Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Lista zmian

Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 5.0.0

Sub Rach Rew PRO Komponent X


Asortyment Dodano możliwość wybrania kolumn "Kod kreskowy" i "PLU" w specyfikacji towarowej dokumentów.
X


Asortyment Dodano w pozycji cennika typu komplet wyliczenia ceny bazowej z jego składników.

X X X Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę deklaracji VAT-9M wraz z wysyłką elektroniczną - deklarację tę wystawia się w okresie rozliczeń VAT "zwolnionym".

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę wysyłki elektronicznej nowej wersji deklaracji skarbowej PIT-11(22) v1-1E za dochody 2015 r.

X X
Deklaracje i sprawozdania Poprawiono oznaczanie stanu wysyłki elektronicznej deklaracji na Uniwersalną Bramkę Dokumentów (wysyłka zbiorcza).


X
Dekretacja automatyczna Poprawiono podłączanie istniejących rozrachunków na podmiot cesyjny podczas dekretacji automatycznej z wykorzystaniem kontekstu "Płatności na dokumencie" w schemacie dekretacji dokumentów sprzedaży płatnych kartą.

X X
Ewidencje VAT Poprawiono podłączanie rozrachunku pod zapisy sprzedaży VAT marża podczas dekretacji automatycznej.

X X
Ewidencje VAT Poprawiono ustawienie fokusa w ewidencjach VAT po operacji usunięcia zapisu.

X X
Ewidencje VAT Poprawiono wydruk Podsumowania VAT zakupu w przypadku występujących stawek, które były nieaktywne dla sprzedaży.

X X
Ewidencje VAT Poprawiono wyznaczanie kwoty automatycznie tworzonego rozrachunku do zapisu VAT sprzedaży marża. Dotychczas podpowiadana była kwota marży brutto zamiast kwoty wartości sprzedaży.

X X
Ewidencje VAT W module "Dokumenty zbiorcze sprzedaży" dodano kolumnę (domyślnie wyłączoną) "Data wystawienia".

X X
Ewidencje VAT W przypadku włączenia korzystania z ustawień księgowych klienta dodano konieczność określenia rodzaju zakupu i rodzaju odliczenia dla nowo dodawanych klientów.
X


Finanse i rozrachunki Dodano historię rozliczeń dokumentów handlowych.
X X X X Finanse i rozrachunki Dodano możliwość rozliczania rozrachunków przez skojarzenie w różnych walutach (np. EUR - USD).
X X X
Finanse i rozrachunki Dodano możliwość tworzenia not odsetkowych z wezwań do zapłaty.
X X X
Finanse i rozrachunki Dodano zapis seryjny operacji kasowych i dyspozycji bankowych.
X X X
Finanse i rozrachunki Do słownika odsetek karnych dodano nową wartość 8%.
X X X
Finanse i rozrachunki Dodano możliwość określenia aktywności karty płatniczej przy formach płatności "Karta firmowa przy sprzedaży / bon obcy" oraz "Karta firmowa przy zakupie".
X X X
Finanse i rozrachunki Dodano walidację na polu "Kwota" przy dodawaniu wpłaty/wypłaty na wyciągu bankowym.
X X X
Finanse i rozrachunki Na dokumentach wezwanie do zapłaty oraz nota odsetkowa dodano kolumnę Lp.
X X X
Finanse i rozrachunki Na operacjach kasowych i bankowych poprawiono działanie opcji "Uaktualniaj sumą kwot z rozliczeń" przy zmianie waluty.
X X X
Finanse i rozrachunki Na wyciągach bankowych dodano opcję sortowania operacji bankowych wg daty.


X
Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z dekretacją rozrachunków i jednoczesnym ich rozliczaniem.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono dodawanie i jednoczesne usuwanie stanowisk kasowych przy edycji kas.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono filtrowanie rozrachunków podczas tworzenia kompensat przy wybranym parametrze "Zezwalaj na rozliczanie rozrachunków księgowych z nieksięgowymi".
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono komunikat przy próbie zmiany stanu rozliczenia otwartej sesji kasowej.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono linkowanie do grida Pozycje w przypadku niewpisania wartości zasilenia/pobrania na sesji kasowej.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono tworzenie kolejnych rodzajów wezwań do zapłaty (Przypomnienie, Ponaglenie, Wezwanie przedsądowe).
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono ustawienie domyślnej wartości w polu "Nowy status" przy zmianie statusu dyspozycji bankowej.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono ustawienie stanowiska kasowego w kontekście programu przy zmianie stanowiska w oddziale.


X
Finanse i rozrachunki Poprawiono walidację przy usuwaniu dekretu z rozrachunkami, dla których istnieją naliczone różnice kursowe.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono walidację przy zamykaniu sesji kasowej oraz braku uprawnień do dodawaniu dokumentu KI (kasowy dokument inwentaryzacyjny).
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono wczytywanie wyciągów mt940. Problem związany był z brakiem daty utworzenia wyciągu oraz niepoprawnym odczytywaniem transakcji z pliku.


X
Finanse i rozrachunki Poprawiono wydruk potwierdzenia sald przy wyborze części A lub B.


X
Finanse i rozrachunki Poprawiono wydruk Potwierdzenia sald. Problem dotyczył niepoprawnych danych nadawcy i adresata na raporcie.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono wypełnianie pola "Sesja kasowa" przy dodawaniu nowych operacji kasowych.


X
Finanse i rozrachunki Poprawiono generowanie potwierdzenia sald w przypadku wielu okresów obrachunkowych.
X X X
Finanse i rozrachunki Przy usunięciu dyspozycji bankowej dodano kontrolę utworzenia operacji bankowej.
X X X
Finanse i rozrachunki Przy usuwaniu sesji kasowej dodano możliwość usunięcia również dokumentów automatycznych powstałych w sesji.
X X X
Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem poprawiania operacji bankowych na wyciągu bankowym.

X

Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem z podłączaniem rozrachunków ze znacznikiem "Korekta rozrachunku" w zapisach KPiR.
X X X
Finanse i rozrachunki W dokumentach windykacyjnych dodano walidację kontrahentów. Pojawiają się tylko ci kontrahenci, dla których można wystawić notę odsetkową lub wezwanie do zapłaty.
X X X
Finanse i rozrachunki W parametrach tworzenia operacji bankowej do dyspozycji dodano opcję "Pytaj".
X X X
Finanse i rozrachunki W parametrach windykacji dodano słownik odsetek karnych.
X


Inne Dodano możliwość tworzenia cyklicznych promocji - rabatów, bonusów w postaci dodatków, gratisów - przy sprzedaży określonego asortymentu lub wielkości sprzedaży dla wyodrębnionych klientów.
X

X Inne Dodano Parametr "Partie z przekroczonym terminem ważności" (Pokaż/Ukryj) w konfiguracji Subiekta nexo.
X

X Inne Dodano raport "Dostawy przeterminowane".
X X X
Inne Mechanizm pobierania parametrów podatkowych i kosztów oraz funduszy i ubezpieczeń ZUS rozszerzono o wskaźniki: próg zwolnienia z VAT, preferencyjna stawka ZUS, podstawa ubezpieczenia zdrowotnego.
X


Inne Do konfiguracji dokumentów dodano parametr "Miejsce wystawienia".
X

X Inne Dodano kolumnę "Na FL", która pokazuje ilość towaru niezrealizowanego na fakturach zaliczkowych w widoku "Asortyment na wyczerpaniu".
X


Inne Dodano listę (Ctrl+Shift+F2) z asortymentem zakupionym/sprzedawanym przez sprzedawcę/nabywcę z ostatnią ceną zakupu/sprzedaży.
X X X
Inne Dodano możliwość określania rozmiaru (szerokość i wysokość) loga wydruku.
X

X Inne Dodano możliwość określenia cyklicznego okresu obowiązywania cennika dodatkowego z możliwością podłączenia go do oddziału lub kasy fiskalnej.
X


Inne Dodano możliwość powielania pozycji cennika (Ctrl+D) z możliwością ustawienia nowego progu sprzedaży.
X


Inne Dodano możliwość przeglądania zdjęć (Ctrl+J) zdefiniowanych w kartotece asortymentu w miejscu, gdzie jest ona użyta: w module, na listach, na pozycjach dokumentu, cennika, inwentaryzacji itp.

X X X Inne Dodano możliwość wyświetlenia w modułach: Eksploatacji pojazdów, Operacji na środkach trwałych pól własnych pochodzących z różnych typów dokumentów obsługiwanych przez dany moduł.
X X X
Inne Poprawiono problem z aktualizowaniem wartości parametru "Podstawa składki zdrowotnej" podczas aktualizacji podmiotu do wersji 4.1.1. Problem pojawiał się w sytuacji, gdy w systemie istniała już zdefiniowana wartość tego parametru z datą obowiązywania 01.01.2015 i objawiał się brakiem możliwości dodania nowego wspólnika.
X X X
Inne Poprawiono używalność i uporządkowano nazewnictwo (operacje i mnemoniki) słowników związanych z wydrukiem (nagłówki, stopki, loga).
X


Inne Poprawiono wydajność wczytywania klienta z dużą liczbą przypisanych kartotek asortymentowych (sekcja dostawy).
X X X X Inne Raporty własne LINQ. Poprawiony błąd powodujący, że dodanie raportu własnego, w którym treść definicji zawiera znaki { i } powoduje błąd i brak możliwości zapisania raportu.
X X X
Inne Rozwiązano problem z brakiem uprawnień do folderu kopii zapasowych. Do tej pory, w niektórych wypadkach system komunikował, że nie można przenieść pliku archiwum z serwera do lokalizacji wskazanej przez użytkownika z powodu braku uprawnień do odczytu z katalogu. Obecnie, jeśli archiwizacja wymaga uprawnień do odczytu z SQL-owego folderu Backup, sprawdzane jest, czy użytkownik posiada takie uprawnienia. Jeśli nie, system  InsERT nexo spróbuje je nadać (za zgodą użytkownika),
X X X X Inne Sfera. Poprawiono błąd polegający na niepoprawnym przeliczaniu kwot płatności przy dodawaniu domyślnej płatności na dokumencie sprzedaży (np. PI).
X X X
Inne Usprawniono obsługę sytuacji, gdy licencja na program nie została zarejestrowana w terminie. Z poziomu okna logowania do programu dodano bezpośredni link umożliwiający zarejestrowanie licencji na program oraz operacje służące do wprowadzenia pliku licencji (poprzez zalogowanie do Portalu Klienta lub bezpośrednio z dysku). Dodatkowo wszystkie niezbędne czynności zostały opisane krok po kroku w specjalnym temacie pomocy.
X X X
Inne W konfiguracji wzorców wydruków dodano operacje zbiorczej zmiany loga, stopki, nagłówka dla zaznaczonych wzorców wydruków.
X X X
Inne Zaktualizowano narzędzie do zarządzania wydrukami Stimulsoft Reports.Wpf do wersji 2014.2.2000 (13.10.2014).
X


Inne Zostało zmienione okno nadawania rabatu w dokumentach.
X X X
Instalacja i uruchamianie Dodano zapamiętywanie ostatnio uruchomionego podmiotu.
X X X
Instalacja i uruchamianie Podczas aktualizacji podmiotu do nowszej wersji dodano ostrzeżenie informujące o nieodwracalności operacji.
X X X
Instalacja i uruchamianie Poprawiono błąd uniemożliwiający założenie podmiotu demonstracyjnego.
X X X
Klienci Poprawiono walidację numeru identyfikującego podatnika (VATIN) dla klientów z Irlandii. Dotychczas walidacja zgłaszała błąd, gdy dwa ostatnie znaki nie były cyframi.
X X X
Klienci Zmieniono mnemonik dla przedstawiciela handlowego z "PF" na "PH".


X
Księgi rachunkowe Poprawiono wydajność podpowiadania rozrachunków podczas podłączania ich pod zapisy w bilansie otwarcia.


X
Księgi rachunkowe Poprawiono wyświetlanie waluty dla zapisów różnic zaokrągleń w dekrecie i poleceniu księgowania z wykorzystaniem ustawienia walutowości grupy "Jednorodnej".


X
Księgi rachunkowe Poprawiono wyznaczanie kursu waluty w trakcie edycji dokumentu księgowego, w przypadku gdy walutowość dekretu zmieniona została po podaniu konta i kwoty zapisu.


X
Księgi rachunkowe W dokumencie polecenia księgowania bilansu otwarcia i jego korekt dodano podsumowania sald w przypadku wielu zapisów na to samo konto.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano obsługę księgową wartości gratisów występującej na dokumentach sprzedaży i magazynowych.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano podsumowania stron na wydruku raportu Zestawienia obrotów i sald.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano przenoszenie elementów ewidencji wyposażenia z Rachmistrza GT podczas zakładania nowego podmiotu w systemie Rachmistrz nexo.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono automatyczną dekretację dokumentów handlowych wg grup asortymentu występującego w specyfikacji dokumentu.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono mechanizm testowania pieczęci księgowych (opcja "Wypróbuj") w przypadku, gdy pieczęć została przeniesiona z innego okresu obrachunkowego i posiadała status "Niepoprawna".

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono obsługę przypisania kursów walut w definicji schematu dekretacji dokumentów posiadających określenie zapłaty w różnych formach płatności (kontekst "płatności na dokumencie" w definicji pozycji zapisu księgowego).
X X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono opisywanie pozycji (operacji bankowych) w obrazie księgowym wyciągu bankowego pobranego komunikacją plikową wymiany dokumentów (off-line).
X


Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono powielanie dokumentów w przypadku zdefiniowania wielu odbiorców komunikacji do księgowości. Problem pojawiał się w przypadku próby powielenia dokumentu, gdzie dokument wynikowy wskazywał innego odbiorcę księgowości niż dokument pierwotny.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wyświetlanie raportu "Zapisy na koncie" w przypadku wskazania konta, na którym nie było żadnych zapisów.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze W raporcie "Zapisy na kontach" poprawiono zapamiętywanie ustawionej wartości filtra "Zakres kont - złożony" między kolejnymi uruchomieniami tego zestawienia.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze W wydruku planu kont dodano możliwość określenia, czy drukowane mają być również wszystkie elementy kartotek księgowych z nadanymi numerami analityk.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze W module "Eksploatacji pojazdów", w operacji "Powiel" rachunku za przejazd poprawiono wyznaczanie daty wystawienia i daty otrzymania na datę aplikacyjną (ustawioną w kontekście programu).

X

Księgowość uproszczona Poprawiono w module KPiR wyświetlanie fokusa po operacji usunięcia zapisu.
X


Magazyn Dodano możliwość ustawienia terminu fakturowania dla dokumentów wydań magazynowych.
X X X
Małe kadry i płace Dodano możliwość filtrowania wg grupy pracowniczej kartoteki pracowników.

X X
Małe kadry i płace Poprawiono pilnowanie limitu naliczania składek ZUS dla wynagrodzeń naliczanych w poprzednim roku z datą wypłaty w roku następnym.

X X
Małe kadry i płace Poprawiono wyznaczanie progu podatkowego dla wypłat dodatkowych.

X X
Małe kadry i płace Poprawiono wyznaczanie progu podatkowego podczas naliczania wynagrodzeń dotyczących poprzedniego roku z datą wypłaty w roku następnym.


X
Pracownicy, instytucje, wspólnicy Poprawiono nadawanie analityk elementom kartotek opartym o słownik użytkownika.


X X Pracownicy, instytucje, wspólnicy Poprawiono wybieranie konta za pomocą InsTYNKT-u w przypadku analityk podpiętych pod kartotekę księgową opartą o słownik użytkownika.
X X X
Przeniesienie danych Przeniesienie danych. Poprawione przenoszenie ponagleń do kontrahentów o treści tematu dłuższej niż 50 znaków.
X


Sprzedaż i zakup Dodano dwie transakcje handlowe "SUPTK - Świadczenie usług, poza terytorium kraju" oraz "IU-PU - Import usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca".
X


Sprzedaż i zakup Dodano możliwość określenia podpowiadania ostatniej ceny i rabatu dla nabywcy przy sprzedaży.
X


Sprzedaż i zakup Dodano obsługę multiwyboru na liście pozycji na zamówieniu w dokumentach sprzedaży.

X X
Sprzedaż i zakup Poprawiono w obrazie księgowym dokumentu sprzedaży wyznaczanie wartości zysku w przypadku, gdy na dokumencie użyta została transakcja handlowa "Odwrotne obciążenie - sprzedaż".
X


Urządzenia zewnętrzne Dodano możliwość dodawania urządzenia do serwera urządzeń zewnętrznych (SUZ) podczas podłączania urządzenia w Subiekcie nexo.
X


Urządzenia zewnętrzne Dodano możliwość zbiorczego nadawania kodów PLU wybranych dla kartotek na jednostkę miary w widoku Asortyment albo w kartotece - domyślnie dla wszystkich urządzeń lub dla wybranych.
X X X
Wygląd i ergonomia Do startu programów dodano procedurę automatycznego uruchamiania serwera SQL w sytuacji gdy z nieznanych powodów jest on zatrzymany.
X X X
Wygląd i ergonomia Dodano możliwość kopiowania wartości między komórkami tabeli edycyjnej.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd kontrolki daty aplikacyjnej: napis "dzisiaj" interpretowano jako datę aplikacyjną zamiast rzeczywistą datę systemową.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym zachowaniu list na dokumentach przy niestandardowym ustawieniu DPI w systemie.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd polegający na niezapamiętywaniu zmienionej przez użytkownika szerokości kolumn na listach w modułach.
X X X X Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd uniemożliwiający edycję listy wartości słownika własnego zawierającego duża liczbę pozycji.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono działanie dwukliku myszką w polach tekstowych, tak aby zaznaczany był wyraz znajdujący się pod kursorem.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono działanie klawisza Enter w wieloliniowych polach tekstowych, tak aby jego naciśnięcie dodawało nową linię do wpisanego tekstu.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono sposób działania widżetu nowych wiadomości InsMail, tak aby informował on tylko o tych wiadomościach, które zostały utworzone później niż moment ukazania się danej wersji programu.
X X X
Wygląd i ergonomia Zmieniono obsługę zaznaczenia wiersza (focus) na listach w modułach. Dotychczasowe działanie powodowało niepotrzebną zmianę zaznaczenia wiersza z wskazanego na pierwszy na liście po użyciu operacji Odśwież (F5).

Zmiany w wersji 5.0.1

Sub Rach Rew PRO Komponent Opis zmiany
X X X
Inne Poprawiono obsługę podmiotów ze znakiem cudzysłowu w nazwie.
X X X X Inne Sfera - wyeliminowano problem wielokrotnego uruchamiania Sfery w rozwiązaniu własnym.
X X X X Inne Sfera - rozwiązano problem wyświetlania elementów interfejsu użytkownika.

Zmiany w wersji 5.0.2

Sub Rach Rew PRO Komponent Opis zmiany

X X
Deklaracje i sprawozdania Poprawiono generowanie naliczeń deklaracji ZUS RCA i ZUS RZA dla wspólników w przypadku, gdy nie był podany PESEL.
X


Inne Poprawiono błąd podczas wystawiania FS na podstawie FZ z VAT przeliczanym od pozycji.
X


Inne Poprawiono błąd związany z brakiem podkreślenia ilości przy dodawaniu pozycji na dokumencie sprzedaży lub wydania, gdy początkowa ilość była większa niż dostępna na magazynie.
X


Inne Poprawiono przeliczanie pozycji na fakturze przy zmianie ceny w kartotece.
X X X
Inne Wyeliminowano błąd występujący podczas wykonywania archiwizacji ze stanowiska klienckiego.
X X X
Klienci Poprawiono błąd powodujący niemożność zapisania danych klienta (osoby lub firmy). Błąd występował wyłącznie na danych przenoszonych z InsERT GT, gdzie w parametrach kontrahentów ustawiona była domyślna forma płatności, zaś w czasie przenoszenia danych formy płatności nie zostały przeniesione.
Witryna stworzona na platformie