersalną Bramkę dokumentów - problem pojawiał się, gdy wygenerowana wysyłka posiadała rozmiar większy niż 4 000 znaków.

X X
Dekretacja automatyczna Dodano możliwość określenia w definicji schematu dekretacji do VAT, by pobierane kwoty były przeliczane w oparciu o stawkę, do której mają trafić. Pozwoli to, przy odpowiedniej definicji schematu dekretacji, dekretować do VAT kwoty z dokumentu, np. w stawce nieopodatkowane do stawki np. 23%.

X X
Dekretacja automatyczna Dodano możliwość przesyłania terminu płatności dokumentów handlowych w komunikacji on-line i off-line do biura rachunkowego. Dodano również parametr w rozrachunkach umożliwiający tworzenie rozrachunku z terminem płatności pobranym z obrazu księgowego podczas dekretacji automatycznej.

X X
Ewidencje VAT Poprawiono wyznaczanie miesiąca naliczenia/odliczenia podatku VAT w metodzie kasowej, w dekretacji automatycznej dokumentu posiadającego rozrachunek rozliczony wieloma spłatami.

X X
Ewidencje VAT W raporcie "Podliczenie VAT" poprawiono wykazywanie korekt związanych z podatkiem naliczonym, w przypadku gdy nieprawidłowo został określony rodzaj zakupu.


X
Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z parametrem automatycznego rozliczania rozrachunków na dekretach księgowych i zapisami na konto magazynu walut.
X X X
Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem blokowania rozrachunków o typie "należność" przy próbie rozliczania dyspozycją bankową.
X X X
Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem przywracania domyślnych ustawień rodzajów operacji bankowych oraz rejestru numeracyjnego kompensat.

X X
Inne Poprawiono przenoszenie danych z mikroGratyfikanta GT do Rachmistrza nexo lub Rewizora nexo. Problem występował w wersji 7.0.0.
X X X
Inne Rozwiązano problem przywracania domyślności wzorców wydruku.
X X X
Klienci Dodano możliwość sprawdzenia statusu podatnika VAT w systemie VIES z poziomu modułu Klienci.
X X X
Klienci Wprowadzono mechanizm naprawiania logicznego uszkodzenia danych klientów, polegającego na możliwym ustawieniu więcej niż jednego opiekuna podstawowego. Uszkodzenie mogło powstawać na bazach danych przeniesionych z systemu InsERT GT do InsERT nexo w wersji poniżej 7.0.0. Naprawa polega na usunięciu znacznika podstawowego opiekuna dla "szefa" (najczęstszy przypadek) lub drugiego w kolejności dodanego opiekuna podstawowego.
X X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono ustawienie fokusa na polu do wprowadzenia NIP-u/REGON-u w przypadku odczytywania danych z GUS.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze W Informatorze konta poprawiono wykazywanie waluty na zakładce "Saldo" w przypadku włączenia filtrowania po zapisach walutowych.

X X
Małe kadry i płace Umożliwiono tworzenie deklaracji ZUS, w której dane płatnika pobrane są z okna "Moja firma", w przypadku gdy wspólnik i jego osoba współpracująca rozliczani są deklaracją ZUS RCA.
X X X
Przeniesienie danych Poprawiony błąd powodujący niepowodzenie przeniesienia danych z mikroSubiekta, gdy podmiot źródłowy miał w nazwie cudzysłów.

X

Przeniesienie danych Zablokowano przeniesienie definicji sprawozdań finansowych w przypadku przeniesienia danych z Rachmistrza GT - generowały się wówczas komunikaty mówiące o braku możliwości przeniesienia definicji pozycji sprawozdań finansowych.
X


Sprzedaż i zakup Poprawiono działanie InsTYNKT-u, który powodował błędy przy zapisie dokumentu.
X


Sprzedaż i zakup Umożliwiono wprowadzenie daty płatności odroczonej wcześniejszej niż data aplikacyjna dla dokumentów zakupu wypisywanych z datą wystawienia wcześniejszą niż data aplikacyjna.
X


Sprzedaż i zakup Zoptymalizowano zbiorczą aktualizację pozycji cenników na podstawie faktury zakupu.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono efekt nachodzących na siebie napisów w widżecie aktualizacji pojawiający się podczas pobierania nowej wersji programu.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono pobieranie danych adresowych klienta z GUS, w przypadku gdy w szablonie klienta zdefiniowane były jakieś domyślne wartości adresowe.

Zmiany w wersji 7.1.1

Sub Rach Rew PRO Komponent Opis zmiany

X X
Deklaracje i sprawozdania Poprawiono błąd wyliczania pól 33 i 34 w deklaracji VAT-7 (15). Problem dotyczył transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług dla których podatnikiem jest nabywca.

Zmiany w wersji 7.2.0

Sub Rach Rew PRO Komponent Opis zmiany

X X
Dekretacja automatyczna Poprawiono błąd zapisu schematu dekretacji w przypadku, gdy w warunku użyty został Rodzaj zakupu lub Rodzaj odliczenia zakupu.

X X
Ewidencje VAT Poprawiono seryjne dodawanie zapisów VAT - w tym trybie pracy nie był przenoszony między zapisami adres klienta.
X X X
Inne Rozszerzono uprawnienie do pobierania nowych wersji o prawo do aktualizacji podmiotu. Po uruchomieniu programu przy próbie aktualizacji podmiotu do nowej wersji, pojawi się prośba o potwierdzenie akcji loginem i hasłem uprawnionego użytkownika.
X X X
Inne Ulepszono i zautomatyzowano proces aktualizacji programów. Po pobraniu nowej wersji, widget do aktualizacji będzie umożliwiał ponowne uruchomienie programu wraz z automatyczną aktualizacją podmiotu do najnowszej wersji.
X X X
Inne Zaktualizowano narzędzie do zarządzania wydrukami Stimulsoft Reports.Wpf do wersji 2015.1.15 (04.08.2015). Rozwiązano tym samym problemy z drukowaniem na niektórych modelach drukarek w systemie Windows 10.

Zmiany w wersji 7.2.1

Sub Rach Rew PRO Komponent Opis zmiany

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano nową wersję deklaracji elektronicznych VAT-7(15), VAT-27(1) oraz VAT-27K(1) opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Komunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/aktualnosci/-/asset_publisher/d3oA/content/nowe-wzory-dokumentow-vat-27-1-vat-27k-1-vat-7-15.

X X
Dekretacja automatyczna Poprawiono problem z wykorzystaniem schematów dekretacji raportów kasowych, wyciągów bankowych oraz kompensat, gdy w konfiguracji parametrów rozrachunków określone zostało by termin płatności tworzonego podczas dekretacji automatycznej rozrachunku wyznaczany był na podstawie dokumentu źródłowego.

X X
Ewidencje VAT Poprawiono wydajność (czas uruchomienia) ewidencji VAT sprzedaży i zakupu dla bardzo dużej ilości zapisów.
Witryna stworzona na platformie