Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Lista zmian

Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 6.0.0

Sub Rach Rew PRO Komponent Opis zmiany


X
Deklaracje i sprawozdania Poprawiono w wysyłce elektronicznej deklaracji CIT-8 określenie wartości procentowej podatku od osób prawnych (pole 53).


X
Finanse i rozrachunki Poprawiono rozliczanie rozrachunku ujętego wyceną niezrealizowanych różnic kursowych w poprzednim okresie obrachunkowym.


X
Finanse i rozrachunki Poprawiono wyliczanie zrealizowanych różnic kursowych w przypadku rozliczeń rozrachunków ujętych w zapisach na kontach w dwóch okresach obrachunkowych, bez ujęcia rozrachunków z poprzedniego okresu rozrachunkowego w bilansie otwarcia okresu następnego.
X


Inne Naprawiono wyświetlanie reszty przy gotówce większej niż wartość dokumentu.

X X
Inne Stwórz własną stronę internetową! Dzięki współpracy z systemem vendero, z poziomu Rachmistrza nexo lub Rewizora nexo istnieje możliwość założenia firmowego serwisu WWW.
X


Inne Współpraca z systemem vendero - programem umożliwiającym założenie sklepu internetowego, witryny z ofertą produktową lub firmowego serwisu WWW. Intuicyjny kreator dostępny w dedykowanym module poprowadzi użytkownika krok po kroku do gotowej witryny w ciągu zaledwie kilku minut.


X
Księgi rachunkowe Poprawiono przenoszenie wartości bilansu zamknięcia do bilansu otwarcia kolejnego okresu dla kont kartotekowych, które w poprzednim okresie posiadały inną strukturę numeru analityki.


X
Księgi rachunkowe Poprawiono wyświetlanie zakresu kont do przeniesienia sald bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia kolejnego okresu. W przypadku gdy struktura numeru analityk kartotekowych różniła się od struktury analityk kartotekowych w okresie kolejnym (np. w poprzednim okresie stosowane były analityki o stałej długości, a w kolejnym o zmiennej), wówczas konta te wykazywane były jako nieprzeniesione do kolejnego okresu, mimo iż wcześniej ich salda zostały przeniesione.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono prezentowanie raportu Zestawienie Obrotów i Sald, przy ustawieniu filtra poziomu konta na "Tylko syntetyki" - w niektórych sytuacjach wartości danego konta syntetycznego były rozbijane na kilka pozycji.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wydajność generowania wydruku Zestawienie Obrotów i Sald za okresy zawierające bardzo dużą ilość pozycji. W szczególnych przypadkach generowanie takiego wydruku mogło kończyć się błędem przekroczenia limitu czasu oczekiwania serwera.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie raportu "Podliczenie VAT" w przypadku wykorzystania filtra określającego kwartał.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wyznaczanie zakresu kont w "Informatorze konta" oraz raporcie "Zapisy na kontach" w przypadku stosowania analityk o typie zmiennej długości. Problem pojawiał się w sytuacji wybrania np. konta, którego numer analityki składał się z jednej pozycji bądź ta pozycja zakończona była zerami; wówczas w zakresie kont raportu bądź informatora uwzględniane były również analityki rozpoczynające się tą pozycją i zawierające dowolną ilość zer na końcu numeru.
Witryna stworzona na platformie