Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Lista zmian

Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 4.0.0

Sub Rach Rew PRO Komponent Opis zmiany

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza deklaracji PIT-11 (wersja 21) o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2014 r. wraz z obsługą elektroniczną. Dodano również obsługę formularza deklaracji PIT-11 (wersja 22) za rok 2015. Do momentu ukazania się wersji 4.0.0 systemu InsERT nexo Ministerstwo Finansów nie opublikowało elektronicznej wersji tej deklaracji, zostanie więc ona dodana do kolejnej wersji systemu InsERT nexo.

X

Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza deklaracji PIT-28 (wersja 18) za dochody 2014 r. wraz z obsługą załączników: PIT-28/A (wersja 15), PIT-28/B (wersja 13), PIT/D (wersja 24), PIT/O (wersja 20). Do momentu ukazania się wersji 4.0.0 systemu InsERT nexo Ministerstwo Finansów nie opublikowało wersji elektronicznej deklaracji, zostanie więc ona dodana do kolejnej wersji systemu InsERT nexo.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza deklaracji PIT-36 (wersja 20) za dochody 2014 r. wraz z obsługą załączników: PIT/B (wersja 13), PIT/D (wersja 24), PIT/O (wersja 20), PIT/UZ (wersja 1) (nowy załącznik stanowiący część uzupełniającą zeznanie PIT-36 dla korzystających z ulgi na dzieci i u których kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu). Do momentu ukazania się wersji 4.0.0 systemu InsERT nexo Ministerstwo Finansów nie opublikowało wersji elektronicznej deklaracji, zostanie więc ona dodana do kolejnej wersji systemu InsERT nexo. Możliwe jest dokonywanie rozliczeń wspólnie z małżonkiem (na podstawie zapisów w ewidencji Rozliczeń właścicielskich), jak również wspólnych rozliczeń z małżonkiem, który jednocześnie jest wspólnikiem w danej firmie.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza deklaracji PIT-36L (wersja 10) za dochody 2014 r. wraz z obsługą załącznika: PIT/B (wersja 13). Do momentu ukazania się wersji 4.0.0 systemu InsERT nexo Ministerstwo Finansów nie opublikowało wersji elektronicznej deklaracji, zostanie więc ona dodana do kolejnej wersji systemu InsERT nexo.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza deklaracji PIT-37 (wersja 20) za dochody 2014 r. wraz z obsługą załączników: PIT/D (wersja 24), PIT/O (wersja 20) , PIT/UZ (wersja 1) (nowy załącznik stanowiący część uzupełniającą zeznanie PIT-37 dla korzystających z ulgi na dzieci i u których kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu). Do momentu ukazania się wersji 4.0.0 systemu InsERT nexo Ministerstwo Finansów nie opublikowało wersji elektronicznej deklaracji, zostanie więc ona dodana do kolejnej wersji systemu InsERT nexo.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza deklaracji PIT-40 (wersja 20) za dochody 2014 r. Do momentu ukazania się wersji 4.0.0 systemu InsERT nexo Ministerstwo Finansów nie opublikowało wersji elektronicznej deklaracji, zostanie więc ona dodana do kolejnej wersji systemu InsERT nexo.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza deklaracji PIT-4R (wersja 5) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2014 r. wraz z obsługą elektroniczną.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza deklaracji PIT-8AR (wersja 4) o zryczałtowanym podatku dochodowym w 2014 r. wraz z obsługą elektroniczną. Dodano również obsługę formularza deklaracji PIT-8AR (wersja 5) za 2015 r. Do momentu ukazania się wersji 4.0.0 systemu InsERT nexo Ministerstwo Finansów nie opublikowało elektronicznej wersji tej deklaracji, zostanie więc ona dodana do kolejnej wersji systemu InsERT nexo.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza deklaracji PIT-8C (wersja 7) o wypłaconych stypendiach, przychodów z innych źródeł i niektórych dochodach kapitałowych w 2014 r. wraz z obsługą wysyłki elektronicznej.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-8 (wersja 5) dla podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osób prawnych nie będących podatnikami VAT - zarejestrowani  jako podatnicy VAT EU, którzy zadeklarowali, że będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Dodano została również obsługa elektroniczna tej deklaracji.


X
Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę sprawozdań finansowych dotyczących mikrojednostek: Bilans oraz Rachunek zysków i strat - porównawczy. Dodano również domyślną definicję umiejscowienia kont: w definicji tych sprawozdań, deklaracji skarbowych, kont specjalnych oraz kont różnic kursowych, dla planów kont: "Wzorcowy plan kont" i "Wzorcowy plan kont rozszerzony. Wydruk Bilansu i RZiS porównawczego dostępny jest również w języku angielskim i niemieckim.

X X
Deklaracje i sprawozdania Zgodnie z planowanymi na 1 stycznia 2015 r. zmianami do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych każdy płatnik mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych) będzie zobowiązany do wysłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet. Składanie deklaracji drogą elektroniczną odbywać się będzie za pomocą Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD), która ma być kanałem służącym do wysyłania e-deklaracji. Dzięki niej będzie możliwe złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20 000 dokumentów oraz pobranie jednego UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) dla całej wysyłki. (Informacja ze strony internetowej Ministerstwa Finansów) Wersja 4.0.0 system InsERT nexo zawiera rozwiązania przygotowana na tę właśnie zmianę. Widok Zbiorcza wysyłka deklaracji dostępny w module Deklaracje skarbowe umożliwia przygotowanie zbiorczej wysyłki deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-8C. Do momentu ukazania się wersji 4.0.0 systemu InsERT nexo Ministerstwo Finansów nie opublikowało wersji elektronicznej deklaracji, zostanie więc ona dodana do kolejnej wersji systemu InsERT nexo.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano formatowanie długich, kontekstowych opisów pól deklaracji (tooltipów) - obecnie w przypadku takich opisów są one dzielone na kolejne wiersze.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano w module deklaracji skarbowych filtry: "Pracownik" i "Wspólnik".

X X
Deklaracje i sprawozdania Poprawiono nawigowanie po ostrzeżeniach i błędach w edycji deklaracji skarbowych.

X X
Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wystawianie deklaracji VAT-7/7K/7D za okres, w trakcie którego zmieniono okres rozliczeń VAT ze zwolnionego na okres rozliczeń VAT-7/7K/7D.

X X
Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wystawianie zaliczek PIT/CIT za okres, w trakcie którego został otwarty kolejny okres obrachunkowy.

X X
Deklaracje i sprawozdania W edycji deklaracji skarbowych został zmieniony sposób oznaczania modyfikowanych ręcznie wartości: zmienione wartości pokazywane są obecnie czcionką pogrubioną.

X X
Deklaracje i sprawozdania W elemencie konfiguracji "Podatki i koszty" dodano parametr "Wynagrodzenie dla płatnika za zapłacone zaliczki na podatek dochodowy", domyślnie posiadający wartość 0,3% obsługiwany na zaliczce miesięcznej od wypłat PIT.


X
Deklaracje i sprawozdania W module "Deklaracje skarbowe" zmieniono wywołanie funkcji "Definicja deklaracji CIT" oraz "Definicja deklaracji PIT" na tryb podglądu.

X X
Deklaracje i sprawozdania W widoku "Deklaracje skarbowe", dla filtra "Deklaracja" dodano wartość "Wybrane" umożliwiającą wskazanie wielu rodzajów deklaracji, wg których filtrowana będzie lista deklaracji.

X X
Deklaracje i sprawozdania W zaliczkach miesięcznych i kwartalnych PIT zmieniono sposób ujmowania strat z innych źródeł przychodu - obecnie straty z innych źródeł przychodu wykazane na zaliczce są sumowane ze stratami z działalności gospodarczej i sumarycznie pomniejszają dochód do opodatkowania.

X X
Deklaracje i sprawozdania Zmieniono podgląd postaci elektronicznej deklaracji skarbowej (postać XML) - nowa kontrolka wyświetla dokument XML, odpowiednio znacząc kolorami poszczególne elementy struktury dokumentu.


X X Dekretacja automatyczna Poprawiono podłączanie rozrachunków podczas dekretacji automatycznej dokumentów handlowych w schematach, w których wykorzystano kontekst "Płatności na dokumencie".

X X
Ewidencje VAT W związku z planowanymi przez Ministerstwo Finansów zmianami związanymi z określaniem rocznego współczynnika korekty VAT naliczonego rozszerzony został mechanizm określania i uwzględniania współczynnika proporcji bazowej w programach księgowych: * Proporcje bazowe można określać z datą obowiązywania od początku miesiąca. Można określić kilka proporcji bazowych w roku, przy czym pierwsza proporcja bazowa w danym roku obowiązywać będzie od stycznia. * Wyliczanie współczynnika proporcji w trakcie jej dodawania: jeśli to pierwsza proporcja w danym roku (styczeń), to wylicza się na podstawie zapisów za rok poprzedni. Dla każdej kolejnej wylicza się na podstawie zapisów z okresu obowiązywania poprzedniej proporcji. * Zapis VAT korekty VAT z proporcji bazowej (roczna) uwzględnia wszystkie proporcje bazowe wprowadzone w danym roku. Skutkuje to zwiększeniem liczby pozycji na tabeli zakupów z podziałem na stawki VAT, gdzie dodatkowo nastąpił podział w ramach zdefiniowanych współczynników proporcji. * Uwzględniono istnienie wielu proporcji w trakcie roku w raporcie podliczenie VAT. * Okresy obowiązywania współczynników proporcji w trakcie roku uwzględnione zostały również w deklaracjach VAT.

X X
Ewidencje VAT Poprawiono automatyczne odświeżanie widoku w ewidencjach VAT po dodaniu nowego zapisu.

X X
Ewidencje VAT Poprawiono zapamiętywanie zapisu VAT powiązanego z rozrachunkiem przy wprowadzaniu dokumentów trybem seryjnym.
X X X
Finanse i rozrachunki Dodano wzorzec wydruku dyspozycji podatkowej (polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej) do izb celnych.
X X

Finanse i rozrachunki Poprawiono generowanie korekty kosztów uzyskania przychodu na podstawie rozrachunku powstałego do wydatku zaewidencjonowanego w KPiR w przypadku ustawionej wymiany dokumentów on-line z Subiektem nexo.
X X X
Inne Dodano komunikat z informacją, że podczas dearchiwizacji baza danych podlega konwersji do nowszej wersji SQL Servera. Ma to miejsce wtedy, gdy archiwum wykonane np. w wersji SQL Server 2008 R2 jest odtwarzane na wersji SQL Server 2012. Wersje baz danych SQL Servera nie są kompatybilne wstecz.
X X X
Inne Dodano możliwość zablokowania na danej końcówce możliwości wykonywania czynności administracyjnych np. aktualizacji baz danych podmiotów, wykonywania archiwizacji, uruchamiania programu serwisowego.
X X X
Inne Naprawiono problem z wyszukiwaniem instynktowym długich ciągów cyfr (np. kodów kreskowych) w bazach danych pracujących na SQL Serverze 2008.
X


Inne Poprawiono generowanie raportu Sprzedaży dziennej w serwerze InsERT nexo LINK polegające na błędnie liczonym koszcie faktur zaliczkowych w przypadku rozchodów z wielu partii.
X


Inne Poprawiono generowanie raportu Sprzedaży dziennej w serwerze InsERT nexo LINK polegające na błędnie uwzględnianych w zestawieniu opakowaniach zwrotnych.
X X X
Inne Rozwiązano problem archiwizowania bazy danych do chmury w sytuacji, gdy użytkownik SA miał ustawione puste hasło.
X X X
Inne Usprawniono obsługę sytuacji, gdy licencja na program nie została zarejestrowana w ciągu 45 dni. W ekranie logowania do podmiotu dodano możliwość rejestracji programu, pobrania pliku licencji oraz zapoznania się z pomocą opisującą całą procedurę.


X
Księgi rachunkowe Dodano automatyczne wypełniania treści opisu pozycji BO (bilansu otwarcia) tworzonego w oparciu o BZ (bilansu zamknięcia) poprzedniego okresu obrachunkowego. Dla zapisów rozrachunkowych przenoszony jest numer dokumentu z rozrachunku, dla zapisów będących wyliczonym saldem konta nierozrachunkowego przenoszona jest suma opisów pozycji, które brały udział w wyliczeniu. Dla zapisów, które nie posiadają opisu pozycji, przenoszony jest opis operacji z nagłówka BO, który z kolei wypełnia się na podstawie domyślnego opisu dla rejestru BO.


X
Księgi rachunkowe Poprawiono mechanizm kontroli numeracji zapisów w rejestrach księgowych (dekretów i poleceń księgowania) - kontrola dokonywana była wg daty wystawienia zamiast daty zapisu.


X
Księgi rachunkowe Poprawiono przenoszenie BZ do BO sald kont syntetycznych posiadających oznaczenie "salda dwustronne".


X
Księgi rachunkowe Poprawiono wydajność usuwania zerowych pozycji BO w trakcie edycji dokumentu.


X
Księgi rachunkowe Usprawniono wskazywanie pól generujących ostrzeżenia i błędy w edycji BO.


X
Księgi rachunkowe Zmieniono domyślne ustawienie znacznika "Dodaj kopię korygowanych pozycji" na wyłączony podczas wywołania funkcji "Storno" dla dokumentu księgowego (dekretu, polecenia księgowania).

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano możliwość generowania zbiorczo deklaracji PIT-11 z poziomu modułu "Pracownicy" oraz deklaracji rozliczających wspólników z poziomu modułu "Wspólnicy".

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano automatyczne sprawdzanie poprawności schematów dekretacji i pieczęci księgowych po skopiowaniu ich z innego okresu.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano domyślną definicję umiejscowienia kont księgowych w definicjach sprawozdań finansowych i deklaracjach w oparciu o plan kont "Wzorcowy plan kont". Dodano również domyślne konta specjalne i konta różnic kursowych dla tego planu kont.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano kontrolę unikalności nazw podczas kopiowania schematów dekretacji i pieczęci księgowych z innego okresu.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano możliwość odfiltrowywania pieczęci do skopiowania z poprzedniego okresu.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano obsługę nowych kodów ubezpieczeń: 22 41 - członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, 22 42 - członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu, oraz zmieniono treść kodu 22 40 - członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano wywołanie definicji struktury właścicielskiej (możliwość określenia udziałów wspólników) po dodaniu nowego wspólnika.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono dekretację ręczną do księgi i VAT wykorzystującą ustawienia księgowe klientów. W przypadku niepodania wartości w polach tekstowych parametrach księgowych klienta zapis utworzony o takie parametry nie powodził się.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono kasowanie okresu obrachunkowego - w przypadku braku dokumentów blokujących usuwanie po wywołaniu tej opcji kasowane są kaskadowo definicje umiejscowienia kont w sprawozdaniach oraz definicje kont specjalnych i konta różnic kursowych.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór on-line dokumentów przez księgowość zawierających klienta z państwa nienależącego do UE.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono powielanie rachunków za przejazd powiązanych z zapisami VAT.
X X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono synchronizację danych wspólnika w przypadku przesyłania on-line dokumentów z Subiekta nexo do księgowości.
X X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono tworzenie obrazu księgowego dokumentu faktury VAT RR, w którym umieszczono asortyment posiadający przypisany Fundusz promocji.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono w wyszukiwarce aplikacyjnej wykazywanie dokumentów typu "Dowód wewnętrzny".

X

Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wydajność zakładania okresu obrachunkowego z zaznaczoną opcją dodania wzorcowych schematów dekretacji.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczenia zestawienia obrotów i sald dla ustawień filtrów "Tylko syntetyki" i "Konta kartotekowe=Nie".


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wypełnianie wartości "Typ operacji" w obrazie księgowym wyciągu bankowego.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wyświetlanie kont podrzędnych w stosunku do wskazanego wcześniej konta nadrzędnego z wykorzystaniem skrótu klawiszowego SHIFT+F2.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wyświetlanie wartości sald w wizytówce konta dla kont syntetycznych nieposiadających analityk oraz z zaznaczonym znacznikiem "salda dwustronne".

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze W module "Dekretacja dokumentów" dodano kolumnę "Dokument księgowy", która zawiera numer dokumentu księgowego, pod jakim został ujęty obraz księgowy.
X X X
Księgowe ewidencje pomocnicze W obrazie księgowym dokumentów typu "Wydanie zewnętrzne" oraz w definicji schematu dekretacji dodano cechę "Czy fiskalny" określającą, czy dany dokument magazynowy powstał na skutek odebrania z kasy fiskalnej dokumentu "Sprzedaż fiskalna".


X X Księgowe ewidencje pomocnicze W obrazie księgowym wyciągu bankowego, dla sekcji "Pozycje" zmieniono nazwę kolumny "Typ" na "Rodzaj płatności". Podczas dokonywania aktualizacji podmiotu dokonywana jest również konwersja istniejących schematów dekretacji, które wykorzystywały ten atrybut.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze W przeniesieniu danych z Rewizora GT do Rewizora nexo uwzględniono ustawienie wariantu sprawozdań finansowych dla mikrojednostek.
X


Magazyn Poprawiono błąd przy dołączaniu spisu (status W) i wykonaniu inwentaryzacji (status W).

X X
Małe kadry i płace Poprawiono generowanie naliczeń deklaracji ZUS w przypadku naliczania wynagrodzeń do nieaktywnych umów o pracę (obsługa kodu ubezpieczeń 3000).

X X
Małe kadry i płace Poprawiono wydajność generowania naliczeń deklaracji ZUS dla większej liczby pracowników i wspólników.

X X
Małe kadry i płace W mechanizmie dokumentów powiązanych dyspozycji bankowych podłączono naliczenia deklaracji ZUS, z których dana dyspozycja została wygenerowana.

X X
Małe kadry i płace Zmieniono podpowiadanie miesiąca, którego dotyczy generowana lista płac - obecnie podpowiadany jest miesiąc wynikający z ciągłości głównych list płac zamiast miesiąca wynikającego z daty aplikacyjnej.


X
Pracownicy, instytucje, wspólnicy Poprawiono nadawanie ręczne numerów analityk elementom kartoteki księgowej opartej o słownik użytkownika.


X
Pracownicy, instytucje, wspólnicy Poprawiono nadawanie zbiorcze analityk elementom kartotek księgowych wg wskazanego sortowania po danej kolumnie.

X

Przeniesienie danych Podczas przenoszenia danych z Rachmistrza GT dodano możliwość określenia, by okresy miesięczne i kwartalne były scalane w ramach danego roku kalendarzowego.

X X
Przeniesienie danych Poprawiono przenoszenie z InsERT GT formy rozliczeń podatkowych wspólników.
X X X
Przeniesienie danych Poprawiony problem powodujący błąd "Sharing violation..." na etapie eksportu danych z InsERT GT przy przenoszeniu danych. Rozwiązanie wymaga zainstalowania InsERT GT 1.37.
X X X X Sfera i rozszerzalność Sfera. Dodano brakującego managera IMetawlasnosci.
X

X Sfera i rozszerzalność Sfera. Dodano brakującego managera ITransakcjeHandlowe.


X X Sfera i rozszerzalność Sfera. Poprawiony błąd powodujący, że metoda IDokumentKsiegowy.DodajPozycje w specyficznych przypadkach dodawała nowe konto mimo istnienia takiego konta w systemie.
X


Sprzedaż i zakup Dodano obsługę transakcji "Odwrotne obciążenie". Wstawiono znacznik dla klienta "Czynny podatnik VAT", atrybut "Odwrotne obciążenie" w kartotece asortymentu oraz podczas wystawiania dokumentów sprzedaży przy wstawianiu towaru dodano ostrzeżenie, że towar powinien być sprzedawany w transakcji z odwróconym obciążeniem.
X


Sprzedaż i zakup Naprawiono wzorzec wydruku faktury zaliczkowej końcowej, w której płatności odroczone drukowały się jako zapłacone.

X X
Środki trwałe Poprawiono problem z usuwaniem dokumentu przyjęcia do użytkowania środka trwałego, którego data pokrywała się z datą dokumentu HA (historycznej amortyzacji) i pochodziła z ostatniego miesiąca poprzedzającego zdefiniowany okres planu amortyzacji.

X X
Środki trwałe Poprawiono wykazywanie środków trwałych, dla których można zdefiniować plan amortyzacji na dany okres - wcześniej wyświetlane były wszystkie środki trwałe.

X X
Środki trwałe Z modułu "Środki trwałe" usunięto kolumnę "Umorzenie początkowe" i dodano ją do "Raportu o środkach trwałych". Obecnie kolumna ta wykazuje wartość umorzenia na początek roku, w którym wykonywany jest raport.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd kontrolki daty aplikacyjnej: napis "dzisiaj" interpretowano jako datę aplikacyjną zamiast rzeczywistą datę systemową.

Zmiany w wersji 4.1.0

Sub Rach Rew PRO Komponent Opis zmiany


X
Deklaracje i sprawozdania Dodano nową wersję raportu wspomagającego wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, która powinna być wykorzystywana do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r. Przy próbie wykorzystania wcześniejszej wersji zaliczki do dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2015 r. użytkownik jest odpowiednio ostrzegany.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę elektroniczną deklaracji PIT-28 (wersja 18) za dochody 2014 r.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę wysyłki elektronicznej deklaracji PIT-36 (wersja 20) za dochody 2014 r.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę wysyłki elektronicznej deklaracji PIT-36L (wersja 10) za dochody 2014 r.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę wysyłki elektronicznej deklaracji PIT-37 (wersja 20) za dochody 2014 r.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę zbiorczej wysyłki elektronicznej do Uniwersalnej Bramki Dokumentów deklaracji: PIT-11 (wersja 21), PIT-40 (wersja 20), PIT-8C (wersja 7); dotyczy deklaracji za dochody 2014 r.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano w deklaracjach PIT-11 (wersja 22) oraz PIT-40 (wersja 21) obsługę pracowników posiadających ograniczony obowiązek podatkowy (niebędącymi rezydentami podatkowymi w Polsce) i nieposiadających polskiego identyfikatora podatkowego. Zgodnie z komunikatem MF (http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/aktualnosci/-/asset_publisher/d3oA/content/id/12038080) dla takich pracowników podczas wystawiania deklaracji pojawia się odpowiedni komunikat ostrzegający, iż jego identyfikatorem podatkowym powinien być NIP o numerze 9999999999.

X X
Deklaracje i sprawozdania Dodano w deklaracji PIT-4R (wersja 5) oznaczanie pola "Numer dokumentu" numerem referencyjnym odbieranym podczas wysyłki elektronicznej.


X
Deklaracje i sprawozdania Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowa wersja deklaracji CIT-8 (9), w związku z czym niektóre pozycje definicji CIT zostały usunięte, a pojawiły się nowe. Nieaktualne pozycje definicji CIT oznaczone są informacją mówiącą o okresie obowiązywania. Pozycje nieaktualne widoczne są w przypadku, gdy okres obrachunkowy obejmuje również rok 2014 bądź okres rozpoczynający się po 31 grudniu 2014 r. utworzony został z wykorzystaniem przeniesienia planu kont z okresu wcześniejszego (który posiadał umiejscowienie kont w nieaktualnej pozycji definicji CIT).

X X
Deklaracje i sprawozdania Poprawiono uwzględnianie składek ZUS wspólnika na zaliczce miesięcznej liniowej PIT.


X
Finanse i rozrachunki Poprawiono prezentację daty wykonania raportu na wydruku Potwierdzenia sald.
X


Inne Naprawiono powielanie się numerów dokumentów.

X X X Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono konfigurację pól własnych dla dokumentów dowodów wewnętrznych w podmiotach konwertowanych do wersji 3.0 lub 4.0.

X

Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono usuwanie dokumentu dowodu wewnętrznego utworzonego z poziomu zapisu KPiR/EP.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wykazywania wartości w pozycjach "Saldo początkowe" i "Saldo końcowe" w raporcie "Zapisy na koncie".


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie raportu Zestawienie obrotów i sald - problem dotyczył zapisów księgowych posiadających grupę typu m:n, w której dokonano zapisów po stronie Wn i Ma na konto specjalne (wyniku finansowego bądź kosztu sprzedanych produktów).

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Uaktualniono domyślne wartości wskaźników podatkowych i funduszy ZUS obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.: podstawę wymiaru składek ZUS, podstawę ubezpieczenia zdrowotnego, limit naliczania składek ZUS, limit dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, preferencyjną podstawę składek ZUS, limit amortyzacji jednorazowych.
X


Magazyn Poprawiono datę wykonywania inwentaryzacji na datę ustawioną w kontekście programu (aplikacyjną).
X


Przeniesienie danych Poprawiono przenoszenie z InsERT GT wielopozycyjnych kompletów asortymentu.
Witryna stworzona na platformie